Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 11    No. 5    October 2001


MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Development in applications of porous metals LIU Pei-sheng(刘培生), YU Bing(俞冰), HU An-min(胡安民),LIANG Kai-ming(梁开明), GU Shou-ren(顾守仁) 629
Effect of process parameters on induction
plasma reactive deposition of tungsten
carbide from tungsten metal powder
JIANG Xian-liang(蒋显亮), M.I.Boulos 639
Effect of grain size reduction on
high temperature oxidation of
binary two-phase alloys
LI Yuan-shi(李远士), NIU Yan(牛焱),, FU Guang-yan(付广艳), WU Wei-tao(吴维tao), F.Gesmundo 644
Formation of fine fully-lamellar microstructure
of TiAl-based alloy in rapid heating
cyclic heat treatment process
PENG Chao-qun(彭超群), HUANG Bai-yun(黄伯云), TANG Jian-cheng(唐建成) 649
Effects of Ni addition on
liquid phase separation and giant
magnetoresistance of Cu-Co alloys
SUN Zhan-bo(孙占波), SONG Xiao-ping(宋晓平),HU Zhu-dong(胡柱东), ZHU Yao-min(祝要民),LIU Jian(刘剑), YANG Sen(杨森), LI Xiao-yuan(李晓园) 655
Interfacial phenomena in electric
field-assisted anodic bonding
of Kovar/Al film-glass
CHEN Zheng(陈铮), GU Xiao-bo(顾晓波), DONG Shi-run(董师润) 659
Penetrating behavior of
eutectic liquid during Al/Cu
contact reactive brazing
QIAN Yi-yu(钱乙余), DONG Zhan-gui(董占贵), MA Xin(马鑫), 664
Simulation of droplet transfer process and
current waveform control of CO2 arc welding
YU Jian-rong(俞建荣), WU Li-zhi(吴立志) 667
Interface reaction in aluminium
matrix composite at laser welding
LIU Li-ming(刘黎明), ZHU Mei-li(祝美丽),XU De-sheng(许德胜), WU Lin(吴林) 671
Diffusive healing of internal
fatigue micro-cracks in pure titanium
YANG Jun-gang(杨君刚),, SUN Jun(孙军), ZHANGHai-long(张海龙) 675
Chemical stability of
La2O3 in La2O3-Mo cathode materials
WANG Jin-shu(王金淑), ZHOU Mei-ling(周美玲), WANG Yi-man(王亦曼),NIE Zuo-ren(聂祚仁), ZHANG Jiu-xing(张久兴), ZUO Tie-yong(左铁镛) 681
Thermodynamic model for glass
forming ability of
ternary metallic glass systems
HUI Xi-dong(惠希东), CHEN Guo-liang(陈国良), HE Guo(何国),BIAN Zan(边赞), WANG Xiao-min(王晓民) 684
Ternary alloying of
Mo5Si3 with Zr, Ti, Co and V
CAO Yu(曹昱), YI Dan-qing(易丹青), LU Bin(卢斌),DU Ruo-xin(杜若昕), SHU Jin-bo(舒金波) 691
Preparation of Ti6Al4V/BG/HA
graded coating by electrophoresis
deposition in absolute alcohol medium
LI Shi-pu(李世普), CHEN Xiao-ming(陈晓明), HAN Qing-rong(韩庆荣), XU Chuan-bo(许传波) 696
Study on hydrogen diffusion behavior in
MlNi3.75Co0.65Mn0.4Al0.2alloy electrode
by chronoamperometry
YUAN Xian-xia(原鲜霞), XU Nai-xin(徐乃欣) 700
Effect of mechanical activation on
TiC synthesis reaction
in Al-Ti-C powder mixture
MA Nai-heng(马乃恒), LIANG Gong-ying(梁工英), FANG Xiao-han(方小汉), SU Jun-yi(苏俊义) 704
Solute distribution in columnar crystal
zone of  continuous casting billets
CHANG Guo-wei(常国威), ZHAO Zeng-wu(赵增武),WANG Jing-song(王静松),WANG Wan-jun(王万军), WANG Xin-hua( 708
Fin formation model during pre-roll
ploughing of copper 3D outside fin tube
TANG Yong(汤勇), XIA Wei(夏伟), LIU Shu-dao(刘树道),ZENG Zhi-xin(曾志新), YE Bang-yan(叶帮彦) 712
Study on interface between titanium
coated-diamond and metalmatrices
ZHU Yong-wei(朱永伟), ZHANG Xin-ming(张新明),XIE Guang-zhuo(谢光灼), ZHOU Zhuo-ping(周卓平) 717
Mechanical behavior of LC4 alloy in semisolid
state at high volume fractions of solid
TIAN Wen-tong(田文彤), LUO Shou-jing(罗守靖), ZHANG Guang-an(张广安) 721
Phase formation regularities in Fe-based
nanometer powders prepared by
gas evaporation process
CHEN Zhen-hua(陈振华), YAN Hong-ge(严红革), KANG Zhi-tao(康智涛),CHEN Gang(陈刚), HUANG Pei-yun(黄培云) 725
Relaxation of residual stresses in
20%SiCw/6061Al composite
as-extruded at high temperature
JIANG Chuan-hai(姜传海),WU Jian-sheng(吴建生), WANG De-zun(王德尊) 729
Self-propagating high-temperature
synthesis in Ti-W-C system
LI Jin-feng(李劲风), ZHANG Zhao(张昭),XU Xie-wen(徐协文), ZHENG Zi-qiao(郑子樵) 733
Effects of alloying elements on nitrogen
diffusion behavior around
TiN/Ti interface α region in as-cast titanium alloys
WANG Da-jian(王达健), Alec Mitchell 738
Simulation and prediction of
flow patterns in mold filling
XUE Xiang(薛祥), ZHANG Yue-bing(张跃冰), P. N. Hansen 743
Pitting corrosion of Al2024-T3 in
sodium chloride solution
ZHANG Zhao(张昭), ZHANG Jian-qing(张鉴清),, SHAO Hai-bo(邵海波), WANG Jian-ming(王建明), CAO Chu-nan(曹楚南), 748
Characteristics of Si+/B+ dual
implanted silicon wafers
ZHOU Ji-cheng(周继承), HUANG Bai-yun(黄伯云) 753
Effect of carbon content on microstructure of
in-situ Al2O3pTiCp/Al composites
KOU Sheng-zhong(寇生中), XU Guang-ji(许广济), DING Yu-tian(丁雨田) 756
Formation of layer-shaped pores in
TiC-Fe cermet by combustionsynthesis
FAN Qun-cheng(范群成), CHAI Hui-fen(柴惠芬), JIN Zhi-hao(金志浩) 760
MINERAL PROCESSING, METALLURGY AND CHEMISTRY
Effect of loading point position on
fracture mode of rock
RAO Qiu-hua(饶秋华), SUN Zong-qi(孙宗颀), WANG Gui-yao(王桂尧),XU Ji-cheng(徐继成), ZHANG Jing-yi(张静宜) 764
Aggregation/dispersion of ultrafine
silica in flotagent solution
HU Yue-hua(胡岳华), QIU Guan-zhou(邱冠周), J. D. Miller 768
Effect of technological factors on bacterial leaching
of low-grade Ni-Cu sulfide ore
FANG Zhao-heng(方兆珩), CHEN Quan-jun(陈泉军) 774
Applicability of law of mass action to distribution of
manganese between slag melts and liquid iron
ZHANG Jian(张鉴) 778
Study on bioleaching of refractory gold ore (Ⅰ)
——Mechanism on bioleaching of pyrite
by Thiobacillus ferrooxidans
MIN Xiao-bo(闵小波), CHAI Li-yuan(柴立元), CHEN Wei-liang(陈为亮),ZHANG Chuan-fu(张传福), HUANG Bai-yun(黄伯云), KUANG Zhong(邝 784
Calculation of topological
connectivity index for minerals
CAO Yu-cai(曹育才), JIANG Yu-ren(蒋玉仁),XUE Yu-lan(薛玉兰), JIANG Xuan-zhen(姜玄珍) 790
UV-induced mutagenesis of oxidation activity of
ferrous ion of Thiobacillus ferrooxidans
ZHANG Zai-hai(张在海), QIU Guan-zhou(邱冠周), HU Yue-hua(胡岳华),FU Jian-hua(付建华), LIU Xiao-rong(刘晓荣) 795
Thermodynamics of electrodeposited
Ni-B-SiC composite coatings
GUO Zhong-cheng(郭忠诚), ZHU Xiao-yun(朱晓云), YANG Xian-wan(杨显万) 800
Separation of nickel, cobalt and
copper by solvent extraction with P204
QIAN Dong(钱东),WANG Kai-yi(王开毅),CAI Chun-lin(蔡春林),PAN Chun-yue(潘春跃),TANG You-gen(唐有根),JIANG Jin-zhi(蒋金枝) 803
Fluorescence of complexes of Eu(Ⅲ) with
aromatic carboxylic acid-1, 10-phenanthroline
SHU Wan-yin(舒万艮), ZHOU Zhong-cheng(周忠诚), NIU Cong-wei(牛聪伟) 806

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com