Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 16    No. 2    April 2006


Structure simulation in unidirectionally solidified turbine blade by dendrite envelope tracking model(I): numerical modeling WANG Tong-min(王同敏),, I. Ohnaka, H.Yasuda, SU Yan-qing(苏彦庆), GUO Jing-jie(郭景杰) 235
Performance comparison of AlTiC and AlTiB master alloys in grain refinement of commercial and high purity aluminum LI Jian-guo(李建国), HUANG Min(黄敏), MA Mo(马蓦), YE Wei(叶炜), LIU Dong-yu(刘东雨), SONG Dong-ming(宋东明), BAI Bing-zhe(白秉哲), FANG Hong-sheng (方鸿生) 242
Conversion of polyaluminocarbosilane(PACS) to Si-Al-C-(O) fibers: evolutions and effect of oxygen ZHENG Chun-man(郑春满), LI Xiao-dong(李效东), YU Yu-xi(余煜玺), ZHAO Da-fang(赵大方) 254
Fabrication and characterization of hydroxyapatite/Al2O3 biocomposite coating on titanium WU Zhen-jun(吴振军), HE Li-ping(何莉萍), CHEN Zong-zhang(陈宗璋) 259
Parametric analysis of warm forming of aluminum blanks with FEA and DOE CHEN Peng(陈鹏), LIN Zhong-qin(林忠钦), CHEN Guan-long(陈关龙), K. Muammer 267
Deformation behavior and mechanisms of Ti-1023 alloy BAO Ru-qiang(鲍如强), HUANG Xu(黄旭), CAO Chun-xiao(曹春晓) 274
Thin-film lithium-ion battery derived from Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 sintered pellet XIAO Zhuo-bing(肖卓炳), MA Ming-you(麻明友), WU Xian-ming(吴显明), HE Ze-qiang(何则强), CHEN Shang(陈上) 281
Synthesis and characterization of multidoped lithium manganese oxide spinel LiCo0.02La0.01Mn1.97O3.98Cl0.02 ZHANG Na(张娜), TANG Zhi-yuan(唐致远), HUANG Qing-hua(黄庆华), LU Xing-he(卢星河) 286
Liquid-liquid phase separation in highly undercooled Ni-Pb hypermonotectic alloys YANG Gen-cang(杨根仓), XIE Hui(谢辉),, HAO Wei-xin(郝维新), ZHANG Zhong-ming(张忠明), GUO Xue-feng(郭学锋) 290
Interface electron structure of Fe3Al/TiC composites PANG Lai-xue(庞来学), SUN Kang-ning(孙康宁),, SUN Jia-tao(孙家涛), FAN Run-hua(范润华),, REN Shuai(任帅) 294
Thermal behavior and structure of Fe84Nb7B9 nanocrystalline powders CAO Ling-fei(曹玲飞), WANG Ming-pu(汪明朴), XIE Dan(谢丹),GUO Ming-xing(郭明星), LI Zhou(李周), TAN Wang(谭望),, XU Gen-ying(徐根应), 299
Influence of melt-treatment on material constants of aluminum sheet used for easy-open can during hot deformation CHEN Yong-lu(陈永禄), FU Gao-sheng(傅高升), CHEN Wen-zhe(陈文哲) 304
Coupled mechanical and thermal simulation of warm compaction LI Yuan-yuan(李元元), ZHAO Wei-bin(赵伟斌), ZHOU Zhao-yao(周照耀), CHEN Pu-qing(陈普庆) 311
Effects of yttrium on microstructures and properties of Ti-17Al-27Nb alloy CHEN Yu-yong(陈玉勇), SI Yu-feng(司玉锋), KONG Fan-tao(孔凡涛),LIU Zhi-guang(刘志光), LI Jun-wen(李军文) 316
Evolution of grain structure in AA2195 Al-Li alloy plate during recrystallization DU Yu-xuan(杜予晅), ZHANG Xin-ming(张新明), YE Ling-ying(叶凌英), LIU Sheng-dan(刘胜胆) 321
Superplasticity and superplastic instability of AZ31B magnesium alloy sheet WANG Ling-yun(汪凌云), SONG Mei-juan(宋美娟),, LIU Rao-chuan(刘饶川) 327
Temperature distribution in adiabatic shear band for ductile metal based on JOHNSON-COOK and gradient plasticity models WANG Xue-bin(王学滨) 334
Elastic-plastic solution to stamping thin strip on elastic foundation LI Yu-ping(李玉平), ZHOU Li-qun(周里群), ZHOU Yi-chun(周益春) 339
Supermolecular template route to fabrication of well crystallized hollow antimony microspheres GU Li(谷俐), CHEN Shu-da(陈树大), WEI Xiao-yan(韦晓燕) 346
Effects of cell size on compressive properties of aluminum foam CAO Xiao-qing(曹晓卿),, WANG Zhi-hua(王志华), MA Hong-wei(马宏伟),ZHAO Long-mao(赵隆茂), YANG Gui-tong(杨桂通) 351
Microstructure and property of sub-micro WC-10 %Co particulate reinforced Cu matrix composites prepared by selective laser sintering GU Dong-dong(顾冬冬), SHEN Yi-fu(沈以赴), DAI Peng(代鹏), YANG Ming-chuan(杨明川) 357
Crystallization behavior of electroless Co-Ni-B alloy plated in magnetic field in presence of cerium XUAN Tian-peng(宣天鹏), ZHANG Lei(章磊), HUANG Qin-hua(黄芹华) 363
Influence of recrystallization and environment on tensile behavior of cold-rolled Ni3Al(Zr) alloys LI Yu-fang(李玉芳), GUO Jian-ting(郭建亭), SHEN Yi-fu(沈以赴) 368
Effects of magnesium content on phase constituents of Al-Mg-Si-Cu alloys LIU Hong(刘宏), ZHAO Gang(赵刚), LIU Chun-ming(刘春明), ZUO Liang(左良) 376
Microstructure behavior and metal flow during continuously extending-extrusion forming of semisolid A2017 alloy GUAN Ren-guo(管仁国), WEN Jing-lin(温景林), WANG Shun-cheng(王顺成), LIU Xiang-hua(刘相华) 382
Effect of aging treatment on mechanical properties of (SiCw+SiCp)/2024Al hybrid nanocomposites GENG Lin(耿林), ZHANG Xue-nan(张雪囡), WANG Gui-song(王桂松),ZHENG Zhen-zhu(郑镇洙), XU Bin(徐彬) 387
Thermodynamic calculation of intermetallic compounds in AZ91 alloy containing calcium WU Yu-feng(吴玉锋), DU Wen-bo(杜文博), NIE Zuo-ren(聂祚仁),CAO Lin-feng(曹林锋), ZUO Tie-yong(左铁镛) 392
Interfacial structure and joint strengthening in arc brazed galvanized steels with copper based filler LI Rui-feng(李瑞峰), YU Zhi-shui(于治水), QI Kai(祁凯) 397
Cyclic voltammetry studies on 4 V and 5 V plateaus of non-stoichiometric spinel Li1+xMn2−yO4 BAI Ying(白莹),, WU Chuan(吴川),, WU Feng(吴锋),, WANG Guo-qing(王国庆), 402
Fabrication and test of reaction bond silicon carbide for optical applications YAO Wang(姚旺), ZHANG Yu-min(张宇民), HAN Jie-cai(韩杰才), ZUO Hong-bo(左洪波) 409
Zincate mechanism on cast Al-Si alloy in non-cyanide multi-metal zincate solutions HUANG Xiao-mei(黄晓梅), LI Ning(李宁), LI De-yu(黎德育), JIANG Li-min(蒋丽敏) 414
Selective enrichment of TiO2 and precipitation behavior of perovskite phase in titania bearing slag WANG Ming-yu(王明玉), ZHANG Lin-nan(张林楠), ZHANG Li(张力),SUI Zhi-tong(隋智通), TU Gan-feng(涂赣峰) 421
Mechanism of scaling on oxidation reactor wall in TiO2 synthesis by chloride process ZHOU E(周峨), YUAN Zhang-fu(袁章福), WANG Zhi(王志), FANG Xian-Guo(范先国), GONG Jia-Zhu(龚家竹) 426
Elevated temperature properties of Mg-12Li-Al-MgO composites WEI Xiao-wei(魏晓伟), HUANG Qing-min(黄清民) 432
Phase transition of lithiated-spinel Li2Mn2O4 at high temperature TANG Xin-cun(唐新村),, HUANG Bai-yun(黄伯云), HE Yue-hui(贺跃辉) 438
Heat transfer characteristics of lost foam casting process of magnesium alloy LIU Zi-li(刘子利),, PAN Qing-lin(潘青林), CHEN Zhao-feng(陈照峰), LIU Xi-qin(刘希琴), TAO Jie(陶杰) 445
Solidification microstructural constituent and its crystallographic morphology of permanent-mould-cast Mg-Zn-Al alloys ZHANG Jing(张静),, LI Zhong-sheng(李忠盛), GUO Zheng-xiao, PAN Fu-sheng(潘复生) 452
Effects of annealing process on electrical conductivity and mechanical property of Cu-Te alloys ZHU Da-chuan(朱达川), TANG Ke(唐科), SONG Ming-zhao(宋明昭), TU Ming-jing(涂铭旌) 459
Atomic diffusion properties in wire bonding LI Jun-hui(李军辉), WANG Fu-liang(王福亮), HAN Lei(韩雷), DUAN Ji-an(段吉安), ZHONG Jue(钟掘) 463
Preparation and property of spinel LiMn2O4 material by co-doping anti-electricity ions XIAO Jin(肖劲), ZHU Hua-li(朱华丽), CHEN Zhao-yong(陈召勇),PENG Zhong-dong(彭忠东), HU Guo-rong(胡国荣) 467
Mechanism of influence of ferric ion on electrogenerative leaching of sulfide minerals with FeCl3 WANG Shao-fen(王少芬),, FANG Zheng(方正) 473
Study of decomposing carbonyl slag CHEN Ai-liang(陈爱良), SUN Pei-mei(孙培梅), ZHAO Zhong-wei(赵中伟), LI Hong-gui(李洪桂), CHEN Xing-yu(陈星宇) 477
Characterization of irregular seeds on gibbsites precipitated from caustic aluminate solutions CHEN Guo-hui(陈国辉), CHEN Qi-yuan(陈启元), YIN Zhou-lan(尹周澜), YIN Zhi-min(尹志民) 483
Preparation and properties of superfine Mg(OH)2 flame retardant XU Hui(徐徽), DENG Xin-rong(邓新荣) 488
FTIR spectroscopic study of electrochemical flotation of jamesonite-diethyldithiocarbamate system ZHANG Qin(张芹), HU Yue-hua(胡岳华), XU Jing(徐兢), CHEN Tie-jun(陈铁军) 493

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com