Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 18    No. 2    April 2008


Structural Materials
Low cycle fatigue improvement of powder metallurgy titanium alloy through thermomechanical treatment LIU Bin(刘彬), LIU Yong(刘咏), HE Xiao-yu(何小禹), TANG Hui-ping(汤慧萍), CHEN Li-fang(陈丽芳) 227
Dynamic process of angular distortion between aluminum andtitanium alloys with TIG welding WANG Rui(王蕊), LIANG Zhen-xin(梁振新), ZHANG Jian-xun(张建勋) 233
Environmental friendly plasma electrolytic oxidation of AM60 magnesium alloy and its corrosion resistance CAO Fa-he(曹发和), LIN Long-yong(林龙勇), ZHANG Zhao(张昭),ZHANG Jian-qing(张鉴清),, CAO Chu-nan(曹楚南), 240
Annealing behavior of Al-Mg-Mn alloy processed by ECAP at elevated temperature JIANG Da-ming(蒋大鸣), NING Jiang-li(宁江利),SUN Jian-feng(孙俭峰), HU Zhi-min(胡志敏), HOU Yi(侯毅) 248
Structural characteristics and formation mechanisms of crack-free multilayer TaC/SiC coatings on carbon-carbon composites LI Guo-dong(李国栋),, XIONG Xiang(熊翔), HUANG Bai-yun(黄伯云), HUANG Ke-long(黄可龙) 255
Fabrication of conventional and nanostructured NiCrC coatings via HVAF technique TAO Kai(陶凯), ZHANG Jie(张杰), CUI Hua(崔华),ZHOU Xiang-lin(周香林), ZHANG Ji-shan(张济山) 262
Amorphization of Fe38Ni30Si16B14V2 surface layers by laser cladding ZHU Qing-jun(朱庆军), WANG Xin-hong(王新洪), QU Shi-yao(曲仕尧), ZOU Zeng-da(邹增大) 270
Ionic bombardment of stainless steel by nitrogen and nickel ions immersion XIONG Ling(熊玲), HU Yong-jun(胡永俊), XU jian(徐建), MENG Ji-long(蒙继龙) 274
Deformation behavior and strength evolution of MIM compacts during thermal debinding LIU Xiang-quan(刘相权), LI Yi-min(李益民), YUE Jian-ling(岳建岭), LUO Feng-hua(罗风华) 278
Inner and outer pressure forming of nickel based super-alloy thin-walled part with variable diameter sections WANG Zhong-jin(王忠金), GAO Tie-jun(高铁军) 285
Microstructures and hardness of Ti-6Al-4V alloy staging castings under centrifugal field SUI Yan-wei(隋艳伟), LI Bang-sheng(李邦盛), LIU Ai-hui(刘爱辉),NAN Hai(南海), GUO Jing-jie(郭景杰), FU Heng-zhi(傅恒志) 291
Effect of Y2O3 on microstructure and oxidation of -Ni+ ′-Ni3Al coatings transformed from electrodepositedNi-Al films at 1 000 ℃ ZHOU Yue-bo(周月波), ZHANG Hai-jun(张海军), WANG Zhen-ting(王振廷) 297
Microstructure and mechanical properties of AZ81 magnesium alloy with Y and Nd elements XIE Jian-chang(谢建昌), LI Quan-an(李全安), WANG Xiao-qiang(王小强), LI Jian-hong(李建弘) 303
Improving mechanical properties of Mg-Al-Zn alloy sheets through accumulative roll-bonding ZHAN Mei-yan(詹美燕),, LI Yuan-yuan(李元元), CHEN Wei-ping(陈维平) 309
Flow stress and microstructure evolution of semi-continuous casting AZ70 Mg-alloy during hot compression deformation GUAN Shao-kang(关绍康), WU Li-hong(吴立鸿), WANG Li-guo(王利国) 315
Overheating temperature of 7B04 high strength aluminum alloy GAO Feng-hua(高凤华), LI Nian-kui(李念奎),, TIAN Ni(田妮),SUN Qiang(孙强), LIU Xian-dong(刘显东), ZHAO Gang(赵刚) 321
Microstructure of Zn-Al4 alloy microcastings by micro precision casting based on metal mold LI Bang-sheng(李邦盛),, REN Ming-xing(任明星),,YANG Chuang(杨闯),, FU Heng-zhi(傅恒志) 327
Functional Materials
Effect of cold rolling on properties and microstructures of dispersion strengthened copper alloys GUO Ming-xing(郭明星), WANG Ming-pu(汪明朴), SHEN Kun(申坤),CAO Ling-fei(曹玲飞), LEI Ruo-shan(雷若姗), LI Shu-mei(李树梅) 333
Wear property of high-resistivity carbon brushes made with and without MoS2 in variable humidity HU Zhong-liang(胡忠良), CHEN Zhen-hua(陈振华),XIA Jin-tong(夏金童), DING Guo-yun(丁国芸) 340
Preparation of NaV1−xAlxPO4F cathode materials for application of sodium-ion battery LIU Zhi-ming(刘志明), WANG Xian-you(王先友), WANG Ying(王莹),TANG An-ping(唐安平), YANG Shun-yi(杨顺毅), HE Liang-fu(何亮甫) 346
Preparation of nanometer oxides La1−xSrxMnO3 by ethanol absolute as solvent HU Jie(胡婕),, SHAO Guang-jie(邵光杰), GUO Peng(郭鹏),QIN Xiu-juan(秦秀娟), XING Guang-zhong(邢广忠) 351
Effect of additive on corrosion resistance of NiFe2O4 ceramics as inert anodes XI Jin-hui(席锦会), XIE Ying-jie(谢英杰), YAO Guang-chun(姚广春), LIU Yi-han(刘宜汉) 356
Effect of Ni content on corrosion behavior of Ni/(10NiO-90NiFe2O4) cermet inert anode TIAN Zhong-liang(田忠良), LAI Yan-qing(赖延清), LI Jie(李劼), LIU Ye-xiang(刘业翔) 361
Effects of heat treatment on morphological, optical and electrical properties of ITO films by sol-gel technique LI Zhi-hua(李芝华), KE Yu-peng(柯于鹏), REN Dong-yan(任冬燕) 366
Enhanced adhesion of Cu-W thin films by ion beam assisting bombardment implanting ZHOU Ling-ping(周灵平),, WANG Ming-pu(汪明朴), WANG Rui(王瑞),LI Zhou(李周), ZHU Jia-jun(朱家俊), PENG Kun(彭坤),LI De-yi(李德意), LI Shao-lu(李绍禄) 372
Synthesis and characterization of aluminum particles coated with uniform silica shell CHENG Zhi-peng(程志鹏), YANG Yi(杨毅), LI Feng-sheng(李凤生), PAN Zhen-hua(潘振华) 378
New fracture morphology of amorphous Fe78Si9B13 alloy ZHANG Kai-feng(张凯锋), LI Xi-feng(李细锋) 383
Effect of rod-like grain on properties and toughening mechanism of 3Y-TZP/Al2O3 ceramics RONG Shou-fan(荣守范),, JI Ze-sheng(吉泽升), ZHU Yong-chang(朱永长), ZHANG Jing-qiang(张敬强) 388
PreparationSynthesis and Characterization and characterization of PEG-PEI/Fe3O4 nano-magnetic fluid Modified withPEG-PEI by co-precipitation method PENG Jian(彭健), ZOU Fen(邹芬), LIU Lu(刘路), TANG Liang(唐亮),YU Li(余丽), CHEN Wei(陈伟), LIU Hui(刘辉), TANG Jing-bo(唐静波), WU Li-xiang(邬力祥) 393
Computational Materials Science
Regularized determination of interfacial heat transfer coefficient during ZL102 solidification process SUI Da-shan(隋大山), CUI Zhen-shan(崔振山) 399
Interlamellar spacing and average interface undercooling of irregular eutectic in steady-state growth MENG Guang-hui(孟广慧), LIN Xin(林鑫), HUANG Wei-dong(黄卫东) 405
Particle swarm optimization computer simulation of Ni clusters ZHOU Ji-cheng(周继承),, LI Wen-juan(李文娟), ZHU Jin-bo(朱金波) 410
Crystal structure of Mg3Pd from first-principles calculations DENG Yong-he(邓永和), WANG Tao-fen(王桃芬), ZHANG Wei-bing(张卫兵),TANG Bi-yu(唐璧玉), ZENG Xiao-qin(曾小勤), DING Wen-jiang(丁文江) 416
Effects of shear rates on radial distribution of different types of heavy particles in light media LI Jing-sheng(李敬生), WANG Juan(王娟), SHEN Qin(沈琴), ZHENG Ning-ning(郑宁宁) 421
Mine Engineering, Metallurgical Engineering and Ch
Evolvement of permeability of ore granular media during heap leaching based on image analysis YANG Bao-hua(杨保华),, WU Ai-xiang(吴爱祥), JIANG Huai-chun(江怀春), CHEN Xue-song(陈学松) 426
Scene recognition for mine rescue robot localization based on vision CUI Yi-an(崔益安),, CAI Zi-xing(蔡自兴), WANG Lu(王璐) 432
Effect of high intensity conditioning on aggregate size of fine sphalerite SUN Wei(孙伟), XIE Ze-jun(谢泽军), HU Yue-hua(胡岳华),DENG Mei-jiao(邓美姣), YI Luan(易峦), HE Guo-yong(何国勇) 438
Beneficiation of low-grade diasporic bauxite with hydrocyclone GAO Shu-ling(高淑玲), LI Xia-an(李晓安),WEI De-zhou(魏德洲),FANG Ping(方萍), JIA Chun-yun(贾春云), LIU Wen-gang(刘文刚), HAN Cong(韩聪) 444
Double reverse flotation process of collophanite and regulating froth action GE Ying-yong(葛英勇), GAN Shun-peng(甘顺鹏), ZENG Xiao-bo(曾小波), YU Yong-fu(余永富) 449
Thermodynamic equilibrium calculation on preparation of copper oxalate precursor powder FAN You-qi(樊友奇), ZHANG Chuan-fu(张传福), ZHAN Jing(湛菁), WU Jian-hui(邬建辉) 454
Isothermal precipitation and growth process of perovskite phase in oxidized titanium bearing slag WANG Ming-yu(王明玉), WANG Xue-wen(王学文), HE Yue-hui(贺跃辉),LOU Tai-ping(娄太平), SUI Zhi-tong(隋智通) 459
New technology for comprehensive utilization of aluminum-chromium residue from chromium salts production LI Xiao-bin(李小斌), QI Tian-gui(齐天贵), JIANG Xin-min(江新民),ZHOU Qiu-sheng(周秋生), LIU Gui-hua(刘桂华), PENG Zhi-hong(彭志宏), HAN Deng-lun(韩登仑), ZHANG Zhong-yuan(张忠元), YANG Kun-shan 463
Preparation of nanoanatase and its in situ XRD study LI Guo-hua(李国华),,, ZHENG Yi-fan(郑遗凡),, MA Chun-an(马淳安),,, TIAN Wei(田伟), 469
Preparation of copper arsenite and its application in purification of copper electrolyte XIAO Fa-xin(肖发新), ZHENG Ya-jie(郑雅杰), WANG Yong(王勇),, JIAN Hong-sheng(简洪生),, LI Chun-hua(李春华),, XU Wei(许卫),, MA Yu-tian(马玉天) 474
Tolerance and removal of chromium(Ⅵ) by Bacillus sp. strain YB-1 isolated from electroplating sludge LIU Yun-guo(刘云国), FENG Bao-ying(冯宝莹), FAN Ting(樊霆), ZHOU Hai-zhou(周海舟), LI Xin(李欣) 480
CFD simulation on performance of new type umbrella plate scrubber LI Shan-hong(李珊红), LI Cai-ting(李彩亭), ZENG Guang-ming(曾光明),LI Si-min(李思民), WANG Fei(王飞), WANG Da-yong(王大勇) 488

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com