Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 8    No. 1    March 1998


DETERMINATION OF900℃ISOTHERMAL SECTION OF Ni-Ti-Si SYSTEM Xu Honghui and Jin Zhanpeng 1
THERMODYNAMIC BEHAVIORS OF Pd-In ALLOYS Chen Yanglin 5
COLD-WORKING AND HEAT-CRACKING IN Ni-Cu-BASE MONEL ALLOY K-500 Yuan Chao Yang Hongcai Wang Zhixingand Guo Jianting 10
SOLIDIFICATION PROCESS OFα(Al)-Mg2Ge PSEUDOBINARY EUTECTIC ALLOYS Zhao Shengxu, Li Shunpu, Zhao Deqian, Pan Mingxiang and Chen Xichen 14
X-RAY RIETVELD STRUCTURE REFINEMENT OF ErNiSb Zeng Lingmin, Yan Jialin, Ou Xiangli, He Wei* and Zhuang Yinghong 18
BOND PARAMETERS AND ELECTRONIC STRUCTURE OF V, Nb AND Ta METALS Gao Yingjun Chen Zhenghua Huang Peiyunand Zhong Xiaping 20
SIMULATION OF CYLINDRICAL UPSETTING OF POROUS MATERIALS BY FINITE ELEMENT METHOD Zhang Xingquan Peng Yinghong and Ruan Xueyu Li Miaoquan and Wu Shichun 24
INTERFACE DEFORMATION CHARACTERISTICS OF BIMETAL FORMING Peng Yinghong and Ruan Xueyu 34
ANISOTROPY OF WORK HARDENING IN5456ALUMINUM ALLOY Mao Weimin 39
THERMIONIC EMISSION OF Mo-Y2O3 FILAMENT CATHODE Zuo TieyongNie Zuoren Zhou Meiling Zhang Jiuxing and Wang Jinshu 44
VISCOUS AND RHEOLOGIC SUPERPLASTIC TECHNIQUE He Yuehui, Huang Baiyun and Liu Yong 48
INTERNAL OXIDATION OF Fe3Al DURING HIGH TEMPERATURE OXIDATION Wang Yonggang He Yedong and Zhu Rizhang 52
A PROSPECTIVE HYDROGEN STORAGE ALLOY PAIR FOR BUS AIR CONDITIONERS Wang Xinhua and Chen Changpin 56
FORMATION ENTHALPIES FOR FCC METAL BASED BINARY ALLOYS BY EMBEDDED ATOM METHOD Ouyang Yifang Zhang Bangwei Liao Shuzhi Jin Zhanpeng and Chen Hongmei 61
CRYSTALLIZATION BEHAVIOR OF AMORPHOUS Fe86.38-1.06xW0.62+0.06xSi3B10+x ALLOYS Hu Wangyu, Zhao Lihua, Yang Qiaoqin, Wang Lingling and Zhang Bangwei 64
WATER-COOLING CRUCIBLE VACUUM INDUCTION MELTING OFγ-TiAl BASED ALLOYS Su Yanqing, Guo Jingjie, Ding Hongsheng, Wang Tongmin, Zhu Hanliang, Jia Jun 69
DEVELOPMENT OF NEW EROSION-CORROSION RESISTANT CUPRONICKEL ALLOYS Wang Jihui, Jiang Xiaoxia and Li Shizhuo 73
MATERIAL CONSTANTS OF AN Al-Li-Cu-Mg-Zr ALLOY DURING DEFORMATION AT ELEVATED TEMPERATURES Shen Jian 78
SOLIDIFICATION AND MICROSEGREGATION BEHAVIORS OF NICKEL-BASE SINGLE CRYSTAL SUPERALLOY SOLIDIFIED AT MEDIUM COOLING RATE Du Wei, Li Jianguo and Fu Hengzhi 83
HOT PRESSING AND ITS DEFORMATION MECHANISM OF Ag-SHEATHED DPSCCO SUPERCONDUCTING TAPES Ma Yanwei, Wang Xianjin and Wang Zutang* 88
FORMATION MECHANISM OF TiC IN Al/TiC COMPOSITES PREPARED BY DIRECT REACTION SYNTHESIS Zhang Erlin Yang Bo Zeng Songyanand Li Qingchun Ma Mingzhen 92
CORROSION OF A Co-15Ce ALLOY UNDER 10-3Pa  SAT700℃ Fu Guangyan Niu Yan and Wu Weitao 97
MICROSTRUCTURES AND MECHANICAL PROPERTIES OF SPUN PIPE BLANKS OF RS AlFeX ALLOY Xiao Yude Li Wenxian Li Songrui and Wang Ricu Luo Qingying 102
SUPERPLASTIC BEHAVIOUR OF A FINE GRAINED TiAl BASED ALLOY TREATED
BY MULTI-STEP THERMO-MECHANICAL TREATMENT
Huang Baiyun Deng Zhongyong and He Yuehui Sun Jian and Liu Qin 107
MEASUREMENT OF THERMODYNAMIC PROPERTIES OF LIQUID Al-Mg ALLOYS Lu Guimin and Qiu Zhuxian 109
BEHAVIORS OF ACCESSORY ELEMENTS IN COPPER PYROMETALLURGY Tan Pengfu and Zhang Chuanfu 114
FORMATION AND SOLUBILITY OF POTASSIUM ALUMINOSILICATE Liu Guihua Li Xiaobin Zhang Chuanfu and Peng Zhihong He Boquan 120
PREPARATION OF HIGH-PURITY AND NANOMETER-SCALE BARIUM TITANATE POWDERS Wang Kaiyi, Liao Bo, Liu Yexiang, Wei Qing, Qian Dong, Chen Xiaoyi and Lai Deyong 123
Ni-Ga BINARY PHASE RELATIONS AT700℃ Wang Cong, Qiao Zhiyu, Xing Xianran and Xie Yun’an 126
SEPARATION OF PYRITE FROM CHALCOPYRITE WITH ORGANIC DEPRESSANT CTP Chen Jianhua, Feng Qiming and Ou Leming 132
ELECTRODEPOSITION OF Ti-Ni ALLOY IN UREA-NaBr-KBr MELT Yang Qiqin, Liu Guankun, Ke Shan and Tong Yexiang 138
MOLTEN SALT PHASE DIAGRAMS CALCULATION USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK OR PATTERN RECOGNITION-BOND PARAMETERS
Part1. The prediction of the phase diagrams of binary molten salt systems
Wang Xueye Qiu Guanzhou and Wang Dianzuo Chen Nianyi 142
THERMAL DECOMPOSITION OF ZINC CARBONATE HYDROXIDE HYDRATE POWDERS OF DIFFERENT PARTICLE SIZE AND SAMPLE MASS Chen Jianxun Zhao Ruirong and Jiang Hanying Li Yanhong Bao Gailing 149
DETERMINATION OF MICROCRACK BOUNDARY RESULTING FROM ROCK BLASTING WITH SEISMIC TRAVELTIME TOMOGRAPHY Zhang Jichun Song Linping 154
GEOLOGICAL FEATURE OF YUNKAI RIFT Li Peizheng, Zeng Xiaodong and Deng Jiqiu 160
DISTRIBUTION LAW OF RANDOM UNBALANCE RESPONSE OF MULTISTAGE BLOWER Tan Qing and Zhong Jue 164
NUMERICAL PREDICTION OF PULSATING FLOW IN A LIQUID LINE WITH BRANCH OF HYDRAULIC SERVO SYSTEM He Yongsen and Liu Shaoying Kobayashi Toshio 168
FUZZY DECISION MAKING FOR SELECTION OF INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT APPROACH Chen Xiaohong and Liu Mai Takahara Yasuhiko 172

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com