Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 17    No. 3    June 2007


Numerical simulation of mold-temperature-control solidification YOU Dong-dong(游东东), SHAO Ming(邵明),LI Yuan-yuan(李元元), ZHOU Zhao-yao(周照耀) 443
Numerical simulation of upsetting-extruding process of dispersion
strengthened copper welding electrode
WANG Meng-jun(王孟君), ZHANG Ying-chun(张迎春),HUANG Dian-yuan(黄电源), LIU Xin-yu(刘心宇) 449
Finite element analysis for delamination of laminated vibration damping
steel sheet
WANG Yong(王勇), CHEN Jun(陈军), TANG Bing-tao(唐炳涛) 455
Kinetic Monte Carlo simulation of microalloying effect in Al-Ag alloys ZHOU Ming(周明), LI Shi-chen(李世晨),ZHENG Zi-qiao(郑子樵), YANG Pei-yong(杨培勇) 461
Processing and mechanical properties of porous 316L stainless steel for biomedical applications Montasser M. DEWIDAR,, Khalil A. KHALIL, J. K. LIM 468
Hydrogen diffusion in Zr35Ni55V10 amorphous alloy CHENG Xiao-ying(程晓英), WAHG Fang(王芳) 474
Deformed texture of copper processed by equal channel angular pressing via different angle routes WU Bao-lin(武保林), HUANG Zhen-wei(黄震威),ZHANG Yu-dong(张宇东),, BAO Lei(宝磊) , C. ESLING 479
Effect of activating flux on arc shape and arc voltage in tungsten inert gas welding LI Qing-ming(李清明), WANG Xin-hong(王新洪),ZOU Zeng-da(邹增大), WU Jun(吴军) 486
Influence of heat treatment on fracture and magnetic properties of radially oriented Sm2Co17 permanent magnets TIAN Jian-jun(田建军), QU Xuan-hui(曲选辉), ZHANG Shen-gen(张深根),A. FARID, TAO Si-wu(陶斯武), DU Xue-li(杜学丽) 491
Effect of pressure on microstructures and mechanical properties of Al-Cu-based alloy prepared by squeeze casting ZHANG Ming(张明), ZHANG Wei-wen(张卫文),ZHAO Hai-dong(赵海东), ZHANG Da-tong(张大童), LI Yuan-yuan(李元元) 496
Corrosion properties of AZ31magnesium alloy and protective effects of chemical conversion layers and anodized coatings CHENG Ying-liang(程英亮),WU Hai-lan(吴海兰), CHEN Zhen-hua(陈振华), WANG Hui-min(王慧敏), ZHANG Zhao(张昭), WU You-wu(吴有伍) 502
Effect of microstructures on superplasticity of Al-11%Si alloy JIANG Jing-hua(江静华), MA Ai-bin(马爱斌), N. SAITO,A. WATAZU, LIN Ping-hua(林萍华), Y. NISHIDA 509
Magnetocrystalline anisotropy and spin reorientation transition of DyMn6Sn6 compound GUO Guang-hua(郭光华), QIN Jiang(秦江), ZHANG Hai-bei(张海贝) 514
Densification mechanism of chemical vapor infiltration technology for carbon/carbon composites CHEN Jian-xun(陈建勋), XIONG Xiang(熊翔), HUANG Qi-zhong(黄启忠),YI Mao-zhong(易茂中), HUANG Bai-yun(黄伯云) 519
Evolution of {001}〈 110〉orientation and related lattice rotation of Al alloy 6111 during rolling CHEN Yang(陈扬),, TIAN Ni(田妮), ZHAO Gang(赵刚),LIU Chun-ming(刘春明), ZUO Liang(左良) 523
Influence of preparation process on sintering behavior and mechanical properties of ultrafine grained Ti(C, N)-based cermets FENG Ping(丰平),, HE Yue-hui(贺跃辉), XIAO Yi-feng(肖逸锋),LIU Wen-jun(刘文俊), XIONG Wei-hao(熊惟皓) 531
Difference in particle characteristics and coating properties between spraying metallic and ceramic powder cored wires FANG Jian-yun(方建筠), LI Zhuo-xin(栗卓新), JIANG Jian-min(蒋建敏), SHI Yao-wu(史耀武) 537
Selective laser sintering mechanism of polymer-coated molybdenum powder BAI Pei-kang(白培康), WANG Wen-feng(王文峰) 543
Single-aging characteristics of 7055 aluminum alloy WANG Tao(王涛), YIN Zhi-min(尹志民), SHEN Kai(沈凯),LI Jie(李杰), HUANG ji-wu(黄继武) 548
In vitro biocompatibility of titanium-nickel alloy with titanium oxide film by H2O2 oxidation HU Tao(胡涛), CHU Cheng-lin(储成林), YIN Li-hong(尹立红),PU Yao-pu(浦跃朴), DONG Yin-sheng(董寅生), GUO Chao(郭超), SHENG Xiao-bo(盛晓波), CHUNG Jonathan-CY(钟志源),CHU Paul-K(朱 553
Effect of transformation pH on performance of nano-scale β-Ni(OH)2 ZHAO Li(赵力), WANG Shou-jun(王守军),SHENG Jun(盛军), HAN Xi-jiang(韩喜江) 558
Dissolution mechanism of solid nickel in liquid zinc saturated with Fe KONG Gang(孔纲), LU Jin-tang(卢锦堂), XU Qiao-yu(许乔瑜) 564
Influence of load on sliding tribology of C/C composite with 40Cr steel couple coated by Cr GE Yi-cheng(葛毅成), YI Mao-zhong(易茂中), LI Li-ya(李丽娅) 570
Calculation of free energy of Al-Cu-Li alloy under electric field ZHANG Jian-jun(张建军), WANG Yong-xin(王永欣),CHEN Zheng(陈铮),, LIU Bing(刘兵) 575
Numerical analysis of dimension precision of U-shaped aluminium profile rotary stretch bending YU Zhong-qi(于忠奇), LIN Zhong-qin(林忠钦) 581
Solidification of Mg-28%Zn-2%Y alloy involving icosahedral quasicrystal phase WAN Di-qing(万迪庆), YANG Gen-cang(杨根仓),ZHU Man(朱满), XU Quan(许泉), ZHOU Yao-he(周尧和) 586
Formation of composites fabricated by exothermic dispersion reaction in Al-TiO2-B2O3 system ZHU He-guo(朱和国), WANG Heng-zhi(王恒志), GE Liang-qi(葛良琦),CHEN Shi(陈湜), WU Shen-qing(吴申庆) 590
Transient oxidation behavior of nanocrystalline CoCrAlY coating at 1 050 ℃ LIU Guang-ming(刘光明),, LI Mei-shuan(李美栓), MA Jing-hui(马敬翙),DU Nan(杜楠), ZHOU Yan-chun(周延春) 595
Analysis of rolls deflection of Sendzimir mill by 3D FEM YU Hai-liang(喻海良), LIU Xiang-hua(刘相华), LEE Gyoo Taek 600
Effect of ultrasonic power on wedge bonding strength and interface microstructure WANG Fu-liang(王福亮), LI Jun-hui(李军辉),HAN Lei(韩雷), ZHONG Jue(钟掘) 606
Inhibition mechanism of aspartic acid on crystal growth of hydroxyapatite HUANG Su-ping(黄苏萍), ZHOU Ke-chao(周科朝), LI Zhi-you(李志友) 612
Pulsed electrodeposition of hydroxyapatite on titanium substrate in solution containing hydrogen peroxide CHEN Xing-yu(陈星宇), ZHAO Zhong-wei(赵中伟),CHEN Ai-liang(陈爱良), LI Hong-gui(李洪桂) 617
Thermodynamic analysis on sodium carbonate decomposition of calcium molybdenum XIA Wen-tang(夏文堂), ZHAO Zhong-wei(赵中伟), LI Hong-gui(李洪桂) 622
Preparation of highly dispersed antimony-doped tin oxide nanopowders by azeotropic drying with isoamyl acetate YANG Fen (杨芬),, ZHANG Xue-jun(张学俊), WU Xu(吴旭),TIAN Fang(田芳), GAN Fu-xing(甘复兴), 626
Preparation and formation mechanism of Al2O3 nanoparticles by reverse microemulsion HUANG Ke-long(黄可龙), YIN Liang-guo(尹良果),LIU Su-qin(刘素琴), LI Chao-jian(李朝建) 633
Syntheses and cofluorescence of complexes of Eu(Ⅲ)/Y(Ⅲ) with terephthalic acid, 2-thenoyltrifluoroacetone and trioctylphosphine oxide ZHAO Xue-hui(赵学辉),, HUANG Ke-long(黄可龙), LIU Su-qin(刘素琴), JIAO Fei-peng(焦飞鹏), LIU Zhi-guo(刘志国),HU Shun-qin(胡舜钦),LI Zhao-jian(李朝建) 638
Preparation of Y2O3׃Eu3+ phosphor by molten salt assisted method HUANG Yan(黄燕),,, YE Hong-qi(叶红齐),ZHUANG Wei-dong(庄卫东), HU Yun-sheng(胡运生), ZHAO Chun-lei(赵春雷), LI Cui(李萃), GUO Song-xia(郭松霞) 644
Charge-discharge process of MnO2 supercapacitor LIU Kai-yu(刘开宇),, ZHANG Ying(张莹), ZHANG Wei(张伟),ZHENG He(郑禾), SU Geng(苏耿) 649
Electrochemical performance of multiphase nickel hydroxide LUO Fang-chen(罗方承),, CHEN Qi-yuan(陈启元),YIN Zhou-lan(尹周澜) 654
Structure and electrochemical properties of LiMn2O4 YU Ze-min(俞泽民), ZHAO Lian-cheng(赵连城) 659
Fabrication and structure characterization of ITO transparent conducting film by sol-gel technique LI Zhi-hua(李芝华), REN Dong-yan(任冬燕) 665

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com