Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 11    No. 6    December 2001


MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Particle melting, flattening, and
stacking behaviors in induction
plasma deposition of tungsten
JIANG Xian-liang(蒋显亮), M. I. Boulos 811
Effect of diffusion on coating microstructure and
oxidation resistance of aluminizing steel
XIA Yuan(夏原), YU Sheng-xue(于升学), YAO Mei(姚枚), LI Tie-fan(李铁藩) 817
Effect of minor Sc and Zr on microstructures and
mechanical properties of Al-Zn-Mg based alloys
YIN Zhi-min(尹志民), YANG Lei(杨磊),PAN Qing-lin(潘青林), JIANG Feng(姜锋) 822
Rate controlling processes in anodic bonding of
boroslicate glass-to-Kovar alloy coated with Al film
CHEN Zheng(陈铮), DONG Shi-ren(董师润), GU Xiao-bo(顾晓波) 826
Liquid separation behavior of Cu-Co alloy during
isothermal process at high temperature
SUN Zhan-bo(孙占波), HU Zhu-dong(胡柱东), SONG Xiao-ping(宋晓平),LIU Jian(刘剑), YANG Sen(杨森), LI Xiao-yuan(李晓园), ZHU Yao-min(祝要民) 831
Bond strength of W-Cu/CuCr integrated material FAN Zhi-kang(范志康), LIANG Shu-hua(梁淑华), XUE Xu(薛旭) 835
Wear resistance and hot corrosion behaviour of|
laser cladding Co-based alloy
ZHANG Song(张松), ZHANG Chun-hua (张春华),MAN Hau-chung(文效忠), WU Wei-tao(吴维tao), WANG Mao-cai(王茂才) 838
Phase formation regularities in
nanometer powders of
Al-Cu-X ternary alloys prepared
by gas evaporation process
YAN Hong-ge(严红革), CHEN Zhen-hua(陈振华), KANG Zhi-tao(康智涛),CHEN Gang(陈刚), HUNAG Pei-yun(黄培云) 843
Fabrication and fracture analysis of
MoSi2 matrix composites by mechanical alloying
MA Ying(马颖), HAO Yuan(郝远), ZHANG De-liang(张德良), YU Ning(余宁) 847
Lithium-ion-storage behaviours of
CoSb3 intermetallic compound
and effects of some carbonaceous additives
JIANG Xiao-bing(蒋小兵), ZHAO Xin-bing(赵新兵), ZHANG Xiao-bin(张孝彬),ZHANG Li-juan(张丽娟), CAO Gao-shao(曹高劭), ZHOU Bang-chang(周邦昌) 852
Effect of electroless plating nickel treatment on
electrode properties of Zr-based AB2 type alloy
WEN Ming-fen(文明芬), ZHAI Yu-chun(翟玉春), CHEN Lian(陈廉), TONG Min(佟敏), ZHEN Hua(郑华), MA R 856
Effect of La2O3 nanoparticles on
properties of molybdenum powder
WANG Jin-shu(王金淑), ZHOU Mei-ling(周美玲), ZUO Tie-yong(左铁镛),NIE Zuo-ren(聂祚仁), ZHANG Jiu-xing(张久兴), LIU Juan(刘娟) 860
Effect of low temperature melt on solidification structure
of A356 alloy with melt thermal treatment
HE Shu-xian(何树先), WANG Jun(王俊), SUN Bao-de(孙宝德), ZHOU Yao-he(周尧和) 863
Strength properties and fracture behavior of
ZrC particle-reinforced tungsten composite
WANG Yu-jin(王玉金), SONG Gui-ming(宋桂明), MENG Qing-chang(孟庆昌), ZHOU Yu(周玉) 868
Forecasting method of fatigue life
test data for metal materials
ZHANG Huai-liang(张怀亮), QIU Xian-yan(邱显焱), TAN Guan-jun(谭冠军) 873
Thermoelectric properties of
Bi0.5Sb1.5Te3/polyaniline composites prepared by
mechanical blending and in-situ polymerization
HU Shu-hong(胡淑红), PEI Hao-dong(裴浩东), ZHAO Xin-bing(赵新兵) 876
Influence of process parameters on
hybrid forming of aluminum sheet
ZHANG Xin-ming(张新明), CHEN Ming-an(陈明安) 879
Die land optimization of section extrusion
by finite element method
HAO Nan-hai(郝南海), TIAN Zhu-ping(田柱平), WEI Xing-hua(卫兴华) 884
Structure and characteristics of electrodeposited
RE-Ni-W-P-B4C-PTFE composite coatings
CHEN Ling(陈凌), GUO Zhong-cheng(郭忠诚), YANG Xian-wan(杨显万) 887
Coupling solved roll contact pressure transverse
distribution of HC strip mill
PENG Yan(彭艳), LIU Hong-min(刘宏民) 891
Effect of constraint on crack propagation
behavior in BGA soldered joints
WANG Li(王莉), WANG Guo-zhong(王国忠),FANG Hong-yuan(方洪渊), QIAN Yi-yu(钱乙余) 895
Elastic modulus of SiCw/6061Al alloy composites as-squeeze-cast JIANG Chuan-hai(姜传海),WU Jian-sheng(吴建生),WANG De-zun(王德尊) 900
Solid-state synthesis of Sr- and Co-doped LaMnO3 perovskites MA Wen-hui(马文会), XIE Gang(谢刚), CHEN Shu-rong(陈书荣), CUI Heng(崔衡) 904
Numeric simulation of thickness of intermetallic compounds in
interface zone of diffusion bonding for Cu and Al
LI Ya-jiang(李亚江), WU Hui-qiang(吴会强), CHEN Mao-ai(陈茂爱), FENG Tao(冯涛) 908
Quality assurance expert system for car cylinder casting LIANG Wei-zhong(梁维中), ZHANG Li(张莉), MA Xu-liang(马旭梁),LIU Hong-de(刘洪德), ZHOU Xiu-hua(周秀华) 912
Dry friction and wear properties of intermetallics MoSi2 ZHANG Hou-an(张厚安), LIU Xin-yu(刘心宇),,CHEN Ping(陈平), TANG Guo-ning(唐果宁) 916
Aging characteristic and mechanical properties
of TiC/2618 composite
LONG Chun-guang(龙春光), ZHANG Hou-an(张厚安), PANG You-xia(庞佑霞), LIU Hou-cai(刘厚才) 920
Synthesis and microstructural evolution of
nanocrystalline Al-Fe-V-Si-Nd alloy powder
ZHENG Li-jing(郑立静), ZENG Mei-guang(曾梅光), LIN Jin-xin(林锦新) 923
MINERAL PROCESSING, METALLURGY AND CHEMISTRY
Effect of peritectics on thermodynamic properties of
homogeneous binary metallic melts
ZHANG Jian(张鉴) 927
Removal of sulfur in coke oven gas
by mixing ZnO-based additive into coal
GUO Zhan-cheng(郭占成), TANG Hui-qing(唐惠庆), YE Shu-feng(叶树锋) 931
Vacuum distillation refining of crude lithium (Ⅰ)
──Thermodynamics on separating impurities from lithium
CHEN Wei-liang(陈为亮), YANG Bin(杨斌), CHAI Li-yuan(柴立元),MIN Xiao-bo(闵小波), DAI Yong-nian(戴永年), YU Xia(于霞 937
Electrochemical preparation of La-Co-Fe alloy films
in dimethylsulfoxide
YUAN Ding-sheng(袁定胜), HUANG Kai-sheng(黄开胜), LIU Guan-kun(刘冠昆), TONG Ye-xiang(童叶翔), SHA Li-chang(沙励嫦) 942
Synthesis and tribological properties of
antimony N, N-diethanoldithiocarbamate
LI Li(李丽), HUANG Ke-long(黄可龙), QU Long(瞿龙), SHU Wan-yin(舒万艮) 946
Simulation study on distribution of
void fraction in copper converter bath
CHEN Chun-lin(陈春林), ZHANG Jia-yun(张家芸), DU Bin(杜宾), ZHOU Tu-ping(周土平) 950
Electroplating process of amorphous Fe-Ni-Cr alloy HE Xiang-zhu(何湘柱), XIA Chang-bin(夏畅斌), WANG Hong-jun(王红军),GONG Zhu-qing(龚竹青), JIANG Han-ying(蒋汉瀛) 956
Microprocessor based protecting and
monitoring system for transformer of
electric furnace in nickel smelting process
LIAO Li-qing(廖力清), ZENG Ke(曾可), LING Yu-hua(凌玉华), YANG Xinrong(杨欣荣), CHEN Yan-hui(陈燕辉) 960
Coordination and bond properties of Al and
Si ions in system of Al2O3-SiO2 melts
WU Yong-quan(吴永全), HOU Huai-yu(侯怀宇), CHEN Hui(陈辉),YOU Jing-lin(尤静林), JIANG Guo-chang(蒋国昌) 965

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com