Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 15    No. 1    February 2005


Melting throughout time and energy consumption for TiAl alloys during ISM process SU Yan-qing(苏彦庆), LIU Gui-zhong(刘贵仲), PENG Jun-jie(彭俊杰),GUO Jing-jie(郭景杰), JIA Jun(贾均), FU Heng-zhi(傅恒志) 1
Microstructure and mechanical properties of magnesium alloy prepared by lost foam casting TIAN Xue-feng(田学锋), FAN Zi-tian(樊自田), HUANG Nai-yu(黄乃瑜),WU He-bao(吴和保), DONG Xuan-pu(董选普) 7
Effects of lubricant’s friction coefficient on
warm compaction powder metallurgy
LI Yuan-yuan(李元元), NGAI Tungwai Leo(倪东惠), WANG Shang-lin(王尚林),ZHU Min(朱敏), CHEN Wei-ping(陈维平) 14
Morphology and structure of high temperature MoSi2 coating on niobium XIAO Lai-rong(肖来荣), YI Dan-qing(易丹青),YIN Lei(殷磊), CAI Zhi-gang(蔡志刚) 18
Effect of aging on mechanical properties and localized corrosion behaviors of Al-Cu-Li alloy JIANG Na(蒋呐), LI Jin-feng(李劲风), ZHENG Zi-qiao(郑子樵),WEI Xiu-yu(魏修宇), LI Yan-fen(李艳芬) 23
Effect of Mg on microstructures and properties of Al-Mg-Si-Cu aluminium alloys for automotive body sheets LIU Hong(刘宏), SONG Wen-ju(宋文举), ZHAO Gang(赵刚),LIU Chun-ming(刘春明), ZUO Liang(左良) 30
Cavitation-erosion mechanism of laser cladded SiC particle reinforced metal matrix
composite
ZHANG Chun-hua(张春华), ZHANG Song(张松),YANG Hong-gang(杨洪刚),ZHU Sheng-long(朱圣龙),MAN Hau-chung(文效忠), CAI 35
Solidification behaviour of Al-7%Si-Mg casting alloys CHEN Zhong-wei(陈忠伟), LI Jin-shan(李金山), JIE Wan-qi(介万奇),LIU Lin(刘林), FU Heng-zhi(傅恒志) 40
Wetting behavior of Zr55Cu30Al10Ni5 melt on alumina XU Qian-gang(徐前刚), ZHANG Hai-feng(张海峰), HU Zhuang-qi(胡壮麒) 45
Preparation and characterization of Ni nanopowders prepared by anodic arc plasma WEI Zhi-qiang(魏智强), QIAO Hong-xia(乔宏霞),DAI Jian-feng(戴剑锋), FENG Wang-jun(冯旺军),WANG Qing(王青), LI Wei-xue(李维学) 51
Computer simulation of γ′ and θ phase precipitation of Ni-Al-V alloy using microscopic phase-field method LI Yong-sheng(李永胜), CHEN Zheng(陈铮),WANG Yong-xin(王永欣), Lu Yan-li(卢艳丽) 57
Finite element polycrystal model simulation of cold rolling textures in deformation processed two-phase Nb/Al metal-metal composites CHEN Li-qing(陈礼清), KANETAKE Naoyuki 64
Microstructures of AZ91D alloy solidified during electromagnetic stirring MAO Wei-min(毛卫民), ZHEN Zi-sheng(甄子胜), CHEN Hong-tao(陈洪涛) 72
Warm compaction powder metallurgy of Cu NGAI Tungwai Leo(倪东惠), WANG Shang-lin(王尚林), LI Yuan-yuan(李元元),ZHOU Zhao-yao(周照耀), CHEN Wei-ping(陈维平) 77
Continuous dynamic recrystallization and discontinuous dynamic recrystallization in 99.99% polycrystalline aluminum during hot compression LIU Chu-ming(刘楚明), JIANG Shu-nong(蒋树农),ZHANG Xin-ming(张新明) 82
In-plane anisotropy of 1545 aluminum alloy sheet PENG Yong-yi(彭勇宜), YIN Zhi-min(尹志民),YANG Jin(杨进), DU Yu-xuan(杜予晅) 87
Microstructure of alloy MlNi3.75Co0.75Mn0.3Al0.2(Ml—La-rich mischmetal) during electrochemical hydriding-dehydriding process YUAN Zhi-qing(袁志庆), LÜ, Guang-lie(吕光烈),GU Jian-ming(顾建明), SHENG Xiao-fei(盛小飞) 93
Fabrication and mechanical properties of FeAl/TiC composites LIU Feng-xiao(刘峰晓), LIU Yong(刘咏), HUANG Bai-yun(黄伯云),ZHOU Ke-chao(周科朝), HE Yue-hui(贺跃辉) 97
Preparation of cobalt-modified magnetite and its magnetic properties YANG Xi-yun(杨喜云), GONG Zhu-qing(龚竹青),LIU Feng-liang(刘丰良), HUANG Jian(黄坚) 103
Microstructure characterization of reinforcements in in-situ synthesized composites of Al-Zr-O system ZHAO Yu-tao(赵玉涛), DAI Qi-xun(戴起勋), CHENG Xiao-nong(程晓农),LIN Dong-yang(林东洋), CAI Lan(蔡兰) 108
Effects of cathodic component of current on porosity and hardness characteristics of micro plasma oxidation (MPO) coatings on aluminum alloy Samir Hamid Awad, QIAN Han-cheng(钱翰城) 113
ANN valuation model of material LCIA profile CHEN Wei-ping(陈维平), LIU Hua(刘华), ZHAO Hai-dong(赵海东),ZHU Quan-li(朱权利), LI Yuan-yuan (李元元) 119
Formation process of liquid in interface of Ti/Cu contact reaction couple WU Ming-fang(吴铭方), YU Chun(余春),YU Zhi-shui(于治水), LI Rui-feng(李瑞峰) 125
Simulation and visualization of recrystallization microstructure after solution treatment LI Ping(李萍), XUE Ke-min(薛克敏) 130
Microstructure of ternary Zn1-xCdxO films on silicon substrate LU Huan-ming(卢焕明), YE Zhi-zhen(叶志镇), MA De-wei(马德伟),HUANG Jing-yun(黄靖云), ZHU Li-ping(朱丽萍), ZHAO Bing-hui(赵炳辉) 135
Influence of annealing treatment on properties and microstructures of alumina dispersion strengthened copper alloy ZHAO Hong-liang(赵红亮), GUAN Shao-kang(关绍康),ZHENG Fei-yan(郑飞燕), LI Qing-kui(李庆奎), WANG Li-guo(王利国) 139
Microstructure and properties of AZ31 magnesium alloy with rapid solidification ZHAO Hong-liang(赵红亮), GUAN Shao-kang(关绍康),ZHENG Fei-yan(郑飞燕), LI Qing-kui(李庆奎), WANG Li-guo(王利国) 144
Evolution of dislocation cells during plastic deformation ZHOU Zhi-min(周志敏), SUN Yan-rui(孙艳蕊), ZHOU Hai-tao(周海涛) 149
Microscopic mechanism in solvent extraction of 
Au(CN)-2 by cationic surfactant
CHEN Jing(陈景), HUANG Kun(黄昆), YU Jian-min(余建民),WU Jin-guang(吴瑾光), SHI Nai(施鼐), XU Guang-xian(徐光宪) 153
Thermodynamic modeling of lead blast furnace TAN Peng-fu(谭鹏夫) 160
Formation of black nickel in leaching solution containing ammonia and chloride ZHENG Guo-qu(郑国渠), ZHENG Li-feng(郑利峰), CAO Hua-zhen(曹华珍) 165
Structure and electrochemical performance of spinel LiMn2O4 synthesized by mechanochemical process LI Yun-jiao(李运姣), HONG Liang-shi(洪良仕), LI Hong-gui(李洪桂),ZHAO Zhong-wei(赵中伟), HUO Guang-sheng(霍广生) 171
Analytical solution for coupled diffusion of three-components liquid in porous pellet XU Zeng-he(徐曾和), WANG Jin-xia(王锦霞) 176
Removal of cadmium ions from aqueous solution via micellar-enhanced ultrafiltration HUANG Jin-hui(黄瑾辉), ZENG Guang-ming(曾光明),XU Ke(许柯), FANG Yao-yao(方瑶瑶) 184
Preparation of salt-based colloid palladium of high concentration ZHENG Ya-jie(郑雅杰), XIAO Fa-xin(肖发新), YI Dan-qing(易丹青),GONG Zhu-qing(龚竹青), LI Xin-hai(李新海) 190
Syntheses, characteristics and fluorescence properties of complexes of terbium with benzoic acid and its derivatives ZHOU Zhong-cheng(周忠诚), SHU Wan-gen(舒万艮), RUAN Jian-ming(阮建明), HUANG Bai-yun(黄伯云), LIU You-nian(刘又年) 195
Composite corrosion inhibitors for secondary alkaline zinc anodes JIA Zheng(贾铮), ZHOU De-rui(周德瑞), ZHANG Cui-fen(张翠芬) 200
Preparation and characterization of 
high salts polymer electrolyte based on
poly(lithium acrylate)
TANG Ai-dong(唐爱东), HUANG Ke-long(黄可龙),PAN Chun-yue(潘春跃), LU Cui-hong(卢翠红) 207

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com