Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 20    No. 4    April 2010


Structural Materials
Fretting wear of micro-arc oxidation coating prepared on Ti6Al4V alloy LIN Xiu-zhou(林修洲), ZHU Min-hao(朱旻昊), ZHENG Jian-feng(郑健峰),LUO Jun(罗军), MO Ji-liang(莫继良) 537
Deformability and microstructure transformation of PM TiAl alloy prepared by pseudo-HIP technology ZHANG Wei(张伟), LIU Yong(刘咏), LIU Bin(刘彬), LI Hui-zhong(李慧中), TANG Bei(唐蓓) 546
Microstructure and mechanical properties of Ti6Al4V powder compacts prepared by magnetic pulse compaction LI Min(李敏), YU Hai-ping(于海平), LI Chun-feng(李春峰) 553
Recrystallized microstructural evolution of UFG copper prepared by asymmetrical accumulative rolling-bonding process WANG Jun-li(王军丽), SHI Qing-nan(史庆南), QIAN Tian-cai(钱天才),WANG Shao-hua(王绍华), YANG Xi-kun(杨喜昆) 559
Superplasticity-like creep behavior of coarse grained ternary Al alloys QIAO Jun(乔军), E. M. TALEFF 564
Mechanical properties and fracture mechanisms ofaluminum matrix composites reinforced by Al9(Co,Ni)2 intermetallics CHENG Su-ling(程素玲), YANG Gen-cang(杨根仓), ZHU Man(朱满),WANG Jin-cheng(王锦程), ZHOU Yao-he(周尧和) 572
Microstructure of in situ Al3Ti/6351Al composites fabricated with electromagnetic stirring and fluxes LI Gui-rong(李桂荣), WANG Hong-ming(王宏明), ZHAO Yu-tao(赵玉涛),CHEN Deng-bin(陈登斌), CHEN Gang(陈刚), CHENG Xiao-nong(程晓农) 577
Comparison of as-cast microstructure, tensile and creep properties for Mg-3Sn-1Ca and Mg-3Sn-2Ca magnesium alloys YANG Ming-bo(杨明波), CHENG Liang(程亮), PAN Fu-sheng(潘复生) 584
Oxidation behavior of CVI, MSI and CVI+MSI C/SiC composites YAN Zhi-qiao(闫志巧), CHEN Feng(陈峰), XIONG Xiang(熊翔),XIAO Peng(肖鹏), ZHANG Hong-bo(张红波), HUANG Bai-yun(黄伯云) 590
Functional Materials
Desorption behaviour and microstructure change of nanostructured hydrided AZ31 Mg alloy powders WANG Heng(王珩), HU Lian-xi(胡连喜), YUAN Yuan(袁媛), WANG Er-de(王尔德) 597
Microstructures of ultra-fine grained FeCoV alloys processed by ECAP plus
cold rolling and their evolutions during tempering
WU Lai-zhi(伍来智), CHEN Jun(陈军), DU Zhong-ze(杜忠泽), WANG Jing-tao(王经涛) 602
Structures and electrochemical performances of La0.75−xZrxMg0.25Ni3.2Co0.2Al0.1 (x=0−0.2) electrode alloys prepared by mel ZHANG Yang-huan(张羊换), ZHAO Dong-liang(赵栋梁), SHI Yan-chun(师颜春),QI Yan(祁焱), GUO Shi-hai(郭世海), WANG Xin-lin(王新林 607
Electrochemical performance of carbon nanotube-modified LiFePO4 cathodes for Li-ion batteries CHEN Zhao-yong(陈召勇), ZHU Hua-li(朱华丽), ZHU Wei(朱伟),ZHANG Jian-li(张建利), LI Qi-feng(李奇峰) 614
Electrochemical performance of Al-substituted Li3V2(PO4)3 cathode materials synthesized by sol-gel method ZHANG Bao(张宝), LIU Jie-qun(刘洁群), ZHANG Qian(张倩), LI Yan-hong(李艳红) 619
Fabrication of ultrahigh density ZnO-Al2O3 ceramic composites by slip casting SUN Yi-hua(孙宜华), XIONG Wei-hao(熊惟皓), LI Chen-hui(李晨辉) 624
Preparation and characterization of Fe/SiO2 core/shell nanocomposites YUAN Ming-liang(袁明亮), TAO Jia-hua(陶加华), YAN Guan-jie(闫冠杰),TAN Mei-yi(谭美易), QIU Guan-zhou(邱冠周) 632
Ni nanocomposite films formed by Ni nanowires embedded in Ni matrix using electrodeposition ZHOU Zhao-feng(周兆锋), PAN Yong(潘勇), LEI Wei-xin(雷维新) 637
Effect of Sn4+ content on properties of indium tin oxide nanopowders XU Bao-qiang(徐宝强), FENG Rui-kang(冯瑞康), YANG Bin(杨斌), DENG Yong(邓勇) 643
Computational Materials Science and Numerical Modelling
Thermodynamic assessment of Cu-Cd system CHEN Xiao-ming(陈小明), LIU Li-bin(刘立斌), ZHANG Li-gang(章立钢),BO Hong(薄宏), JIN Zhan-peng(金展鹏) 649
Effect of particle characteristics on deformation of particle reinforced metal matrix composites ZHANG Peng(张鹏), LI Fu-guo(李付国) 655
Effect of electromagnetic force on melt induced by traveling magnetic field SU Yan-qing(苏彦庆), XU Yan-jin(徐严谨), ZHAO Lei(赵雷), GUO Jing-jie(郭景杰), FU Heng-zhi(傅恒志) 662
Processing map for hot working of SiCp/7075 Al composites M. RAJAMUTHAMILSELVAN, S. RAMANATHAN, R. KARTHIKEYAN 668
Microscopic phase-field study on aging behavior of Ni75Al17Zn8 alloy ZHAO Yan(赵彦), CHEN Zheng(陈铮), LU Yan-li(卢艳丽), ZHANG Li-peng(张利鹏) 675
Thermodynamic calculation of Er-X and Al-Er-X compounds existing in Al-Mg-Mn-Zr-Er alloy LIN Shuang-ping(林双平), NIE Zuo-ren(聂祚仁), HUANG Hui(黄晖), ZHAN Chun-yao(占春耀), XING Ze-bing(邢泽炳), WANG Wei(王为) 682
Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering
Evaluation of ecological risk and primary empirical research on heavy metals in polluted soil over Xiaoqinling gold mining region, Shaanxi, China WU Yao-guo(吴耀国), XU You-ning(徐友宁), ZHANG Jiang-hua(张江华), HU Si-hai(胡思海) 688
Effect of N-substituents on performance of thiourea collectors by density functional theory calculations LIU Guang-yi(刘广义), ZHONG Hong(钟宏), XIA Liu-yin(夏柳荫),WANG Shuai(王帅), DAI Ta-gen(戴塔根) 695
Flotation of Xinhua molybdenite using sodium sulfide as modifier YIN Wan-zhong(印万忠), ZHANG Li-rong(张丽荣), Xie Feng 702
Solvent extraction equilibrium of dysprosium(Ⅲ) from nitric acid solutions with 2-ethylhexylphosphonic acid mono-2-ethylhexyl ester HUANG Ying, TANAKA Mikiya 707
Gypsum crystallization and potassium chloride regeneration by reaction of calcium chloride solution with potassium sulfate solution or solid PENG Cui(彭翠), ZHANG Fu-li(张福利), GUO Zhan-cheng(郭占成) 712
Non-isothermal microwave leaching kinetics and absorption characteristics of primary titanium-rich materials XIA Hong-ying(夏洪应), PENG Jin-hui(彭金辉), NIU Hao(牛浩), HUANG Meng-yang(黄孟阳),ZHANG Zheng-yong(张正勇), ZHANG Ze- 721

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com