Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 19    Special 3    December 2009


Structural Materials
Preparation of semi-solid slurry at power frequency byannulus electromagnetic stirring method BAI Yue-long(白月龙), XU Jun(徐骏), ZHANG Zhi-feng(张志峰), SHI Li-kai(石力开) 531
Dynamic softening behaviors of 7075 aluminum alloy QUAN Guo-zheng(权国政), LIU Ke-wei(刘克威), ZHOU Jie(周杰), CHEN Bin(陈斌) 537
Microstructure and tensile properties of TiB2p/6061Al composites JIANG Long-tao(姜龙涛), CHEN Guo-qin(陈国钦), HE Xiao-dong(赫晓东),ZHAO Min(赵敏), XIU Zi-yang(修子扬), FAN Rui-jun(范瑞君) 542
Mechanical behavior of SiC foam-SiC particles/Al hybrid composites ZHAO Long-zhi(赵龙志), ZHAO Ming-juan(赵明娟), YAN Hong(闫洪),CAO Xiao-ming(曹小明), ZHANG Jin-song(张劲松) 547
Cold extrusion deformation behavior of medium carbon steel after quenching and tempering HU Cheng-liang(胡成亮), ZHAO Zhen(赵震), YIN Guan-ren(尹冠人),YUAN Zhao-feng(袁兆峰), XU Xiang-long(徐祥龙) 552
Microstructures of surface modification layer on Q235 steel
produced by laser melt injection of WC
LI Fu-quan(李福泉), CHEN Yan-bin(陈彦宾), LI Li-qun(李俐群) 558
Microstructure evolution and mechanical properties of
1 000 MPa cold rolled dual-phase steel
ZHAO Zheng-zhi(赵征志), JIN Guang-can(金光灿), NIU Feng(牛枫), TANG Di(唐荻), ZHAO Ai-min(赵爱民) 563
Aging precipitation and recrystallization in
high-nitrogen austenitic stainless steel
SHI Feng(石锋), WANG Li-jun(王立军), CUI Wen-fang(崔文芳), QI Yang(祁阳),, LIU Chun-ming(刘春明) 569
Tempering microstructure and mechanical properties of pipeline steel X80 NIU Jing(牛靖), QI Li-hua(齐丽华), LIU Ying-lai(刘迎来), MA Lei(马蕾),FENG Yao-rong(冯耀荣), ZHANG Jian-xun(张建勋) 573
Microstructure and mechanical behavior of
cold-rolled CMnAlSi TRIP-aided steel sheets
JING Cai-nian(景财年), WANG Ming-gang(王明刚), WANG Zuo-cheng(王作成), TAN Qi-zhong(谭启忠), Sung-JoonKIM 579
Microstructure and properties of Fe-based coatings on cutting pick surface formed by plasma jet surface metallurgy CHEN Hao(陈颢), YANG Jian-gao(羊建高),LI Hui-qi(李惠琪) 583
Functional Materials
Naphthalene-containing polyimides: Synthesis, characterization and photovoltaic properties of novel donor-acceptor dyes used in solar cell NIU Hai-jun(牛海军), MU Jing-shan(穆景山), ZHANG Mi-lin(张密林), LUO Jun(罗俊), LUO Pei-hui(罗培辉), BAI Xu-duo(白续铎), 589
Performance and mechanism of Prussian blue (PB) modified
carbon felt electrode
XUE Fang-qin (薛方勤), ZHANG Hong-tao(张鸿涛), WU Chun-xu(吴春旭), NING Tao(宁涛), XU Xuan(徐璇) 594
Thermal expansion and mechanical properties of high reinforcement content SiCp/Cu composites fabricated by squeeze casting technology CHENGuo-qin(陈国钦), XIU Zi-yang(修子扬), MENG Song-he(孟松鹤), WU Gao-hui(武高辉), ZHU De-zhi(朱德志) 600
Preparation of magnetic iron/mesoporous silica composite spheres and their use in protein immobilization WANG Ping(王平), ZHAO Jian-qing(赵建青), JIANG Zhi-jie(蒋智杰), LIU Yun-chun(刘运春),LIU Shu-mei(刘述梅) 605
A new variable stiffness absorber based on magneto-rheological elastomer DONG Xiao-min(董小闵), YU Miao(余淼), LIAO Chang-rong(廖昌荣), CHEN Wei-min(陈伟民) 611
Experimental study on magnetomechanical coupling effect of ,
 Q235 steel tubular member specimens
XIONG Er-gang(熊二刚), WANG She-liang(王社良), ZHANG Jun-feng(张俊峰), ZHANG Qian(张倩) 616
Characterization of CdZnTe crystal grown by bottom-seeded Bridgman and Bridgman accelerated crucible rotation techniques WANG Tao(王涛), JIE Wan-qi(介万奇), XU Ya-dong(徐亚东), ZHA Gang-qiang(查钢强), FU Li(傅莉) 622
CuCr bulk alloy produced by mechanical alloying and explosive compaction ZHAO Zheng(赵铮), LI Xiao-jie(李晓杰), TAO Gang(陶钢), DU Chang-xing(杜长星) 626
Cu-based bulk metallic glasses designed by stability evaluations of liquid and amorphous phases JI Xiu-lin(纪秀林), PAN Ye(潘冶), ZHAO Jian-hua(赵建华), LIN Ping-hua(林萍华) 630
Formation and corrosion behavior of Fe-based amorphous metallic coatings prepared by detonation gun spraying XU Li-juan(徐丽娟), XIAO Shu-long(肖树龙), TIAN Jing(田竟),CHEN Yu-yong(陈玉勇), HUANG Yu-dong(黄玉东) 634
Microstructure and dry wear properties of Ti-Nb alloys for dental prostheses XU Li-juan(徐丽娟), XIAO Shu-long(肖树龙), TIAN Jing(田竟),CHEN Yu-yong(陈玉勇), HUANG Yu-dong(黄玉东) 639
Water-soluble CdSe/ZnS quantum dots passivated by
poly(glycino amino acid) phosphazenes
ZHANG Teng(张腾), YUAN Hui-ping(袁慧萍), SUO Hong-li(索红莉) 645
Preparation and properties of short natural fiber reinforced
poly(lactic acid) composites
YU Tao(于涛), LI Yan(李岩), REN Jie(任杰) 651
Advances in microwave assisted synthesis of ordered mesoporous materials CAO Yuan(曹渊), WEI Hong-juan(魏红娟), XIA Zhi-ning(夏之宁) 656
Structure and visible photocatalytic activity of nitrogen-doped meso-porous TiO2 layer on Ti6Al4V substrate by plasma-based ion implantation LI Jin-long(李金龙), MA Xin-xin(马欣新), SUN Ming-ren(孙明仁), LI Xiao-min(李效民), SONG Zhen-lun(宋振纶) 665
Structure and property of mesoporous molybdenum/carbon
co-doped brookite titania
LÜ, Xiao-meng(吕晓萌), LIU Jun(刘军), ZHANG Hui(张辉), DING Jian-lin(丁建林), XIE Ji-min(谢吉民) 669
Synthesis of porous CaO microsphere and its application in catalyzing transesterification reaction for biodiesel BAI Hai-xin(白海鑫), SHEN Xiao-zhen(沈晓真), LIU Xiao-hua(刘小花), LIU Sheng-yong(刘圣勇) 674
Gas sensitivity of polyaniline/SnO2 hybrids to volatile organic compounds GENG Li-na(耿丽娜) 678
Ceramic and Cermets Materials
In situ observation of grain evolution in ceramic sintering by SR-CT technique XU Feng(许峰), HU Xiao-fang(胡小方), NIU Yu(牛玉), ZHAO Jian-hua(赵建华), YUAN Qing-xi(袁清习) 684
Ablation mechanism of TaC coating fabricated by chemical vapor deposition on carbon-carbon composites LI Guo-dong(李国栋), XIONG Xiang(熊翔) , HUANG Ke-long(黄可龙) 689
Sintering technology of Ti(C, N) base cermets ZHOU Shu-zhu(周书助), TAN Jin-hao(谭锦灏), PENG Wei-zhen(彭卫珍),WANG She-quan(王社权), LI Ping(李萍) 696
Interface microstructure and diffusion of vacuum annealed ceramic coating on superalloy GH202 GU Yi(古一), XIA Chang-qing(夏长清), QIU Guan-zhou(邱冠周), WANG Zhi-fa(王志法) 701
Effects of nano-AlN on phase transformation of low temperature vitrified bond during sintering process SHANG Yong(尚勇), HOU Yong-gai(侯永改), QIAO Gui-ying(乔桂英), ZOU Wen-jun(邹文俊),XIAO Fu-ren(肖福仁), LIAO Bo(廖波) 706
Fabrication of nano-crystalline W-Ni-Fe pre-alloyed powders by
 mechanical alloying technique
YAN Jian-wu(晏建武), LIU Ying(刘莹), PENG A-fang(彭阿芳), LU Quan-guo(卢全国) 711
Si3N4 nano-microsphere synthesized by cathode arc plasma and heat treatment GENG Zhong-rong(耿中荣), YAN Peng-xun(闫鹏勋) , FAN Duo-wang (范多旺),YUE Guang-hui (岳光辉) 718
Grid and substrate bias effects on mechanical properties of diamond films prepared by HFCVD XU Feng(徐锋), ZUO Dun-wen(左敦稳), LU Wen-zhuang(卢文壮),ZHU Yong-wei(朱永伟), WANG Min(王珉) 722
Multi-powder dam concrete with high performance and
low adiabatic temperature rise
LI Xin-yu(李新宇), CHEN Wen-yao(陈文耀), CHEN Wei-min(陈炜旻) 727
Nano Materials and Synthesis
Electromagnetic characteristics and microwave magnetism of
Fe46Co44B10/SiO2 nano-multilayers
DENG Lian-wen(邓联文), HUANG Bai-yun(黄伯云), LIU Wen-sheng(刘文胜),ZHOU Ke-sheng(周克省), YANG Bing-chu(杨兵初) 734
Activated nitrogen-enriched carbon/carbon aerogel nanocomposites for supercapacitor applications QIN Chuan-li(秦川丽), LU Xing(卢幸), YIN Ge-ping(尹鸽平), BAI Xu-duo(白续铎), JIN Zheng(金政) 738
Fabrication and characteristics of rutile TiO2 nanoparticles induced by
laser ablation
LIU Pei-sheng(刘培生),CAI Wei-ping(蔡伟平),WAN Li-xi(万里兮),SHI Ming-da(石明达),LUO Xiang-dong(罗向东), JING Wei 743
Effect of porous structure on mechanical properties of
C/PLA/nano-HA composites scaffold
LIAO Xiao-ling(廖晓玲), XU Wen-feng(徐文峰), WANG Yuan-liang(王远亮),JIA Bi(贾碧), ZHOU Guan-yu(周冠瑜) 748
ITO nano-powders prepared by microwave-assisted co-precipitation in
aqueous phase
ZHU Xie-bin(朱协彬), JIANG Tao(姜涛), QIU Guan-zhou(邱冠周), HUANG Bai-yun(黄伯云) 752
Preparation of supported nano-copper oxide and its sulfation kinetics YU Qing-chun(郁青春), ZHANG Shi-chao(张世超), YANG Bin(杨斌), LIU Da-chun(刘大春), XU Bao-qiang(徐宝强), MA Wen-hui(马文会) 757
Fundamental Research and Computation
Indentation size effect in microhardness measurements of Hg1−xMnxTe WANG Ze-wen(王泽温) ,, JIE Wan-qi(介万奇), WANG Xiao-qin(汪晓琴) 762
Residual strains of aluminum alloy characterized by nanoindentation WANG Yan-shen(王延深), QU Shi-liang(曲士良), GAI Yu-xian(盖玉先),DONG Shen(董申), LIANG Ying-chun(梁迎春) 767
High-temperature creep properties of fine grained heat-affected
zone in P92 weldment
WANG Xue(王学), SHI Zhuan(史专), PAN Qian-gang(潘乾刚), WU Hong-liang(吴洪亮) 772
Study of thermal expansion of mercury indium telluride crystals by XRD technique WANG Ling-hang (王领航), JIE Wan-qi(介万奇) 776
First-principles calculations of lattice stability of technetium and rhenium TAO Hui-jin(陶辉锦), CHEN Wei-min(陈伟民), ZHOU Wen(周文), WANG He-nan(王赫男) 780
Crystal growth of tungsten during hydrogen reduction of tungsten oxide at high temperature WU Xiang-wei(吴湘伟), LUO Jing-song(罗劲松), LU Bi-zhi(陆必治), 785
Effect of die cavity dimension on
micro U deep drawing behaviour with T2 foil
WANG Chun-ju(王春举), GUO Bin(郭斌), SHAN De-bin(单德彬) 790
Heat shock behavior of permanent die during
non-solid near-net forming process
ZHANG Mi-lan(张密兰), SHAN Zhong-de(单忠德), XING Shu-ming(邢书明),JIANG Chao(姜超), XU Ying(许应) 795
Thermomechanical effect on magnetic behaviors of antiferromagnetic Mn-Fe(Cu) alloy PENG Wen-yi(彭文屹), CAI Fen-min(蔡芬敏), WANG Xiao-yu(王晓宇), ZHANG Ji-hua(张骥华), 802
Parametric effect of large impulse current excited coil on electromagnetic force in coil-sheet system XU Wei(许威), FANG Hong-yuan(方洪渊), CAO Jun(曹军),DING Wen-bin(丁文斌), SHAN Ping(单平) 806
Theoretical study on damage bifurcation of unstable failure process of quasi-brittle materials WANG Zhong-chang(王忠昶), ZHAO De-shen(赵德深), YANG Qing(杨庆) 811
Influences of material dilatancy and pore water pressure on stability factor of shallow tunnels YANG Xiao-li(杨小礼), HUANG Fu(黄阜) 819
Non-local damage and fracture model of rock and concrete-like materials BI Zhong-wei(毕忠伟), ZHANG Ming(张明), JIN Feng(金峰) 824
Influence of hydrolysis in sulfate process on titania pigment producing TIAN Cong-xue(田从学), DU Jian-qiao(杜剑桥), CHEN Xin-hong(陈新红), MA Wei-ping(马维平), LUO Zhi-qiang(罗志强), CHENG Xiao-zhe(程 829
Component modification of steel slag in air quenching process to
improve grindability
ZONG Yan-bing(宗燕兵), CANG Da-qiang(苍大强), ZHEN Yun-pu(甄云璞), LI Yu(李宇), BAI Hao(白皓) 834
Treatment of simulated wastewater from in situ leaching uranium mining by
zerovalent iron and sulfate reducing bacteria
YI Zheng-ji(易正戟), LIAN Bin(连宾), YANG Ying-qun(杨颖群), ZOU Jian-ling(邹建陵) 840
Adsorption of avermectins on activated carbon: Equilibrium, kinetics, and UV-shielding GU Wei(顾微), SUN Chang-jiao(孙长娇), LIU Qi(刘琪), CUI Hai-xin(崔海信) 845

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com