Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 19    No. 6    December 2009


Structural Materials
Hot deformation behavior of medium carbon V-N microalloyed steel XU Lei(许磊), WANG Cheng-yang(王承阳), LIU Guo-quan(刘国权), BAI Bing-zhe(白秉哲) 1389
Effects of contents of Nb and C on hot deformation behaviors of high Nb X80 pipeline steels QIAO Gui-ying(乔桂英), XIAO Fu-ren(肖福仁), ZHANG Xiao-bing(张晓兵),CAO Ya-bin(曹雅斌), LIAO Bo(廖波) 1395
Effects of volume fraction of SiC particles on mechanical properties of
SiC/Al composites
SONG Min(宋旼) 1400
TEM study on microstructures and properties of
7050 aluminum alloy during thermal exposure
SHEN Kai(沈凯), CHEN Jin-ling(陈金灵), YIN Zhi-min(尹志民) 1405
Microstructural characteristics and properties in centrifugal casting of SiCp/Zl104 composite WANG Kai(王开), XUE Han-song(薛寒松), ZOU Mao-hua(邹茂华), LIU Chang-ming(刘昌明) 1410
Microstructure and properties of oxalate conversion coating on
AZ91D magnesium alloy
JIANG Yong-feng(蒋永锋), ZHOU Hai-tao(周海涛), ZENG Su-min(曾苏民) 1416
Microstructures and mechanical properties of TiAl alloy prepared by spark plasma sintering XIAO Shu-long(肖树龙), TIAN Jing(田竟), XU Li-juan(徐丽娟), CHEN Yu-yong(陈玉勇),YU Hong-bao(于宏宝), HAN Jie-cai(韩杰才) 1423
Microstructure and mechanical properties of 3D fine-woven punctured
C/C composites with PyC/SiC/TaC interphases
ZENG Fan-hao(曾凡浩), XIONG Xiang(熊翔), LI Guo-dong(李国栋),HUANG Bai-yun(黄伯云), LUO Jian(罗健) 1428
Rapid chemical vapor infiltration of C/C composites ZHANG Ming-yu(张明瑜), WANG Li-ping(王丽平), HUANG Qi-zhong(黄启忠), CHAI Li-yuan(柴立元) 1436
Microstructure and thermal properties of recyclable Sip/1199Al composites XIU Zi-yang(修子扬), CHEN Guo-qing(陈国钦), YANG Wen-shu(杨文澍),SONG Mei-hui(宋美慧), WU Gao-hui(武高辉) 1440
Functional Materials
Preparation and properties of K2NiF4-type perovskite oxides La2NiO4 catalysts for steam reforming of ethanol Zhang Li-feng(张利峰), Wang Yi-ping(王一平), Huang Qun-wu(黄群武) 1444
Cluster-assembled cobalt doped ZnO nanostructured film prepared by low energy cluster beam deposition ZHAO Shi-feng(赵世峰), YAO Chang-hong(姚长宏), LU Qi(卢奇),SONG Feng-qi(宋凤麒), WAN Jian-guo(万建国), WANG Guang-hou(王广厚) 1450
Influence of substitution of Nd3+ for Bi3+ on structure and
piezoelectric properties of SrBi2−χNdχNb2O9 (
SUN Lin(孙琳), CHU Jun-hao(褚君浩), YANG Ping-xiong(杨平雄), YUE Fang-yu(越方禹), LI Ya-wei(李亚巍), FENG Chu-de(冯楚德), M 1454
Influence of arrangement field on magnetostrictive and mechanical properties of magnetostrictive composites DONG Xu-feng(董旭峰), GUAN Xin-chun(关新春), QI Min(齐民), OU Jin-ping(欧进萍) 1459
Martensitic transformation and mechanical properties of Ti-rich Ti-Ni-Cu melt-spun ribbon HE Wen-jun(何文军), MIN Guang-hui(闵光辉), YIN Yan-sheng(尹衍升), O. TOLOCHKO 1464
Influence of aging on damping behavior of TiNi/TiNi alloys
synthesized by explosive welding
XING Ting-yong(邢廷勇), ZHENG Yan-jun(郑雁军), CUI Li-shan(崔立山), MI Xu-jun(米绪军) 1470
Electroless deposition of W-doped Ag films onto p-Si(100) from diluted HF solution YE Wei-chun(叶为春), MA Chuan-li(马传利), WANGChun-ming(王春明), ZHOU Feng(周峰) 1474
Self-assembling organomodified Co/Al basedlayered double hydroxides (LDH) via one-step rout WANG De-yi(王德义), A. LEUTERITZ, U. WAGENKNECHT, G. HEINRICH 1479
Preparation, characterization and photo-catalytic behavior of WO3-TiO2 catalysts with oxygen vacancies TONG Hai-xia(童海霞), CHEN Qi-yuan(陈启元), YIN Zhou-lan(尹周澜), HU Hui-ping(胡慧萍),WU Dao-xin(吴道新), YANG Ya-hui(杨亚辉) 1483
Fabrication of Sn-Ni alloy film anode for Li-ion batteries by electrochemical deposition ZHANG Da-wei(张大伟), YANG Chen-ge(杨晨戈), DAI Jun(戴俊),WEN Jian-wu(温建武), WANG Long(汪龙), CHEN Chun-hua(陈春华)< 1489
Electrochemical properties of high-power lithium ion batteries
made from modified spinel LiMn2O4
LI Xiang-qun(李向群), WANG Zhi-xing(王志兴), LIANG Ru-fu(梁如福),GUO Hua-jun(郭华军), LI Xin-hai(李新海), CHEN Qi-yuan(陈启元) 1494
Synthesis and electrochemical performances of LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 cathode materials ZHONG Sheng-kui(钟胜奎), LI Wei(李伟), LI Yan-hong(李艳红),ZUO Zheng-guang(邹正光), TANG Xin(唐鑫) 1499
Electrochemical synthesis and characterization of tantalum alkoxides YANG Sheng-hai(杨声海), CAI Ya-nan(蔡亚楠), YANG Hai-ping(杨海平), JIN Sheng-ming(金胜明) 1504
Adsorption properties of Ag(I), Au(III), Pd(II) and Pt(IV) ions on
commercial 717 anion-exchange resin
LIU Peng(刘鹏), LIU Guang-feng(刘广峰), CHEN Da-lin(陈大林),CHENG Shao-yi(程绍逸), TANG Ning(唐宁) 1509
Ceramic and Cermets Material
Influence of Yb2O3 addition on microstructure and corrosion resistance of 10Cu/(10NiO-NiFe2O4) cermets GAN Xue-ping(甘雪萍), LI Zhi-you(李志友), TAN Zhan-qiu(谭占秋), ZHOU Ke-chao(周科朝) 1514
Effect of VC and NbC additions on microstructure and properties of
 ultrafine WC-10Co cemented carbides
XIAO Dai-hong(肖代红), HE Yue-hui(贺跃辉), LUO Wei-hong(罗伟红), SONG Min(宋旼) 1520
Sintering process as relevant parameter for Bi2O3 vaporization from ZnO-Bi2O3-based varistor ceramics XU Dong(徐东), CHENG Xiao-nong(程晓农), YAN Xue-hua(严学华),XU Hong-xing(徐红星), SHI Li-yi(施利毅) 1526
Effects of laser processing parameters on solidification microstructures of ternary Al2O3/YAG/ZrO2 eutectic in situ composite and its thermal property SU Hai-jun(苏海军), ZHANG Jun(张军), LIU Lin(刘林), FU Heng-zhi(傅恒志) 1533
Fabrication and electrochemical performance of solid oxide fuel cell components by atmospheric and suspension plasma spray XIA Wei-sheng(夏卫生), YANG Yun-zhen(杨云珍), ZHANG Hai-ou(张海鸥), WANG Gui-lan(王桂兰) 1539
Oxidation behavior of Fe40Al-xWC composite coatings obtained by high-velocity oxygen fuel thermal spray XIANG Jun-huai(向军淮), ZHUXing-he(朱星河), CHEN Gang(陈钢),DUAN Zhi(段智), LIN Yan(林彦), LIU Ying(刘莹) 1545
Effects of nitrogen content on structure and electrical properties of nitrogen-doped fluorinated diamond-like carbon films XIAO Jian-rong(肖剑荣), LI Xin-hai(李新海), WANG Zhi-xing(王志兴) 1551
Corrosion behaviors of arc spraying single and double layer coatings in simulated Dagang soil solution LIN Bi-lan(林碧兰), LU Xin-ying(路新瀛), LI Long(李龙) 1556
Nano Materials and Synthesis
Comparative study of one-dimensional NiCo alloy nanostructures assembled by in situ and ex situ applied magnetic fields WU Ming-zai(吴明在), QUAN Gui-ying(全桂英), LIU Yan-mei(刘艳美),MA Yong-qing(马永青), DAI Peng(戴鹏), ZHANG Li-de(张立德)< 1562
Preparation and magnetic property of multi-walled carbon nanotube/α-Fe2O3 composites CHEN Chuan-sheng(陈传盛), LIU Tian-gui(刘天贵), CHEN Xiao-hua(陈小华) , LIN Liang-wu(林良武), LIU Qi-cheng(刘其城), XIA Qing(夏 1567
Fabrication of polypyrrole/TiO2 nanocomposite via
electrochemical process and its photoconductivity
OUYANG Mi(欧阳密), BAI Ru(白茹), XU Yi(徐意), ZHANG Cheng(张诚), MA Chun-an(马淳安), WANG Mang(汪茫), CHEN Hong 1572
Microwave-assisted synthesis and characterization of ZnO-nanorod arrays ZHU Jian-yu(朱建裕) , ZHANG Jing-xia(张静霞), ZHOU Hui-fen(周慧芬),QIN Wen-qing(覃文庆) , CHAI Li-yuan(柴立元) 1578
Enhanced photocatalytic degradation properties of nitrogen-doped titania nanotube arrays DONG Lin(董林), CAO Guo-xi(曹国喜), MA Ying(马莹), JIA Xiao-lin(贾晓林),YE Guo-tian (叶国田), GUAN Shao-kang(关绍康) 1583
Megahertz magneto-dielectric properties of nanosized NiZnCo ferrite from CTAB-assisted hydrothermal process SHEN Xiang(沈翔), WANG Yan-xin(王焰新), YANG Xiang(杨祥),XIA Yong(夏勇), ZHUANG Jian-feng(庄剑锋), TANG Pei-duo(唐培朵) 1588
Effect of interface recombination on magnetoelectric coupling in CoFe2O4-BaTiO3 composites NIE Jun-wu(聂军武), XU Guo-yue(徐国跃), QI Xian-jin(祁先进) 1593
Fundamental Research and Computation
Volume sequences of characteristic atoms separated from
experimental volumes of AuCu and AuCu3 compounds
XIE You-qing(谢佑卿), LIU Xin-bi(刘心笔), LI Xiao-bo(李晓波),PENG Hong-jian(彭红建), NIE Yao-zhuang(聂耀庄) 1599
Crystallization kinetics of bulk Cu58.1Zr35.9Al6 alloy WANG Shao-xu(王韶旭), ZHU Chun-lei(朱春雷), QUAN Shi-guang(全世光), LI Yan- hui(李艳辉), WANG Ying-min(王英敏), WANG Qing(王清)< 1618
Crystal structure and negative thermal expansion properties of solid solution Er2W3−xMoxO12 PENG Jie(彭杰), LIU Xin-zhi(刘新智), GUO Fu-li(郭富丽), HAN Song-bai(韩松柏), LIU Yun-tao(刘蕴韬), CHEN Dong-feng(陈东风), Z 1623
Spectroscopic properties of vacancies and trap levels in
 Lu3Al5O12׃Ce3+ crystals
ZHONG Jiu-ping(钟玖平), LIANG Hong-bin(梁宏斌), SU Qiang(苏锵), ZHOU Jian-ying(周建英), WANG Ji-yang(王继扬) 1628
First-principles study for surface tension and depolarizing effect on ferroelectric properties of BaTiO3 nanowires CAI Meng-qiu(蔡孟秋), DU Yong(杜勇), HUANG Bai-yun(黄伯云) 1634
Quantum chemical aided molecular design of ionic liquids as
 green electrolytes for electrodeposition of active metals
TIAN Guo-cai(田国才), ZHOU Xue-jiao(周雪娇), LI Jian(李坚), HUA Yi-xin(华一新) 1639
Theoretical and experimental study of energy transportation and accumulation in femtosecond laser ablation on metals TAN Xin-yu(谭新玉),ZHANG Duan-ming(张端明), MAO Feng(毛峰),LI Zhi-hua(李智华), YI DI(易迪), ZHANG Xiao-zhong(章晓中) 1645
A novel limiting strain energy strength theory LIU Guang-lian(刘光连) 1652

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com