Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 19    No. 1    February 2009


Structural Materials
Effect of sample diameter on primary dendrite spacing of directionally solidified Al-4%Cu alloy QU Min(屈敏), LIU Lin(刘林), TANG Feng-tao(唐峰涛), ZHANG Jun(张军), FU Heng-zhi(傅恒志) 1
Comparison of RSM with ANN in predicting tensile strength of friction stir welded AA7039 aluminium alloy joints a. k. lakshminarayanan, v. balasubramanian 9
Effect of melt superheat on microstructure of Al4Fe2Mn1.5 Monel alloy WANG Fu(王富), ZOU Jun-tao(邹军涛), WANG Xian-hui(王献辉), FAN Zhi-kang(范志康) 19
Joint performance of laser-TIG double-side welded 5A06 aluminum alloy CHEN Yan-bin(陈彦宾), MIAO Yu-gang(苗玉刚), LI Li-qun(李俐群), WU Lin(吴林) 26
Effect of Sb on microstructure of semi-solid isothermal heat-treated AZ61-0.7Si magnesium alloy YANG Ming-bo(杨明波), SHEN Jia(沈佳), PAN Fu-sheng(潘复生) 32
Microstructure and corrosion behavior of Mg-Sn-Ca alloys after extrusion T. ABU LEIL, N. HORT, W. DIETZEL, C. BLAWERT, Y. HUANG, K. U. KAINER, K. P. RAO 40
Effect of eutectic phase on damping and mechanical properties of
as-cast Mg-Ni hypoeutectic alloys
WAN Di-qing(万迪庆), WANG Jin-cheng(王锦程), WANG Gai-fang(王改芳), LIN Lin(林琳),FENG Zhi-gang(冯志刚),YANG Gen-cang(杨根仓) 45
Corrosion action and passivation mechanism of magnesium alloy in
fluoride solution
LI Jian-zhong(李建中), HUANG Jiu-gui(黄久贵), TIAN Yan-wen(田彦文), LIU Chang-sheng(刘常升) 50
Dynamic recrystallization and texture development during hot deformation of magnesium alloy AZ31 YANG Xu-yue(杨续跃), JI Ze-sheng(吉泽升), H. MIURA, T. SAKAI 55
Oxidation behavior of oxidation protective coatings for
C/C-SiC composites at 1 500 ℃
YAN Zhi-qiao(闫志巧), XIONG Xiang(熊翔), XIAO Peng(肖鹏),CHEN Feng(陈峰), ZHANG Hong-bo(张红波), HUANG Bai-yun(黄伯云) 61
Influence of thermo hydrogen treatment on
hot deformation behavior of Ti600 alloy
ZHAO Jing-wei(赵敬伟), DING Hua(丁桦), WANG Yao-qi(王耀奇), HOU Hong-liang(侯红亮) 65
In-situ dendrite reinforced Dy-based amorphous matrix composites WU Xiao-feng(武晓峰), ZHAO Wei(赵威), MENG Li-kai(孟力凯) 72
Functional Materials
Recent progress in criterions for glass forming ability YANG Bing(杨兵), DU Yong(杜勇), LIU Yong(刘咏) 78
Microstructure and properties of HVOF sprayed Ni-based
submicron WS2/CaF2 self-lubricating composite coating
ZHANG Xiao-feng(章小峰), ZHANG Xiang-lin(张祥林),WANG Ai-hua(王爱华), HUANG Zao-wen(黄早文) 85
Microstructures and properties of cold drawn and
annealed submicron crystalline Cu-5%Cr alloy
HE Wen-xiong(贺文雄), YU Yang(于洋), WANG Er-de(王尔德),SUN Hong-fei(孙宏飞), HU Lian-xi(胡连喜), CHEN Hui(陈晖) 93
Comparison of thermal shock behaviors between plasma-sprayed
nanostructured and conventional zirconia thermal barrier coatings
LIU Chun-bo(刘纯波), ZHANG Zhi-min(张志民), JIANG Xian-liang(蒋显亮),LIU Min(刘敏), ZHU Zhao-hui(朱朝辉) 99
9R structure in drawn industrial single crystal copper wires CHEN Jian(陈建), YAN Wen(严文),FAN Xin-hui(范新会) 108
Influence of graphite content on sliding wear characteristics of
CNTs-Ag-G electrical contact materials
WANG Juan(王娟), FENG Yi(凤仪), LI Shu (李庶), LIN Shen(林森) 113
Beneficial effects of Co2+ on co-electrodeposited Ni-SiC nanocomposite coating YANG Xiu-ying(杨秀英), LI Kang-ju(李康举), PENG Xiao(彭晓), WANG Fu-hui(王福会) 119
Electrophoretic deposition of titanium/silicon-substituted hydroxyapatite composite coating and its interaction with bovine serum albumin XIAO Feng-juan(肖凤娟), ZHANG Ying(张颖), YUN Li-jiang(云立江) 125
Effects of deposition parameters on microstructure and thermal conductivity of diamond films deposited by DC arc plasma jet chemical vapor deposition QU Quan-yan(瞿全炎), QIU Wan-qi(邱万奇), ZENG De-chang(曾德长), LIU Zhong-wu(刘仲武), DAI Ming-jiang(代明江), ZHOU Ke-song(周克崧 131
Electrical characteristics and microstructures of
Pr6O11-doped Bi4Ti3O12 thin films
CHEN Min(陈敏), HUANG Ke-long(黄可龙), MEI Xiao-an(梅孝安), HUANG Chong-qing(黄重庆), LIU Jing(刘靖), CAI An-hui(蔡安辉)< 138
Microstructure and corrosion resistance of Fe-Al intermetallic coating on 45 steel synthesized by double glow plasma surface alloying technology ZHU Xiao-lin(朱晓林), YAO Zheng-jun(姚正军), GU Xue-dong(顾雪冬),CONG Wei(丛伟), ZHANG Ping-ze(张平则) 143
Effect of Cu addition on corrosion resistance and shape memory effect of Fe-14Mn-5Si-9Cr-5Ni alloy HU Bao-quan(胡保全), BAI Pei-kang(白培康), DONG Zhi-zhong(董治中), CHENG Jun(程军) 149
Influence of Mg21Ga5Hg3 compound on electrochemical properties of Mg-5%Hg-5%Ga alloy FENG Yan(冯艳), WANG Ri-chu(王日初), PENG Chao-qun(彭超群), WANG Nai-guang(王乃光) 154
Effects of electrolyte components on properties of Al alloy anode MA Zheng-qing(马正青), ZUO Lie(左列), PANG Xu(庞旭), ZENG Su-min(曾苏民) 160
Preparation and characteristics of Li2FeSiO4/C composite for cathode of
lithium ion batteries
GUO Hua-jun(郭华军), XIANG Kai-xiong(向楷雄), CAO Xuan(曹璇),LI Xin-hai(李新海), WANG Zhi-xing(王志兴), LI Li-ming(李黎明) 166
Synthesis and behavior of Al-stabilized α-Ni(OH)2 WANG Hong(王虹), TANG Zhi-yuan(唐致远), LIU Yuan-gang(刘元刚), LEE Chang-sheng(李昌盛) 170
Synthesis and electrochemical performance of
5V spinel LiNi0.5Mn1.5O4 prepared by solid-state reaction
SUN Qiang(孙强), LI Xin-hai(李新海),WANG Zhi-xing(王志兴), JI Yong(季勇) 176
Effects of Na-substitution on structural and electronic properties of Li2CoSiO4 cathode material WU Shun-qing(吴顺情), ZHU Zi-zhong(朱梓忠), YANG Yong(杨勇), HOU Zhu-feng(侯柱锋) 182
Thermal property and microstructure of Al nanopowders produced by two evaporation routes CHEN Liang(陈亮), SONG Wu-lin(宋武林), GUO Lian-gui(郭连贵), XIE Chang-sheng(谢长生) 187
Preparation of TiO2 nanotube on glass by anodization of Ti films at room temperature TANG Yu-xin(汤育欣), TAO Jie(陶杰), ZHANG Yan-yan(张焱焱),WU Tao(吴涛), TAO Hai-jun(陶海军), ZHU Ya-rong(朱亚蓉) 192
Computational Materials Science
Thermodynamic investigation of Fe-Ti-Y ternary system GONG Wei-ping(龚伟平), CHEN Teng-fei(陈腾飞), LI Da-jian(李大建), LIU Yong(刘咏) 199
First-principles investigation of Mg2CoH5 complex hydride ZHANG Jian(张健), ZHOU Dian-wu(周惦武), LIU Jin-shui(刘金水) 205
Atomic simulations for surface-initiated melting of Nb(111) YANG Xi-yuan(阳喜元), WU Dan(吴丹) 210
Multi-pass spinning of thin-walled tubular part with longitudinal inner ribs JIANG Shu-yong(江树勇), ZHENG Yu-feng(郑玉峰), REN Zheng-yi(任正义), LI Chun-feng(李春峰) 215
Mine Engineering, Metallurgical Engineering and Ch
Isolation and identification of moderately thermophilic acidophilic iron-oxidizing bacterium and its bioleaching characterization ZENG Wei-min(曾伟民), WU Chang-bin(邬长斌), ZHANG Ru-bing(张汝兵),HU Pei-lei(胡培磊), QIU Guan-zhou(邱冠周), GU Guo-hua(顾帼华 222
Flotation of aluminosilicate minerals using alkylguanidine collectors GUAN Feng(关风), ZHONG Hong(钟宏), LIU Guang-yi(刘广义),ZHAO Sheng-gui(赵声贵), XIA Liu-yin(夏柳荫) 228
Determination of trace mercury in compost extract by inhibition based glucose oxidase biosensor LIU Jian-xiao(刘剑潇), XU Xiang-min(徐祥民), TANG Lin(汤琳), ZENG Guang-ming(曾光明) 235
Chromium accumulation, microorganism population and
enzyme activities in soils around chromium-containing slag heap of
steel alloy factory
HUANG Shun-hong(黄顺红), PENG Bing(彭兵), YANG Zhi-hui(杨志辉), CHAI Li-yuan(柴立元), ZHOU Li-cheng(周理程) 241
Thermodynamic equilibrium of CaSO4-Ca(OH)2-H2O system PENG Xiao-yu(彭小玉), WANG Yun-yan(王云燕), CHAI Li-yuan(柴立元), SHU Yu-de(舒余德) 249
Removal of copper from nickel anode electrolyte through ion exchange CHEN Ai-liang(陈爱良), QIU Guan-zhou(邱冠周), ZHAO Zhong-wei(赵中伟),SUN Pei-mei(孙培梅), YU Run-lan(余润兰) 253
Numerical simulation of high temperature air combustion in
aluminum hydroxide gas suspension calcinations
LIU Dai-fei(刘代飞), DING Feng-qi(丁凤其), ZHANGHong-liang(张红亮), ZHENG Wen-bo(郑文波) 259

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com