Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 14    No. 2    April 2004


1 100℃isothermal section of Nb-W-Zr-C quaternary system① XIA Chang-qing(夏长清), GU Yi(古 一), LI Wei(李 炜), ZENG Fan-hao(曾凡浩) 215
Structural transformation and rheological processes in
bulk metallic glass Zr41Ti14Cu12.5Ni10Be22.5
WANG Jing-feng(王敬丰), PU Jian(蒲 健), ZOU Hui(邹 辉),GAN Zhang-hua(甘章华), LIU Lin(柳 林), XIAO Jian-zhong(肖建中) 218
Shape-memory effect in Co-Ni single crystal① ZHOU Wei-min(周伟敏), LIU Yan(刘 岩), ZHANG Shao-zong(张少宗), JIANG Bo-hong(江伯鸿) 223
Effects of iron phthalocyanine on performance of MH/Ni battery① WANG Fang(王 芳), WU Feng(吴 锋) 227
In-situ X-ray diffraction study on MlNi3.75Co0.75Mn0.3Al0.2during
electrochemical hydriding-dehydriding process①
YUAN Zhi-qing(袁志庆), L Guang-lie(吕光烈), GU Jian-ming(顾建明),TU Xiao-yan(屠小燕), WANG Xin-xi(王新喜) 232
Synthesis and characterization of LiFePO4/C composite
used as lithium storage electrodes①
HU Guo-rong(胡国荣), ZHANG Xin-long(张新龙), PENG Zhong-dong(彭忠东),LIAO Gang(廖 刚), YU Xiao-yuan(禹筱元) 237
Grain refinement of W-Ni-Fe heavy alloys by tantalum element adding① LUO Shu-dong(罗述东), TANG Xin-wen(唐新文), YI Jian-hong(易健宏) 241
Synthesis of Al2O3/WC powder by aluminothermic
reduction and carbonization method①
HAN Bing-qiang(韩兵强), LI Nan(李 楠) 246
Hydrophilic property of SiO2-TiO2overlayer films and
TiO2/SiO2mixing films①
GUAN Kai-shu(关凯书), XU Hong(徐 宏), L Bao-jun(吕宝君) 251
Wear mechanism of electrodeposited amorphous Ni-Fe-P alloys① GAO Cheng-hui(高诚辉), ZHAO Yuan(赵 源) 255
Sintering densification and properties of
Al2O3/PSZ(3Y) ceramic composites①
MA Wei-min(马伟民), XIU Zhi-meng(修稚萌), WEN Lei(闻 雷),SUN Xu-dong(孙旭东), TIE Wei-lin(铁维麟) 260
Formation mechanism of intragranular structure in nano-composites① WANG Xin(王 昕), SHAN Yan(单 妍), GONG Hong-yu(龚红宇),YU Xue-gang(于薛刚), XU Jing(徐 静), YIN Yan-sheng(尹衍升) 265
Subsolidus binary phase diagram of C10Zn-C18Zn of
thermotropic phase transitions materials①
WU Ke-zhong(武克忠), WANG Xin-dong(王新东), LIU Xiao-di(刘晓地), ZUO Ping(左 萍) 270
Durability experiment on anti-electron-bombardment of
RE2O3-Mo secondary emission material①
YANG Sa(杨 飒), WANG Jin-shu(王金淑), ZHOU Mei-ling(周美玲),GAO Yu-juan(高玉娟), LI Hong-yi(李洪义) 274
Superelastic damping of TiNi alloy wire under heavy
mechanical shock in structural engineering①
CHEN Qing-fu(陈庆福), TIAN Wen-yan(田文彦),ZUO Xiao-bao(左晓宝), NI Li-feng(倪立峰) 278
Effect of alloying elements on mechanical properties in
Cu-15%Cr in-situ composites①
H. G. Suzuki, J. Ma, K. Mihara, S. Sakai, S. Sun 284
Phase-field simulations of solidification of Al-Cu binary alloys① LONG Wen-yuan(龙文元), CAI Qi-zhou(蔡启舟), CHEN Li-liang(陈立亮),WEI Bo-kang(魏伯康) 291
Thixotropic behavior of semi-solid AZ91D magnesium alloy① MAO Wei-min(毛卫民), ZHEN Zi-sheng(甄子胜), YAN Shi-jian(闫时建), ZHONG Xue-you(钟雪友) 297
Effect of side transmission of power ultrasonic on
structure of AZ81 magnesium alloy①
ZHANG Hai-bo(张海波), ZHAI Qi-jie(翟启杰), QI Fei-peng(戚飞鹏), GONG Yong-yong(龚永勇) 302
Dynamic recrystallization of AZ91 magnesium alloy
during compression deformation at elevated temperature①
LI Shu-bo(李淑波), WANG Yan-qiu(王艳秋),ZHENG Ming-yi(郑明毅), WU Kun(吴 昆) 306
Effects of Ce on damping capacity of AZ91D magnesium alloy① HUANG Zheng-hua(黄正华), GUO Xue-feng(郭学锋), ZHANG Zhong-ming(张忠明) 311
Microstructure and segregation of magnesium alloy
solidified under magnetostatic field①
XU Guang-ming(许光明), BAO Wei-ping(包卫平), CUI Jian-zhong(崔建忠) 316
Influence of alloying elements on mechanical properties of Al-Li plates① YANG Shou-jie(杨守杰), DAI Sheng-long(戴圣龙), SU Bin(苏 彬), YAN Ming-gao(颜鸣皋) 321
Interfacial structure of steel-Al-28Pb bonding plate
with semisolid rolling-casting method①
ZHANG Peng(张 鹏), DU Yun-hui(杜云慧), LIU Han-wu(刘汉武),ZENG Da-ben(曾大本), CUI Jian-zhong(崔建忠), BA Li-min(巴立民) 325
Effect of fiber distribution on residual thermal stress
in titanium matrix composite①
MA Zhi-jun(马志军), YANG Yan-qing(杨延清), ZHU Yan(朱 艳), CHEN Yan(陈 彦) 330
Localized shear deformation during shear band propagation in
titanium considering interactions among microstructures①
WANG Xue-bin(王学滨), YANG Mei(杨 梅), YU Hai-jun(于海军),HAI Long(海 龙), PAN Yi-shan(潘一山) 335
Cell-structure and mechanical properties of closed-cell aluminum foam① ZHOU Yun(周 芸), ZUO Xiao-qing(左孝青), SUN Jia-lin(孙加林), S. R. Nutt 340
Thermodynamic properties and mixing thermodynamic
parameters of Ba-Al, Mg-Al, Sr-Al and Cu-Al metallic melts①
ZHANG Jian(张 鉴) 345
Microstructure of interaction interface between Al-Si, Zn-Al alloys
and Al2O3p/6061Al composite①
XU Zhi-wu(许志武), YAN Jiu-chun(闫久春), L Shi-xiong(吕世雄), YANG Shi-qin(杨士勤) 351
Evolution of undissolved phases in high-zinc content
super-high strength aluminum alloy during ageing①
ZHANG Kun(张 坤), LIU Zhi-yi(刘志义), YE Cheng-wu(叶呈武),XU Xiao-chang(许晓嫦), ZHENG Qing-chun(郑青春) 356
Analysis of FCC sheet metal forming with rate-independent
polycrystalline plasticity FEM①
ZHANG Shao-rui(张少睿), LI Da-yong(李大永), LUO Ying-bing(罗应兵), PENG Ying-hong(彭颖红) 362
Production of high purity APT from scheelite and complex
tungsten raw material with high Mo content
LI Hong-gui(李洪桂) 366
Hydrothermal formation of dispersive Mg(OH)2
particles in NaOH solution①
XIANG Lan(向 兰), JIN Yong-cheng(金永成), JIN Yong(金 涌) 370
DFT research on activation of sphalerite① SUN Wei(孙 伟), HU Yue-hua(胡岳华), QIN Wen-qing(覃文庆) 376
Biofilm forming and leaching mechanism during
bioleaching chalcopyrite byThiobacillus ferrooxidans
FU Jian-hua(傅建华), HU Yue-hua(胡岳华), QIU Guan-zhou(邱冠周),LIU Jian-she(柳建设), XU Jing(徐 竞) 383
Electrochemical preparation of Er-Co-Bi thin film in
organic bath by cyclic electrodeposition method
LI Gao-ren(李高仁), TONG Ye-xiang(童叶翔), LIU Guan-kun(刘冠昆) 388
Volatilization of zinc and lead in direct recycling of
stainless steel making dust①
PENG Ji(彭 及), PENG Bing(彭 兵), YU Di(余 笛),TANG Mo-tang(唐谟堂), J. Lobel, J. A. Kozinski 392
Corrosion behavior of Cu-Ni-Ag-Al alloy anodes in aluminium electrolysis XU Jun-li(徐君莉), SHI Zhong-ning(石忠宁), QIU Zhu-xian(邱竹贤) 397
Nucleation during gibbsites precipitation with seeds
from sodium aluminate solution processed under ultrasound
CHEN Guo-hui(陈国辉), CHEN Qi-yuan(陈启元), YIN Zhou-lan(尹周澜),ZHANG Bin(张 斌) 400
Effects of pH value of reaction solution on structure and
electrochemical performance of calcium-containing active
material of secondary zinc electrodes
CHEN Hua(陈 华), WANG Jian-ming(王建明), ZHENG Yi(郑 奕),ZHANG Jian-qing(张鉴清), CAO Chu-nan(曹楚南 406
Mutual separation characteristics for binary oxides
Y2O3-Ln2O3(Ln = Sc, La, Nd, Sm) using stepwise
selective chlorination-chemical vapor trans
SUN Yan-hui(孙艳辉), CHEN Zhen-fei(陈振飞), WANG Zhi-chang(王之昌) 412

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com