Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 17    Special 1    November 2007


Phase Diagrams and Computational Materials Science
Role of misfit in precipitation crystallography in non-ferrous metals GU Xin-fu(顾新福), ZHANG Wen-zheng (张文征), ZHANG Min(张敏), YE Fei(叶飞) 1
Isothermal section of Mg-Zn-La system in Mg-rich corner at 400 ℃ HUANG Ming-li(黄明丽), LI Hong-xiao(李洪晓), REN Yu-ping(任玉平),DING Hua(丁桦), HAO Shi-ming(郝士明), CHEN Hui(陈辉)< 8
Calculation of Cu-rich part of Cu-Ni-Si phase diagram LU De-ping(陆德平), WANG Jun(王俊), A. Atrens, ZOU Xing-quan(邹兴权),LU Lei(陆磊) , SUN Bao-de(孙宝德) 12
Solidification simulation of Al-Mg-Er alloys using CALPHAD method ZHANG Li-gang(章立钢), LIU Li-bin(刘立斌), HUANG Guo-xing(黄国幸), JIA Bing-ran(贾兵然) 16
Determination and application of stress-based forming limit diagram in
aluminum tube hydroforming
ZHOU Lin (周林), XUE Ke-min (薛克敏), LI Ping (李萍) 21
Thermodynamic analysis of Ti powder synthesized by
SHS thermitreaction
ZHANG Peng-lin(张鹏林), XIA Tian-dong(夏天东), ZHANG Guo-dong(张国栋),YAN Li-jing(闫丽静), ZHAO Wen-jun(赵文军) 27
Non-steady FE analysis on porthole dies extrusion of
aluminum harmonica-shaped tube
CHENG Lei(程磊), XIE Shui-sheng(谢水生), HUANG Guo-jie(黄国杰),WU Peng-yue(吴朋越), HE You-feng(和优锋) 32
Cup-drawing formation of steel sheet with nickel coating by
finite element method
Key Laboratory of Low Dimensional Materials and Application Technology, Ministry of Education, Faculty of Material and Photoelectronic Physics, Xiangtan University, Xiangtan , China 37
Numerical simulation of splat formation dynamics in plasma spray forming FANG Jian-cheng(方建成), WANG Li(王莉), XU Wen-ji(徐文骥), ZHAO Zi-yu(赵紫玉) 41
Nonclassical constitutive model involving void evolution of
casting magnesium alloy
CHEN Bin(陈斌), PENG Xiang-he(彭向和), FAN Jing-hong(范镜泓), SUN Shi-tao(孙士涛) 46
An accurate theoretical study on intrinsic defect energetics in rutile TiO2 MA Xin-guo(马新国), JIANG Jian-jun(江建军), LIANG Pei(梁培), WANG Juan(王娟) 50
Characterization of Microstructures and Properties
EBSD characterization of recrystallization microstructure of cold-swaged Ti-23Nb-0.7Ta-2Zr-O alloy GUO Wen-yuan(郭文渊), SUN Jian(孙坚), LI Xiao-ling(李晓玲), WU Jian-sheng(吴建生) 55
High-temperature wear behaviors of MoSi2 under different loads HU Xiao-ping(胡小平), TAN Wei-cheng(谭伟成),TANG Si-wen(唐思文),ZHANG Hou-an(张厚安), HUANG Zhi-chu(黄之初) 60
Evolution of domain structure and frequency effect on
ferroelectric properties in BIT ferroelectrics
ZHENG Xue-jun(郑学军), LU Jia(卢佳), ZHOU Yi-chun(周益春), WU Bo(吴波), CHEN Yi-qiang(陈义强) 64
Microstructure evolution of nanostructured Ni3Al during annealing REN Jiang-wei(任江伟), SHAN Ai-dang(单爱党), LIU Jun-liang(刘俊亮), ZHANG Jun-bao(张俊宝), SONG Hong-wei(宋洪伟) 69
Effect of annealing parameter on microstructure and
magnetic properties of cold rolled non-oriented electrical steel
LI Min(李敏), XIAO Yu-de(肖于德), WANG Wei(王伟), ZHOU Juan(周娟),WU Guang-liang(吴光亮), PENG Yue-ming(彭跃明) 74
HIP diffusion bonding of P/M titanium alloy Ti-6Al-4V
and stainless steel 1Cr18Ni9Ti
LANG Ze-bao(郎泽保), WANG Liang(王亮), ZHANG Xu-hu(张绪虎) 79
Valence electron structures and properties of Ni-based corrosion resistant alloy YANG Rui-cheng(杨瑞成), SHU Jun(舒俊), CHEN Kui(陈奎), WANG Kai-xuan(王凯旋) 84
Aging characteristics of new metastable beta titanium alloy GE Peng(葛鹏), ZHOU Wei(周伟), ZHAO Yong-qing(赵永庆), ZHOU Lian(周廉) 88
Effect of microstructure on impact toughness of TC21 alloy CHEN Jun(陈军), ZHAO Yong-qing(赵永庆), ZENG Wei-dong(曾卫东) 93
Tribological properties of nickel-graphite composite against different counterfaces at elevated temperatures LI Jian-liang(李建亮), XIONG Dang-sheng(熊党生), WAN Yi(万轶) 99
Mechanical and friction properties of aluminum and titanium reinforced Ni-based self-lubricating composite LI Jian-liang(李建亮), XIONG Dang-sheng(熊党生) 105
Nature of magnetic and electronic structure of double
 perovskite A2FeMoO6
LIANG Pei(梁培), JIANG Jian-jun(江建军), MA Xin-guo(马新国), TIAN Bin(田斌) 109
Fabrication and wear behavior of CNT/Al composites JIANG Jin-long(姜金龙), WANG Hai-zhong(王海忠), YANG hua(杨华), XU Jin-cheng(徐金城) 113
Effect of particle size and agglomeration of TiO2 on synthesis and electrochemical properties of Li4Ti5O12 WU Le(伍乐), KAN Su-rong(阚素荣)&#,, LU Shi-gang(卢世刚), ZHANG Xiang-jun(张向军), JIN Wei-hua(金维华) 117
Effect of cooling rate and composition on microstructures and
properties of Zn-Mg alloys
WANG Xiang(王香), LU Hong-mei(陆红梅), LI Xin-lin(李新林),LI Li(李莉), ZHENG Yu-feng(郑玉峰) 122
Micro-analysis of explosive cladding interface of Nb/304L WU Jin-ping(吴金平), YANG Ying-li(杨英丽), ZHAO Heng-zhang(赵恒章), YIN Jing-ou(殷京瓯), LIN Qiao(林桥), ZHAO Bin(赵彬), GUO Di-zi(郭荻子), SHU Hang-biao(苏航标) 126
Life cycle inventory for base metal ingots production in Japan including mining and mineral processing processes by cost estimating system database T. ADACHI, G. MOGI 131
Behaviors of Corrosion, Fatigue and Fracture of Ma
Oxidation behavior of single crystal TMS-82+ superalloy in air WU Ying(武英), SONG Gui-ming(宋桂明), ZHOU Shao-xiong(周少雄), T. NARITA 136
Effect of pre-strain on fatigue crack growth of 2E12 aluminum alloy . School of Materials Science and Engineering, Central South University, Changsha , China,. Key Laboratory of Non-Ferrous Metals, Material Science and engineering,Ministry of E 141
Oxidation mechanisms of C-SiC-TaC-C composites prepared by
chemical vapor infiltration
State Key Laboratory of Powder Metallurgy, Central South University, Changsha , China 145
Magnesium stress corrosion cracking N. Winzer, A. Atrens, W. Dietzel, G. Song, K. U. Kainer 150
Corrosion and high-temperature oxidation of AM60 magnesium alloy LU Sheng(芦笙), ZHOU Xiao-yan(周晓燕), CHEN Jing(陈静), HOU Zhi-dan(侯志丹) 156
Corrosion behavior of B30 Cu-Ni alloy and anti-corrosion coating in
marine environment
LI Qing-fen(李庆芬), LI Chun-hui(李春辉) , XU Li-kun (许立坤),LIU Guang-zhou(刘光洲) 161
Electrochemical behavior of magnesium alloys in simulated body fluids ZENG Rong-chang(曾荣昌), CHEN Jun(陈君), W. Dietzel, N. Hort, K.U. Kainer 166
Effect of Cr on oxidation of Ni-xAl alloy ZHANG Xue-jun(张学军), GAO Chun-xiang(高春香), WANG Lei(王蕾), NIU Yan(牛焱) 171
Corrosion behavior of ternary Fe-15Cu-5Al alloy in pure oxygen at 1 000 ℃ YANG Gan-lan(杨干兰), XIANG Jun-huai(向军淮), ZHANG Wen-hua(张文华),ZHAO Qiong(赵琼), BAI Ling-yun(白凌云) 175
Effect of temperature on oxidation behavior of
ternary Fe-15Cu-5Al alloy in pure oxygen
XIANG Jun-huai(向军淮), ZHAO Qiong(赵琼), ZHANG Wen-hua(张文华) 181
Electrochemical techniques for monitoring stress corrosion cracking of
Type 40Cr steel in acidified chloride solution
AN Li-juan(安丽娟), LI Qing-fen(李庆芬) 184
Corrosion characteristics of copper in magnetized sea water ZHANG Peng(张鹏), GUO Bin(郭斌), JIN Yong-ping(金永平), CHENG Shu-kang(程树康) 189
pH value in simulated occluded corrosion cell for magnesium alloys ZENG Rong-chang(曾荣昌), CHEN Jun(陈君), KE Wei(柯伟), Han En-hou(韩恩厚), W. Dietzel 194
Morphology and corrosion resistance of composite coatings obtained by phosphating and molybdate post-sealing on galvanized steel XU Yu-ye(徐玉野), LIN Bi-lan(林碧兰), LU Jin-tang(卢锦堂) 198
Fatigue behaviour of pre-strain 7B04-T7451 aluminum alloy JIANG Feng(姜锋), JIAN Hai-gen(蹇海根), YIN Zhi-min(尹志民), HE Zhen-bo(何振波) 204
Effect of stress ratio on fatigue crack growth of Ti40 alloy WU Huan(吴欢), ZHAO Yong-qing(赵永庆), ZENG Wei-dong(曾卫东) 204
Corrosion and fatigue in micro-sized Ni cantilever beams ZHANG Qiang(张强), GUO Xing-peng(郭兴蓬), LIU Yu(刘昱),DAI Neng-li(戴能利), LU Pei-xiang(陆培祥) 213
Fatigue properties of pack ply-rolling Ti-6Al-4V alloy sheets HONG Quan(洪权), YANG Guan-jun(杨冠军), ZHAO Yong-qing(赵永庆),QI Yun-lian(戚运莲), GUO Ping(郭萍) 218
Influence of viscous medium temperature distribution on sheet fracture in viscous pressure forming at warm temperature LIU Jian-guang(刘建光), WANG Zhong-jin(王忠金), ZHANG Xin(张鑫), LI Yi(李毅) 223
Effect of heating-rate on failure temperature of pre-loaded brass H62 CHEN Bin(陈斌), PENG Xiang-he(彭向和), FAN Jing-hong(范镜泓), SUN Shi-tao(孙士涛) 228
Crack propagation of Mg-Li alloys by impact load QU Zhi-ming(曲志明), LIANG Xiao-ying(梁晓颖), ZHOU Xin-quan(周心权), SHI San-yuan(史三元) 232
Aluminum Alloys and Magnesium Alloys
Microstructure and mechanical properties of Al-Fe-V-Si/SiCp composites CHEN Zhen-hua(陈振华), HE Yi-qiang(贺毅强), YAN Hong-ge(严红革), HAO Liang(郝亮), CHEN Zhi-gang(陈志钢), CHEN Gang(陈刚) 238
Effects of minor Sc on microstructure and mechanical properties of Al-Zn-Mg-Zr alloy welded joint XIAO Jing(肖静), YIN Zhi-min(尹志民), LEI Xue-feng(雷学锋),JIANG Feng(姜锋), NIE Bo(聂波), HE Zhen-bo(何振波), 244
Constituents evolution of LFEC 7050 aluminum alloy during processing ZUO Yu-bo(左玉波), WANG Shuang(王爽), ZHAO Zhi-hao(赵志浩),CUI Jian-zhong(崔建忠), ZHANG Hai-tao(张海涛), TU Gan-feng(涂赣峰) 249
Theoretical analysis of texture evolution in cold rolling process of
single crystal aluminum
LÜ, Cheng(吕程), SI Liang-ying(司良英), ZHU Hong-tao(朱洪涛), LIU Xiang-hua(刘相华), K. TIEU 254
Tool-workpiece interaction and shear layer flow during
friction stir welding of aluminium alloys
Z. W. CHEN, S. CUI 258
Effect of pre-aging on microstructure and properties of 2000 series
aluminum alloy for automotive body sheets
WANG Meng-jun(王孟君), HUANG Dian-yuan(黄电源), JIANG Hai-tao(姜海涛), REN Jie(任杰) 262
Microstructure and mechanical properties of Al-Cu-Mg-Ag alloyed with Ce LI Yun-tao(李云涛), LIU Zhi-yi(刘志义), ZHOU Jie(周杰), XIA Qing-kun(夏卿坤) 266
Hot deformation behavior of Al-Cu-Li-Mg-Zr alloy containing Zn and Mn CHEN Yong-lai(陈永来), LI Jin-feng(李劲风), LÜ, Hong-jun(吕宏军), LI Shi-chen(李世晨),ZHENG Zi-qiao(郑子樵), ZHANG Yu-wei(张宇伟 271
Effect of particle size on mechanical properties of SiCp/5210 Al metal matrix composite YU Xiao-dong(于晓东), WANG Yang-wei(王扬卫), WANG Fu-chi(王富耻) 276
Flow stress of 2197 Al-Li alloy during hot compression deformation WEI Xiu-yu(魏修宇), ZHENG Zi-qiao(郑子樵), FU Xin(付欣), CHEN Qiu-ni(陈秋妮) 280
Preparation of spray deposited aluminum alloy sheets via novel rolling technique ZHANG Hao(张昊), CHEN Zhen-hua(陈振华), YAN Hong-ge(严红革),CHEN Ding(陈鼎), LI Wei(李微) 285
Mechanical behaviors of ZL109/Al2O3·SiO2 particle reinforced composites LI Yue-ying(李月英), CAO Zhan-yi(曹占义), LIU Yong-bing(刘勇兵) 290
High cycle fatigue and fracture behavior of 2124-T851 aluminum alloy LI Xue(李雪), YIN Zhi-min(尹志民), NIE Bo(聂波), ZHONG Li(钟利), PAN Qing-lin(潘清林), JIANG Feng(姜  295
Formation of Al-Ni master alloys using nickel anode CAO Da-li(曹大力), WANG Ji-kun(王吉坤), SHI Zhong-ning(石忠宁), WANG Zhao-wen(王兆文), MA Lei(马雷), WANG Hui-hua(王惠华) 300
Phase transformation behavior in Al-Zn-Cu alloys by hammering CHEN Hui(陈辉), ZHENG Xi-jian(郑夕健), LUO Ji-man(罗继曼), HAN Ze-guang(韩泽光) 304
Effects of microalloying on grain refinement behaviors and   hardness properties of wedge-shaped Al-Mg-Mn castings LIU En-ke(刘恩克), YANG Fu-bao(杨福宝), XU Jun(徐骏), SHI Li-kai(石力开) 308
Thermal explosion synthesis of aluminum matrix composites reinforced with TiC-TiB2 ceramic particulates ZOU Bing-lin(邹兵林), SHEN Ping(沈平), JIANG Qi-chuan(姜启川) 314
Effect of heat-treatment on microstructure and properties of SiC particulate-reinforced aluminum matrix composite SUN You-ping(孙有平), YAN Hong-ge(严红革), CHEN Zhen-hua(陈振华), ZHANG Hao(张昊) 318
Effect of tensile stress on microstructure evolution of
Al-Cu-Mg-Ag alloys
ZHOU Jie(周杰), LIU Zhi-yi(刘志义), LI Yun-tao(李云涛), 322
Thermal expansion and mechanical properties of
Al/Si composites fabricated by pressure infiltration
ZHENG Jing(郑晶), SONG Wen-juan(宋文娟), MA Guang(马光), JIA Zhi-hua(贾志华) 326
Effect of second phase precipitation behavior on
mechanical properties of casting Al-Cu alloys
ZHAO Wen-gui(赵文贵), JIANG Qi-chuan(姜启川), WANG Jin-guo(王金国),LI Yong(李永), HOU Jing-qi(侯景琦) 330
Hot-compression constitutive relation of as-cast AZ31 magnesium alloy SHI Ti(史褆), YU Kun(余琨), LI Wen-xian(黎文献),WANG Ri-chu(王日初), WANG Xiao-yan(王晓艳), CAI Zhi-yong(蔡志勇) 336
Partial melting and re-solidification in partially melted zone during
 gas tungsten arc welding of AZ91 cast alloy
T. P. ZHU, Z. W. CHEN, W. GAO 342
Deformation behavior of AZ31 magnesium alloy at
different strain rates and temperatures
TAN Cheng-wen(谭成文), XU Shan-na(胥珊娜), WANG Lu(王鲁), CHEN Zhi-yong(陈志永),WANG Fu-chi(王富耻), CAI Hong-nian(才鸿年) 347
Microstructure and mechanical properties of Mg-Zn-Gd-based alloys strengthened with quasicrystal and Laves phase LIU Yong(刘勇), YUAN Guang-yin(袁广银),LU Chen(卢晨), DING Wen-jiang(丁文江) 353
Effect of process parameters on density of magnesium alloy parts by low-pressure expendable pattern casting LI Ji-qiang(李继强), FAN Zi-tian(樊自田), DONG Xuan-pu(董选普) 358
Effects of heat treatment and plastic deformation on structure and properties of Mg-9Al-1.2Nd-0.45Y-0.7Zn Mg alloy LI Yong-jun(李永军), ZHANG Kui(张奎), LI Xing-gang(李兴刚), MI Xu-jun(米绪军), XIONG Bai-qing(熊柏青), HU Chun-li(胡春利) 363
Influence of solidification conditions on mechanical properties of Mg-10Gd-3Y-0.5Zr magnesium alloy LIN Jin-bao(林金保), PENG Li-ming(彭立明),WANG Qu-dong(王渠东),ZHOU Yang(周阳), DING Wen-jiang(丁文江) 368
Superplasticity of Mg-Gd-Y alloy in tensile test at
elevated temperature
XIAO Yang(肖阳), ZHANG Xin-ming(张新明), DENG Yun-lai(邓运来), FAN Xiao-hui(范晓慧) 372
Influence of Ce on microstructure and mechanical properties
of LA141 alloys
LIU Bin(刘滨), ZHANG Mi-lin(张密林), WU Rui-zhi(巫瑞智) 376
Microstructure and mechanical properties of Mg-xLi-3Al-1Ce alloys ZHANG Mi-lin(张密林), WU Rui-zhi(巫瑞智), WANG Tao(王涛),LIU Bin(刘滨), NIU Zhong-yi(牛中毅) 381
Melting behavior of magnesium alloy chips in thixomolding process CUI Xiao-peng(崔晓鹏), LIU Hai-feng(刘海峰), LIU Yong-bing(刘勇兵) 385
Influence of high intensity ultrasonic vibration on microstructure of
in-situ synthesized Mg2Si/Mg composites
CHEN Ke(陈可), LI Zi-quan(李子全), ZHOU Heng-zhi(周衡志), WANG Wei(王伟) 391
Microstructures and properties of reciprocating extruded
as-cast ZK60 magnesium alloy
JIANG Ting(姜婷), GUO Xue-feng(郭学锋), MA Guang(马光) 396
Hot compression deformation behavior of MB26 magnesium alloy DU Zhi-hui(杜志惠), ZHANG Xu-hu(张绪虎), FANG Xi-ya(方西亚),ZHANG Xiao-juan(张晓娟), CHEN Yong-lai(陈永来), ZHANG Yu-wei(张宇玮) 400
Different grain refinement mechanisms of minor zirconium and
cerium in magnesium alloys
YU Kun(余琨), LI Wen-xian(黎文献), WANG Ri-chu(王日初), ZHANG Shi-Jun(张世军) 405
High strain rate superplasticity of AZ31 alloy ZHOU Hai-tao(周海涛), JIANG Yong-feng(蒋永锋), ZHONG Jian-wei(钟建伟), ZHAO Zhong-kai(赵仲恺), LI Qing-bo(李庆波) 409
Transformation of microstructure after modification of A390 alloy ZHANG Ying(张英), YI Dan-qing(易丹青), LI Wang-xing(李旺兴),REN Zhi-sen(任智森), ZHAO Qun(赵群), ZHANG Jun-hong(张 413
Aging characteristics and high temperature properties of Mg-9Gd-3Y-0.3Zr YAO Su-juan(姚素娟), YI Dan-qing(易丹青), YANG Sheng(杨胜), LI Wang-xing(李旺兴) 418
Effect of spray forming on evolution of microstructure and
mechanical behavior of Mg-9Al-1Zn alloy
YU Hong-yan(余红燕), HUANG Jin-feng(黄进峰), LI Yong-bing(李永兵),CUI Hua(崔华), HE Jian-ping(何建平), ZHANG Ji-shan(张 423
mechanical properties of Mg-Gd alloy ZHANG Xiao-juan(张小娟), YI Dan-qing(易丹青), FANG Xi-ya(方西亚), WANG Bin(王斌), XIAO Lai-rong(肖来荣) 428
Electrochemical co-deposition of magnesium based alloy from molten salts SUN Ning-lei(孙宁磊), REN Jia-lin(任甲林), LIU Heng-yang(刘恒阳),ZHU Hong-min(朱鸿民) 432
Creep mechanism of Mg-Nd-Zn-Zr alloy at ambient temperature ZHONG Ying-ying(仲莹莹), WU Yi-ping(吴懿萍), XU Shu-fang(许树芳),GUO Tian-cai(郭天才), ZHANG Xin-ming(张新明) 436
Modification of primary Mg2Si in Mg-5Si alloys with Y2O3 ZHENG Na(郑娜), WANG Hui-yuan(王慧远), ZHAO Feng(赵峰),GU Zhen-hua(顾振华), LI Dong(李栋), JIANG Qi-chuan(姜启川) 440
Microstructure and mechanical properties of Mg-5.6Li-3.37Al-1.68Zn-1.14Ce alloy WANG Tao(王涛), ZHANG Mi-lin(张密林), WU Rui-zhi(巫瑞智) 444
Microstructure characterization and mechanical properties of Mg-9Li-5Al-1Zn-0.6RE alloy WU Rui-zhi(巫瑞智), ZHANG Mi-lin(张密林), WANG Tao(王涛) 448
Effect of Na2B4O7 on iron reduction in magnesium alloys AZ31 and AZ91 WU Guo-hua(吴国华), GAO Hong-tao(高洪涛), WANG Wei(王玮), DING Wen-jiang(丁文江) 452
Interaction of crack with twins in hot-rolling AZ31 magnesium alloys during in-situ TEM straining experiments WU Luo-yi(吴落义), WU Cui-lan(伍翠兰), XIA Wei-jun(夏伟军), CHEN Zhen-hua(陈振华) 457
Hereditary transmission of AZ91D magnesium alloy ZHAO Yu(赵宇), CHEN Li(陈莉), ZHOU Hong(周宏) 461
Rare and Rare earth Metallic Materials
Johnson−Cook dynamic constitutive relationship for TC16 titanium alloy YANG Yang(杨扬), ZENG Yi(曾毅), WANG Bing-feng(汪冰峰) 466
Effects of thermohydrogen treatment on microstructures
of α+β and β titanium alloy as-cast
ZHAO Yong-qing(赵永庆), CAO Xing-min(曹兴民), XI Zheng-ping(奚正平) 471
Preparation of Ti-Al alloy sheet by
electron beam physical vapor deposition
MA Li(马李), HE Xiao-dong(赫晓东), SUN Yue(孙跃) 477
Influence of heat treatment on microstructure and damage tolerance property in Ti-6Al-2Zr-1Mo-1V FAN Rong-hui(范荣辉), ZHU Ming(朱明), HUI Song-xiao(惠松骁),LI De-fu(李德富), SHEN Jian(沈健) 482
Microstructure of a two-phase titanium alloy by
rapid solidification technique
LIU Xing-xing(刘星星), LONG Ling(龙玲), YAN Biao(严彪),TANG Ren-jian(唐人剑), ZOU Hong-liu(邹洪流) 486
Influence of deformation parameters on microstructure and mechanical properties of TA15 titanium alloy ZHU Jing-chuan(朱景川), WANG Yang(王洋), LIU Yong(刘勇),LAI Zhong-hong(来忠红), ZHAN Jia-jun(占家军) 486
Microstructure and wear resistance of Ti-3Zr-2Sn-3Mo-15Nb (TLM) alloy YU Zhen-tao(于振涛), ZHENG Yu-feng(郑玉峰), NIU Jin-long(牛金龙),HUANGFU Qiang(皇甫强), ZHANG Ya-feng(张亚峰), YU Sen(余森) 495
Hot deformation behavior and constitutive equations of titanium alloy Ti26 DU Yu(杜宇), QI Yun-lian(戚运莲), ZHAO Yong-qiang(赵永庆), WANG Rui-ning(王蕊宁),LIU Wei(刘伟), XI Zheng-ping(奚正平), HONG Quan(洪权) 500
Effect of deformation processing parameter on microscopic structure of
Ti14 alloy under semi-solid
GUO Ping(郭萍), ZHAO Yong-qing(赵永庆), WU Wei-lu(吴玮璐) 504
Influence of interstitial content on mechanical properties of new type of
near α titanium alloy at cryogenic temperature
LIU Wei(刘伟), DU Yu(杜宇), YANG Guan-jun(杨冠军) 509
Effect of TiO2 cathode performance on preparation of Ti by electro-deoxidation DU Ji-hong(杜继红),XI Zheng-ping(奚正平),LI Qing-yu(李晴宇), XU Qian(许茜),TANG Yong(唐勇),LI Zheng-xian(李争显 514
Tensile and creep properties of Ti-600 alloy ZENG Li-ying(曾立英), HONG Quan(洪权), YANG Guan-jun(杨冠军),ZHAO Yong-qing(赵永庆), QI Yun-lian(戚运莲), GUO Ping(郭  522
Effect of heat treatment on thermal stability of Ti40 alloy XIN She-wei(辛社伟), ZHAO Yong-qing(赵永庆), ZENG Wei-dong(曾卫东) 526
Effect of rolling and heat treatment on microstructure and
properties of Ti-26 sheet
ZHAO Bin(赵彬), YANG Ying-li(杨英丽), GUO Di-zi(郭荻子),SU Hang-biao(苏航标), YIN Jing-ou(殷京瓯) 532
Hot deformation behavior and microstructure evolution of titanium alloy Ti-Al-Zr-Sn-Mo-Si-Y QI Yun-lian(戚运连), XI Zheng-ping(奚正平), ZHAO Yong-qing(赵永庆),WANG Rui-ning(王蕊宁), DU Yu(杜宇), LUO Yuan-yuan(罗媛媛) 537
Hot deformation and processing maps of titanium matrix composite WANG Rui-ning(王蕊宁), XI Zheng-ping(奚正平), ZHAO Yong-qing(赵永庆),QI Yun-lian(戚运莲) 541
Effect of carbon content on microstructure and property of
TiC/Ti-6Al-4V composites
WANG Xiang(王香), GAI Peng-tao(盖鹏涛) 546
Microstructure of Ag-Sn-Cu-Bi-Ni alloy after oxidation WU Chun-ping(吴春萍), YI Dan-qing(易丹青), LI Jian(李荐), WANG Bin(王斌),XU Can-hui(许灿辉),LU Xiao-dong(卢小东) 551
Synthesis and characterization of tantalum nitride nanopowder prepared through homogeneous reaction MA Chun-hong(马春红), ZHANG Wei-feng(张威峰), HE Ji-lin(何季麟), ZHU Hong-min(朱鸿民) 556
Preparation of zirconium by electro-deoxidization in molten salt LI Qing-yu(李晴宇), DU Ji-hong(杜继红), XI Zheng-ping(奚正平) 560
Conductivity of cerium oxides doped by trivalent cations ZHANG Hong(张鸿), WANG Jian (汪健), WANG Shen-cun(王申存), LI Zhi-cheng(李志成) 565
Tribological behavior of Ni-Cr-based composite at high temperatures XUE Mao-quan(薛茂权) 570
Effect of dopant content on microstructure and properties of
Si-Al-K doped molybdenum
LI Da-cheng(李大成), ZHOU Zhang-jian(周张健), PU Chun-yang(卜春阳) 575
Fabrication and characterization of high dense Mo/Cu composites for
electronic packaging applications
CHENGuo-qin(陈国钦), JIANG Long-tao(姜龙涛), WU Gao-hui(武高辉), ZHU De-zhi(朱德志), XIU Zi-yang(修子扬) 580
Kinetics of non-isothermal precipitation process of perovskite phase in oxidized Ti-bearing blast furnace slag WANG Ming-yu(王明玉), HE Yue-hui(贺跃辉), WANG Xue-wen(王学文),LOU Tai-ping(娄太平), SUI Zhi-tong(隋智通) 584

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com