Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 5    No. 2    June 1995


SQUARE WAVE COHERENT METHOD FOR EXTRACTING IP EFFECT He Jishan, Wang Shaowu, Tang Jingtian 1
BRECCIATION AND GOLD MINERALIZATION OF ORE-HOSTING ROCKS IN LAOYACHAO GOLD DEPOSIT Yu Xingzhen, Li Peilan 7
THICKENING TECHNIQUE OF CYCLONEFLOCCULATED SEDIMENTATION Yang Xiao sheng chenJin, Lu Guizhi, Chen Tingzhong 13
CALCULATING MODELS OF MASS ACTION CONCENTRATIONS OF BINARY METALLIC MELTS INVOLVING SOLID SOLUTIONS Zhang Jian 16
FORMABILITY OF TERNARY INTERMEDIATE COMPOUNDS IN SOME MOLTEN SALT PHASE DIAGRAMS Kang Deshan, Wang Xueye, Yao Shuwen, Chen Nianyi 24
PHASE DIAGRAM CALCULATION OF QUASI-BINARY SYSTEM Na3AlF6-K3AlF6 Zhou Chuanhua, Shen Jianyun, Li Guoxun 26
COMPUTER OPTIMIZATION OF DENSITY AND VISCOSITY FOR BINARY METALLIC MELTS Zhang Jiayun, Zhou Tuping, Feng Xueliang 30
COUPLING PROCESS FOR Ti AND Si BETWEEN TITANIA SLAGS AND Cu MELTS AT 1500 ℃ Xue Xiangxin, Che Yinchang 35
THE SEPARATION CRITERION OF IMPURITIES IN CRUDE METALS BY VACUUM DISTILLATION Liu RixinDai Yongnian 39
REACTIONS OF PYRITE IN CATALYTICAL OXIDATION ACID LEACHING SYSTEM Xia Guangxiang, Tu Taozhi, Yang Hanlin, Shi Wei 43
FLOTATION MECHANISM OF FLUORITE AND HEMATITE WITH SODIUM NAPHTHENE SULFONATE Ge Yingyong, Que Xuanlan 49
IMPROVEMENT OF THE O-P THERMODYNAMIC MODEL OF THERMOELASTIC MARTENSITIC TRANSFORMATION Yang Guanjun, Hao Shiming 55
MARTENSITE TRANSFORMATION OF A TiNiCu ALLOY Zhang Yi, Jin Jialing, Ji Zhiqiang 61
INFLUENCE OF INITIAL TEXTRUE ON THE COLD ROLLING TEXTURE OF Ti SHEETS Mao Weimin, Yu Yongning, Li Botao 66
Ti3Al PHASE PRECIPITATION DURING VIBRATION FATIGUING FOR A TITANIUM ALLOY Tao Chunhu, Zhang Shaoqing, Yan Minggao 71
PHASE DIAGRAMS AND σ- PHASE PRECIPITATION IN SOME STAINLESS STEELS Pan Yong, Qiu Caian 76
MICROSTRUCTURE AND Jc OF Y-Ba-Cu-O SUPERCONDUCTOR AFTER Po2-ALTERNATIVE HEAT TREATMENT Chen Kanghua, Huang Peiyun 82
COLLISION COARSENING OF DISPERSION DROPLETS IN SOLIDIFICATION PROCESS OF MONOTECTIC ALLOY Zhao Jiuzhou, Guo Jingjie, Jia Jun, Li Qingchun 85
MICROSTRUCTURE AND CORROSION BEHAVIOR OF 70Cu-30Ni WELDED PIPE Wang Jihui, Jiang Xiaoxia, Li Shizhuo 88
SELF-LUBRICATING BEHAVIOR OF Fe-Re BINARY ALLOYS Xiong Dangsheng, Li Shizhuo, Jiang Xiaoxia, Peterson M B 93
THE RELATIONSHIPS BETWEEN GLOBAL AND EVERY LAYER DEFORMATION TEXTURES OF 70-30 BRASS ROLLED BY CROSS SHEAR ROLLING Zhao Xiang, Zuo Liang, Zhao Hong, Liang Zhide 98
PROCESS CHARACTERISTICS OF HoBa2Cu3O7-δ AND EFFECT OF MAGNETIC FIELD ON SUPERCONDUCTIVITY OF REBa2Cu3O7-δ (RE=Y,Ho Yi Jianhong, Peng Chao qun, Shu Yongchun, Lin Caidong, Xu Runze 101
TENSILE FRACURE IN AN Al-Li ALLOY 8090 Jiang Daming, Wang Yinong, Hong Bande, Lei Tingquan,Sun Fenglian 106
EFFECTS OF TWO-STEP HEAT-TREATMENT ON MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF TiAl INTERMETALLICS Kong Gaoning, Huang Baiyun, Qu Xuanhui, Lei Changming, He Yuehui 109
MICROFRACTRUE MECHANISM OF TA2/A3 EXPLOSIVE CLADDING INTERFACE Yang Yang, Zhang Xinming ,Li Zhenghua, Li Qingyun 113
ANALYSIS OF HYDRAULIC POWER SOURCES DISPOSITION AND ENERGY CONSUMPTION FOR HYDRAULIC DRILL RIG He Qinghua 120
THE TOLERANCE DESIGN MANUFACTURE AND RELIABILITY Jiang Jianchun 127

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com