Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 17    No. 2    April 2007


Hole flanging with ironing process of two-ply thick sheet metal HUANG Yuung-ming(黄永明) 221
Laser surface alloying fabricated porous coating on
NiTi shape memory alloy
ZHANG Song(张松), ZHANG Chun-hua(张春华),, MAN Hau-chung(文效忠), LIU Chang-sheng(刘常升) 228
Thermodynamic investigation of ZrO2-BaO system GONG Wei-ping(龚伟平), CHEN Teng-fei(陈腾飞), JIN Zhan-peng(金展鹏) 232
Hot rolling characteristics of spray-formed AZ91 magnesium alloy WANG Xiao-feng(王晓峰), ZHAO Jiu-zhou (赵九洲), HE Jie(何杰), HU Zhuang-qi(胡壮麒) 238
Effects of sodium tungstate on characteristics
of microarc oxidation coatings formed on magnesium
alloy in silicate-KOH electrolyte
DING Jun(丁军),, LIANG Jun(梁军),, HU Li-tian(胡丽天), HAO Jing-cheng(郝京诚), XUE Qun-ji(薛群基) 244
Structural stability of intermetallic compounds of Mg-Al-Ca alloy ZHOU Dian-wu(周惦武),, LIU Jin-shui(刘金水),ZHANG Jian(张健), PENG Ping(彭平) 250
Structure and antibacterial activity of new
layered perovskite compounds
TAN Shao-zao(谭绍早), ZHANG Li-ling(张力玲), XIA Liao-yuan(夏燎原), LIU Ying-liang(刘应亮), LI Du-xin(李笃信) 257
Internal oxidation thermodynamics and microstructures of Ag-Y alloy WU Chun-ping(吴春萍), YI Dan-qing(易丹青), CHEN Jing-chao(陈敬超),LI Jian(李荐), LIU Hui-qun(刘会群),WANG Bin(王斌), FANG Xi-ya(方西亚) 262
Forming process of cross-connected finned
micro-grooves in copper strips
CHI Yong(池勇), TANG Yong(汤勇), CHEN Jin-chang(陈锦昌),DENG Xue-xiong(邓学雄), LIU Lin(刘林),WAN Zhen-ping(万珍平), LIU Xiao-qing(刘晓晴) 267
Effect of Ca on crystallization of Mg-based master
alloy containing spherical quasicrystal
ZHANG Jin-shan(张金山), DU Hong-wei(杜宏伟), LU Bin-feng(卢斌峰),ZHANG Yan(张焱), LIANG Wei(梁伟),XU Chun-xiang(许春香), LU Feng-lei(陆风雷) 273
Effect of extrusion wheel angular velocity
on continuous extrusion forming process
of copper concave bus bar
WU Peng-yue(吴朋越), XIE Shui-sheng(谢水生), LI Hua-qing(李华清),YAN Ming(鄢明), HUANG Guo-jie(黄国杰), CHENG Lei(程磊) 280
Effect of annealing treatment on electrochemical
property of LiNi0.5Mn1.5O4 spinel
ZHANG Bao(张宝), WANG Zhi-xing(王志兴), GUO Hua-jun(郭华军) 287
Synthesis and characterization of layered
Li(Ni1/3Mn1/3Co1/3)O2 cathode materials
by spray-drying method
LIU Zhi-min(刘智敏), HU Guo-rong(胡国荣), PENG Zhong-dong(彭忠东),DENG Xin-rong(邓新荣), LIU Ye-xiang(刘业翔) 291
Influence of Ti4+ doping on electrochemical
properties of LiFePO4/C cathode material for
lithium-ion batteries
HU Guo-rong(胡国荣), GAO Xu-guang(高旭光), PENG Zhong-dong(彭忠东),DU Ke(杜柯), TAN Xian-yan(谭显艳), Liu Yan-jun(刘艳君) 296
Influences of complex modification of P and RE
on microstructure and mechanical properties
of hypereutectic Al-20Si alloy
CHEN Chong(陈冲), LIU Zhong-xia(刘忠侠), REN Bo(任波),WANG Ming-xing(王明星), WENG Yong-gang(翁永刚), LIU Zhi-yong(刘志勇) 301
Micro-yield behaviors of Al2O3-SiO2(sf)/Al-Si metal matrix composites LIU Guan-jun(刘贯军),, LI Wen-fang(李文芳),PENG Ji-hua(彭继华), DU Jun(杜军) 307
In-situ weld-alloying plasma arc welding of SiCp/Al MMC LEI Yu-cheng(雷玉成), YUAN Wei-jin(袁为进), CHEN Xi-zhang(陈希章),ZHU Fei(朱飞), CHENG Xiao-nong(程晓农) 313
Corrosion behavior of aluminum alloy 2024-T3
by 8-hydroxy-quinoline and its derivative
in 3.5% chloride solution
LI Song-mei(李松梅), ZHANG Hong-rui(张洪瑞), LIU Jian-hua(刘建华) 318
Corrosion behavior on aluminum alloy LY12
in simulated atmospheric corrosion process
WANG Zhen-yao(王振尧), MA Teng(马腾),HAN Wei(韩薇), YU Guo-cai(于国才) 326
Effect of homogenization treatment on microstructure
and hot workability of high strength
7B04 aluminium alloy
WANG Tao(王涛),, YIN Zhi-min(尹志民), SUN Qiang(孙强) 335
Effect of minor Sc and Zr addition on microstructures
and mechanical properties of
Al-Zn-Mg-Cu alloys
ZOU Liang(邹亮), PAN Qing-lin(潘清林), HE Yun-bin(何运斌),WANG Chang-zhen(王昌臻), LIANG Wen-jie(梁文杰) 340
Magnetic anisotropy in Fe-25Cr-12Co-1Si alloy
induced by external magnetic field
ZHEN Liang(甄良), SUN Xue-yin(孙学银), XU Cheng-yan(徐成彦),, GAO Run-sheng(高润生), XU Ren-gen(徐仁根), QIN Lu-chang(秦禄昌), 346
Crystallographic research of spangle on hot dip galvanized steel sheets LU Jin-tang(卢锦堂), WANG Xin-hua(王新华), CHE Chun-shan(车淳山),KONG Gang(孔纲), CHEN Jin-hong(陈锦虹), XU Qiao-yu(许乔瑜) 351
Preparation of helicopter rotor counterbalance
component by means of permanent-mold casting
LIU Zhao-jing(刘兆晶), ZUO Feng(左锋),REN Shan-zhi(任善之), LI Feng-zhen(李凤珍) 357
Properties and structure of RE-Ni-W-P-SiC composite
coating prepared by impulse electrodeposition
SONG Yue-hai(宋曰海), WEI Gang(魏刚), XIONG Rong-chun(熊蓉春) 363
Property measurements on spray formed Si-Al alloys WEI Yan-guang(魏衍广), XIONG Bai-qing(熊柏青), ZHANG Yong-an(张永安),LIU Hong-wei(刘红伟), WANG Feng(王锋), ZHU Bao-hong(朱宝宏) 368
Structure and electronic properties of SiC thin-films
deposited by RF magnetron sputtering
ZHOU Ji-cheng(周继承), ZHENG Xu-qiang(郑旭强) 373
Electrical conductivity of Cu-Ag in situ filamentary composites NING Yuan-tao(宁远涛), ZHANG Xiao-hui(张晓辉), WU Yue-jun(吴跃军) 378
Effects of deformation on microstructures and properties
of submicron crystalline Cu-5%Cr alloy
HE Wen-xiong(贺文雄), WANG Er-de(王尔德), CHEN Hui(陈晖),YU Yang(于洋), LIU Jing-lei(刘京雷) 384
Nanostructured yttria stabilized zirconia coatings deposited
by air plasma spraying
ZHOU Hong(周洪), LI Fei(李飞), HE Bo(何博),WANG Jun(王俊), SUN Bao-de(孙宝德) 389
Bioactivity of bioresorbable composite based on
bioactive glass and poly-L-lactide
ZHOU Zhi-hua(周智华),, RUAN Jian-ming(阮建明), ZOU Jian-peng(邹俭鹏),ZHOU Zhong-cheng(周忠诚), SHEN Xiong-jun(申雄军) 394
Industrial flow of lead in China MAO Jian-su(毛建素), YANG Zhi-feng(杨志峰), LU Zhong-wu(陆钟武) 400
Mutagenic breeding of silver-resistant Acidithiobacillus
ferrooxidans and exploration of resistant mechanism
WU Xue-ling(吴学玲), QIU Guan-zhou(邱冠周), GAO Jian(高健),DING Jian-nan(丁建南), KANG Jian(康健), LIU Xin-xing(刘新星) 412
Kinetic process of oxidative leaching of chalcopyrite
under low oxygen pressure and low temperature
QIU Ting-sheng(邱廷省), NIE Guang-hua(聂光华),WANG Jun-feng(王俊峰), CUI Li-feng(崔立凤) 418
Leaching of complex sulphide concentrate in acidic
cupric chloride solutions
M. TCHOUMOU, M. ROYNETTE 423
Electrochemical process of titanium extraction CH. RVS. NAGESH, C. S. RAMACHANDRAN 429
Preparation of flake AgSnO2 composite powders by hydrothermal method YANG Tian-zu(杨天足), DU Zuo-juan(杜作娟), GU Ying-ying(古映莹),QIU Xiao-yong(邱晓勇), JIANG Ming-xi(江名喜), CHU Guang(楚广) 434
Thermodynamic properties of vapor complex Na2ZrCl6 LI Jun-li(李军丽), YU Jin(于锦),,YANG Dong-mei(杨冬梅), WANG Zhi-chang(王之昌) 439

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com