Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 13    No. 4    August 2003


MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Effect of electric current pulse on grain growth in superplastic deformation of 2091 Al-Li alloy LIU Zhi-yi(刘志义), XU Xiao-chang(许晓嫦), CUI Jian-zhong(崔建忠) 743
Effect of high-temperature pre-precipitation on microstructure and properties of 7055 aluminum alloy CHEN Kang-hua(陈康华), HUANG Lan-ping(黄兰萍) 750
Behavior of particles in front of metallic solid/liquid interface in electromagnetic field ZHONG Yun-bo(钟云波), REN Zhong-ming(任忠鸣), SUN Qiu-xia(孙秋霞), JIANG Zhi-wen(江志文), DENG Kang(邓康), XU Kuang-di(徐匡迪) 755
Primary crystallization process of rapidly solidified Al-Ni-Cu-Nd metallic glasses under continuous heating regime XIAO YU-de(肖于德), LI Wen-xian(黎文献), D. Jacovkis, N. Clavaguera, M. T. Clavaguera-Mora, J. Rodriguez-Viejo 764
In-situ synthesized (Al3Zr+Al2O3)p/A356 composites by direct melt reaction
in Al-Zr-O system
ZHAO Yu-tao(赵玉涛), LI Zhong-hua(李忠华),CHENG Xiao-nong(程晓农), DAI Qi-xun(戴起勋), CAI Lan(蔡兰) 769
Tribological characteristics of new series of Al-Sn-Si alloys YUAN Ge-cheng(袁鸽成), ZHANG Xin-ming(张新明), LOU Yan-xiong(娄燕雄), LI Zuo-jian(黎祚坚) 774
Al-Cu based welding wire with minor Sc-Zr alloying and its application YIN Zhi-min(尹志民), GUO Fei-yue(郭飞跃), PAN Qing-lin(潘青林), SONG Lian-peng(宋练鹏) 781
Mechanical relationship in steel-aluminum solid to liquid bonding ZHANG Peng(张鹏), DU Yun-hui(杜云慧), LIU Han-wu(刘汉武), ZENG Da-ben(曾大本), CUI Jian-zhong(崔建忠), BA Li-min(巴立民) 785
Structural heredity of TiC and its
influences on refinement behaviors of
AlTiC master alloy
WANG Zhen-qing(王振卿), LIU Xiang-fa (刘相法),LIU Yan-hui(柳延辉), ZHANG Jun-yan(张均燕), YU Li-na(于丽娜), BIAN Xiu-fang(边秀房) 790
Effect of heat-treatment on fatigue property of Al-Li alloy ZHANG Di(张荻), DING Jian(丁剑), FAN Tong-xiang(范同祥), LV Wei-jie(吕维洁), QIN Ji-ning(覃继宁) 794
Numerical and experimental study on new cold precision forging technique of spur gears WANG Guang-chun(王广春), ZHAO Guo-qun(赵国群), XIA Shi-sheng(夏世升), LUAN Yi-guo(栾贻国) 798
Forming of tubes and bars of alumina/LY12 composites by liquid extrusion process QI Le-hua(齐乐华), LI He-jun(李贺军), CUI Pei-ling(崔培玲), SHI Zhong-ke(史忠科) 803
Influences of processing routine on mechanical properties and structures of 7075 aluminum alloy thick-plates LIN Gao-yong(林高用), ZHANG Hui(张辉), ZHANG Xing-jian(张行健),HAN Dong-Feng(韩冬峰),ZHANG Ying(张颖), PENG Da-shu(彭大暑) 809
Improving fatigue property of Al-Li alloy
by thermo-mechanical treatment
DING Jian(丁剑), ZHANG Di(张荻), FAN Tong-xiang(范同祥), LV Wei-jie(吕维洁), QIN Ji-ning(覃继宁) 814
Effect of Zr on behavior of compressive creep in as cast ZA27 alloy WEI Xiao-wei(魏晓伟), SHEN Bao-luo(沈保罗) 818
Parallel algorithm of solidification process simulation for large-sized system of liquid metal atoms DONG Ke-jun(董科军), LIU Rang-su(刘让苏),ZHENG Cai-xing(郑采星), LIU Hai-rong(刘海蓉), PENG Ping(彭平), LU Xiao-yong(卢小勇) 824
Theoretical analysis of bubble nucleation in GASAR materials LIU Yuan(刘源), LI Yanxiang(李言祥) 830
Morphological evolution of primary TiC carbide in laser clad TiC reinforced FeAl intermetallic composite coating CHEN Yao(陈瑶), WANG Hua-ming(王华明) 835
Numerical simulation of two-stage deep drawing of complex-shaped parts YANG Jian-hua(杨建华), CHEN Jun(陈军), HE Dan-nong(何丹农), RUAN Xue-yu(阮雪榆) 839
Numerical simulation-driven optimization of sheet metal drawing part shape CHEN Jun(陈军), SHI Xiao-xiang(石晓祥), RUAN Xue-yu(阮雪榆) 845
Numerical modelling of microstructure forming process for Al-Al3Fe eutectic alloy LI Rong-de(李荣德), ZHOU Zhen-ping(周振平) 849
Fracture behavior of DO3-ordered Fe-Al alloy with V addition LOU Bai-yang(楼白杨), LU Cong-da(鲁聪达), JIN Jie(金杰), YANG Ji-long(杨继隆) 855
Mechanical properties and microstructure of Fe-Al/Al2O3 composite with Cr, Mo and Ti LI Ai-min(李爱民), SUN Kang-ning(孙康宁), BI Jian-qiang(毕见强), YIN Yan-sheng(尹衍升), ZHANG Yu-jun(张玉军) 860
Rules for maximum solid solubility of transition metals in Ti, Zr and Hf solvents ZHOU Zhi-qiang(周自强), FANG Shou-shi(方守狮),FENG Feng(冯锋) 864
Cutting and wear behaviors of TiC based cermets cutter with nano-TiN modification LIU Ning(刘宁), XU Yu-dong(许育东), LI Zhen-hong(李振红), CHEN Ming-hai(陈名海), XIE Feng(谢峰) 869
Effect of weld microstructure on weld properties in A-TIG welding of titanium alloy LIU Feng-yao(刘凤尧), YANG Chun-li(杨春利), LIN San-bao(林三宝), WU Lin(吴林), SU Sheng(苏生) 876
Stress relaxation behavior of Ti-6Al-4V alloy LIU Yong(刘勇), YIN Zhong-da(尹钟大), ZHU Jing-chuan(朱景川), LI Ming-wei(李明伟) 881
Borides at interfacial zone of
IC6 TLP bonded joints
XIE Yong-hui(谢永慧), MAO Wei(毛唯), LIU Xiao-fang(刘效方), YAN Ming-gao(颜鸣皋) 885
Stabilized dispersion of nano-ceramic coating GU Yi (古一), XIA Chang-qing(夏长清),ZENG Fan-hao(曾凡浩), LIU Chang-bin(刘昌斌) 890
WC-M coating to improve resistance of hydraulic turbines to cavitation erosion and abrasion WANG Biao(王飚), WANG Yu-dong(王宇东),ZHANG Zhi-hua(张自华) 893
TiN coating on wall of holes and stitches by pulsed DC plasma enhanced CVD MA Sheng-li(马胜利), XU Ke-wei(徐可为),JIE Wan-qi(介万奇) 898
Interface between metallic film from
Fe-Ni-C system and HPHT as-grown
diamond single crystal
XU Bin(许斌), LI Mu-sen(李木森), YIN Long-wei(尹龙卫), LIU Yu-xian(刘玉先), CUI Jian-jun(崔建军), GONG Jian-hong(宫建红) 902
Effect of grain size on high-temperature oxidation behavior of Cu-80Ni alloy CAO Zhong-qiu(曹中秋), NIU Yan(牛焱), CAO Li-jie(曹丽杰),WU Wei-tao(吴维tao) 907
Influence of doping effect on structure and superconducting properties of MgB2 XIONG Yu-hua(熊玉华), LI Pei-jie(李培杰), ZHANG Xiao-ping(张晓平),ZHAO Yong-gang(赵永刚),CAO Bi-song(曹必松), ZENG Da-ben(曾大本)< 912
Influence of heat treatments on phase composite and mechanical properties of Ni47Ti44Nb9 alloy JIA Di(贾堤), LIU Wen-xi(刘文西) , DONG Zhi-zhong(董治中), HAN Ming(韩明), WANG De-fa(王得法) 917
Relationship between cooling rate and electrochemical performance of
melt-spun AB5 alloy
SHU Kang-ying(舒康颖), ZHANG Shu-kai(张书凯), LEI Yong-quan(雷永泉),ZHANG Hong(张宏), WANG Qi-dong(王启东) 922
Phase structure and electrochemical properties of melt-spinning
alloy Zr(MnVNi)2.4
ZHANG Shu-kai(张书凯), SHU Kang-ying(舒康颖), LEI Yong-quan(雷永泉), LV Guang-lei(吕光烈), WANG Qi-dong(王启东) 926
Properties of CuCr contact materials with low chromium content and fine particles CAO Hui(曹辉), WANG Ya-ping(王亚平), ZHENG Zhi(郑志), XIAN Ai-ping(冼爱平) 930
Microstructure of peritectic Tb-Dy-Fe alloys after electromagnetic levitation melting MA Wei-zeng(马伟增), ZHENG Hong-xing(郑红星), JI Cheng-chang(季诚昌), LI Jian-guo(李建国) 933
Effects of Mm(NiCoAlMn)5 hydrogen storage alloy coated with Ni-Co-P alloy by electroless plating on electrochemical properties of hydride electrodes SUN Chun-wen(孙春文), GUO Zhan-cheng(郭占成), TANG Zhi-yuan(唐致远),GUO He-tong(郭鹤桐) 938
Heat treatment process of new NdFeB magnet prepared by spark plasma sintering LI Tao(李涛),YUE Ming(岳明),ZHANG Jiu-xing(张久兴),WANG Gong-ping(王公平),XIAO Yao-fu(肖耀福),WANG Run(王润) 943
MINING, MINERAL PROCESSING, METALLURGY AND CHEMIST
Parallel evolutionary computing and 3-tier load balance of remote mining robot GONG Tao(龚涛), CAI Zi-xing(蔡自兴) 948
Numerical calculation of thermal field and heat transfer coefficient for 160kA aluminum reduction cell FENG Nai-xiang(冯乃祥), LIANG Fang-hui(梁芳惠), SUN Yang(孙阳), PENG Jian-ping(彭建平), LENG Zheng-xu(冷正旭), XIE Qing-song(谢青松 953
Electrochemical corrosion of
steel balls in wet grinding
XIE Heng-xing(谢恒星), LI Song-ren(李松仁), LI Ding-huo(李定或) 958
Effect of Lix984N content on phase disengagement dynamics in copper-SX LIU Xiao-rong(刘晓荣), QIU Guan-zhou(邱冠周), HU Yue-hua(胡岳华), YANG Jun-he(杨俊和),JIN Ming-lin(金鸣林) 963
Nature of (001) and (001-) faces and flocculation flotation of kaolinite SUN Wei(孙伟), WANG Yu-hua(王毓华),LI Hai-pu(李海普), HU Yue-hua(胡岳华) 968
Transformation of monomer aluminate ions from tetrahedron to octaheron CHEN Qi-yuan(陈启元), ZHOU Jun(周俊), LI Jie(李洁), YIN Zhou-lan(尹周澜) 972
Electrochemical characteristic of chemical-mechanical polishing of copper with oxide passive film HE Han-wei(何捍卫), HU Yue-hua(胡岳华), ZHOU Ke-chao(周科朝),XIONG Xiang(熊翔), HUANG Bai-yun(黄伯云) 977
Stage-efficiency of centrifugal extractor used in nuclear industry WU Qiu-lin(吴秋林), JING Shan(景山),WANG Xing-hai(王兴海), SONG Chong-li(宋崇立) 982
Measurement of surface crystallinity of PAA and PAANa coatings and its effect on hydrophilicity of coatings PAN Chun-yue(潘春跃), LIU Qing-quan(刘清泉), XU Xian-hua(徐先华), CHEN Zhen-hua(陈振华) 988
Modified PVA-CA blend ultrafiltration membrane by alkali metal chloride ZHANG Qi-xiu(张启修),QIU Yun-ren(邱运仁) 994
Preparation and electrochemical properties of nanosized tin dioxide electrode
material by sol-gel process
HE Ze-qiang(何则强), LI Xin-hai(李新海), WU Xian-ming(吴显明), HOU Zhao-hui(侯朝辉),LIU En-hui(刘恩辉), DENG Ling-feng(邓凌峰),< 998
Mathematical model of pyritic smelting process for copper-nickel mineral in oxygen top-blown furnace WANG Hua(王华), HE Fang(何方), HU Jian-hang(胡建杭), BAO Gui-rong(包桂蓉) 1003
Photocatalytic degradation of phenol in aqueous solution using
TiO2/Ti thin film photocatalyst
FAN Cai-mei(樊彩梅), SUN Yan-ping(孙彦平), MIN Yan-qin(闵延琴), HAO Xiao-gang(郝晓刚), LI Xin-jun(李新军), LI Fang-bai(李芳柏) 1008
Effect and mechanism of diphosphonic acid on flotation characteristic of fersmite and intergrowth gangue REN Hao(任暤), JI Fei-fei(纪绯绯), ZHANG Shu-xiang(张书香), 1013
Pilot study of mechanism of property-modified anode in
aluminum electrolysis
XIAO Jin(肖劲), YANG Jian-hong(杨建红), HU Guo-rong(胡国荣), LAI Yan-qing(赖延清), WANG Xian-qian(王先黔), LIU Ye-xiang(刘业翔) 1019

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com