Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 10    No. 3    June 2000


Hydrogen storage properties of  non-stoichiometric AB2-type metal hydride① TU Hai-ling(屠海令), HUANG Zhuo(黄 倬), GAO Hui-long(高会龙), ZHAN Feng(詹 锋) 289
Effects of gradient interlayer on residual stress and
cracking in TiN thin films①
QI Xuan(漆 王睿),LI Ge-yang(李戈扬),SHI Xiao-rong(施晓荣), L Xia(吕 霞), LI Peng-xing(李鹏兴) 294
A new development of Al-Ti-C grain refining master alloys① ZHANG Bai-qing(张柏清), LI Jian-guo(李建国), MA Hong-tao(马洪涛),FANG Hong-sheng(方鸿生) 298
Semi-solid extrusion of TiCp/2024Al composites prepared
by contact reaction method①
LUO Shou-jing(罗守靖), ZU Li-jun(祖丽君) 304
Semi-solid characteristics and thixoforming of hypereutectic Al-Si alloy① LIU Chang-ming(刘昌明), HE Nai-jun(何乃军), LI Hua-ji(李华基) 309
Theoretical and experimental analysis of
continuous casting with soft-contacted mould①
DENG Kang(邓 康), REN Zhong-ming(任忠鸣), JIANG Guo-chang(蒋国昌) 314
Crystallization of NiTi shape memory alloy sputtering-deposition film① QIU Ping-shan(邱平善), SONG Run-bin(宋润滨), HUANG Wei-xin(黄渭馨), 320
Influence of high-energy ball milling on
Al-30Si powder and ceramic particulate①
LI Yuan-yuan(李元元), ZHANG Da-tong(张大童), XIAO Zhi-yu(肖志宇), NGAI Tungwai Leo 324
Effects of MoS2on mechanical and tribological
properties of NiCr-based alloys①
XIONG Dang-sheng(熊党生), PENG Chao-qun(彭超群), LIU Jin-long(刘金龙) 328
Effect of interfacial reactions on solid erosion of
Al18B4O33whisker-reinforced AC4C Al alloy matrix composites①
TU Jiang-ping(涂江平),, ZHU Li-ping(朱丽萍),MENG Liang(孟 亮), LIU Mao-sen(刘茂森), M. Matsumura 332
Preparation of RuO2-SnO2nanomaterial by sol-gel technique① TANG Dian(唐 电), WEN Shi-xue(文仕学), CHEN Shi-ren(陈士仁) 337
Effect of thermal exposure on precipitation behavior and
hardness of alloy718①
GENG Lin(耿 林), ZHENG Zhen-zhu(郑镇洙), Na Yong-Sang, Park Nho-Kwang 340
Crystallization behavior of Zr52Cu18Ni15Al10Ti5
bulk glass with quenched-in crystals①
BIAN Zhan(边 赞), HE Guo(何 国), CHEN Guo-liang(陈国良) 345
Transient liquid phase diffusion bonding of copper alloy to
stainless steel using CuMn alloys as interlayer①
YU Zhi-shui(于治水), WANG Feng-jiang(王凤江), LI Xiao-quan(李晓泉),WANG Yu(王 宇), WU Ming-fang(吴铭方) 349
High temperature oxidation of powder metallurgy
two-phase Cu-Cr alloys under low oxygen pressure①
FU Guang-yan(付广艳),, NIU Yan(牛 焱), WU Wei-tao(吴维山又) 353
Phase transformation and properties of quasicrystal
particles/Al matrix composites①
QI Yu-hong(齐育红),, ZHANG Zhan-ping(张占平),,HEI Zu-kun(黑祖昆),, DONG Chuang(董 闯) 358
Electronic bonding and property of FeAl① GAO Ying-jun(高英俊), ZHONG Xia-ping(钟夏平),CHEN Zhen-hua(陈振华), HUANG Pei-yun(黄培云) 364
Ductile damage and simulation of fine-blanking process by FEM① ZHANG Xing-quan(张兴全), JIA Jian-jun(贾建军),PENG Ying-hong(彭颖红), RUAN Xue-yu(阮雪榆) 368
A new type of wear-resistant overlay welding rod① ZHANG Qing-hui(张清辉) 372
Characteristics of shape memory and
superelasticity for TiNi thin films①
HE Zhi-rong(贺志荣), S.Miyazaki 375
Tensile properties and fracture behavior of Ti2AlNb based
alloys at room temperature①
PENG Ji-hua(彭继华),, MAO Yong(毛 勇), LI Shi-qiong(李世琼), SUN Xun-fang(孙训方) 378
Thermodynamics of effect of modification on
microstructure of Al-Si alloy melt①
LI Pei-jie(李培杰),, LIU Shu-xun(刘树勋), ZENG Da-ben(曾大本),JIA Jun(贾 均), LI Qing-chun(李庆春) 382
Lithium ion battery cathode material LiNiyCozMn1-y-zO2① LI Nai-jun(李乃军), ZHAI Xiu-jing(翟秀静), TIAN Yan-wen(田彦文) 386
Interface of solid steel and liquid aluminum under
nonequilibrium diffusion①
ZHANG Peng(张 鹏), DU Yun-hui(杜云慧), ZENG Da-ben(曾大本), REN Xue-ping(任学平),CUI Jian-zhong(崔建忠), BA Li-min(巴立民) 389
Influence of pre-plastic deformation on thermal residual stress and
yield strength of SiCw/Al composites①
JIANG Chuan-hai(姜传海), WANG De-zun(王德尊), YAO Zhong-kai(姚忠凯) 393
Oxide formation on sputtered Ni-3Cr-10Al nanocrystalline coating① CHEN Guo-feng(陈国锋), LOU Han-yi(楼翰一) 397
Specimen preparation of aluminum alloy powders for
transmission electron microscopy①
DONG Yin-sheng(董寅生),, SHEN Jun(沈 军), YANG Ying-jun(杨英俊),LIN Ping-hua(林萍华), LI Qing-chun(李庆春) 404
TiC-Fe coatings prepared by flame spray synthesis process① LIU Chang-song(刘长松), HUANG Ji-hua(黄继华),ZHAO Yong(赵 勇), LIU Mu(柳 牧), YIN Sheng(殷 声) 405
Damping capacity of in-situ TiCp/2024composites① MA Ming-zhen(马明臻), ZHANG Er-lin(张二林), ZENG Song-yan(曾松岩),ZHOU Bi-de(周彼德), LIAO Jian-wei(廖建伟), GUI Man-chang(桂满昌) 408
Thermodynamics of martensite transformation hysteresis in
Ni-Ti shape memory alloys①
JIA Di(贾 堤),, HAN Ming(韩 明), LIU Wen-xi(刘文西),WANG De-fa(王德法), DONG Zhi-zhong(董治中) 411
Effect of quenching condition on micro-inhomogeneous
structure of Al-Fe-Ce amorphous alloy①
ZHANG Lin(张 林), BIAN Xiu-fang(边秀房), WU You-shi(吴佑实), LI Hui(李 辉) 414
Resistance of Si2N2O ceramics to oxidation and
erosion of molten silica①
WANG Si-qing(王思青), YAN Yu-hua(阎玉华) 418
Influence of phase components of tungsten oxide on
homogeneity of ultrafine tungsten powder①
LIAO Ji-qiao(廖寄乔), ZOU Zhi-qiang(邹志强), L Hai-bo(吕海波),CHEN Shao-yi(陈绍衣), HUANG Bai-yun(黄伯云) 421

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com