Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 4    No. 1    March 1994


THE MINING SEQUENCE OF XISHIMEN MINE USING ORTHOGONAL TEST DESIGN AND 3-D FINITE ELEMENT METHOD Ma Mingjun 1
ROCKBURST PREDICTION BASED ON NEURAL NETWORKS Feng Xiating Wang Lina 7
PHASE EQUILIBRIUM OF SBCL3-HCL-H2O SYSTEM Duan, Xuechen, Zhang, Duomo, Zhao, Tianchong 15
DOUBLE SYNERGISTIC EFFECTS AND EXTRACTION KINETICS OF A MICELLE MIXED EXTRACTANT SYSTEM ⅡEXTRACTION KINETI Yu Jingfen 20
BATH TEMPERATURE MODEL FOR POINT-FEEDING ALUMINIUM REDUCTION CELLS Li Jie, Liu Yexiang, Huang Yongzhong ,Wang Huazhang, Han Nu, Yang Xingrong 26
PREPARATION OF SILVER POWDER FOR CONDUCTIVE PASTE Chai Liyuan, Zhong Haiyun, Wu Huiyun 33
PATTERN RECOGNITION APPLIED TO HEAT OF MIXING OF LIQUID ALLOYS Li Chonghe, Li Ming, Tang Bo, Huang Shiping, Zhang Weiming, Chen Nianyi 37
CATHODIC REDUCTION OF METAL-CHLORIDE COORDINATION IONS Zen Zhenou, Yang Songqing 39
PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF NaF-AIF3-BaC12-NaCI ELECTROLYTE SYSTEM Li Guohua, Li, Dexiang 45
ELECTROCHEMICAL STUDIES ON THE MECHANISMOF GOLD DISSOLUTION IN THIOSULFATE SOLUTIONS Zhu Guocai, Fang Zhaoheng, Chen Jiayong 50
RARE EARTH RECOVERY BY SUPPORTED LIQUID MEMBRANE Yang Xianwang, Liu Lanming, Gou Banghui 54
BEHAVIOR OF JET SUCKING CYCLONIC ULTRAMICRON CLASSIFIER Ye Jing , Chen Jiayan, Wu Haitang 59
CHLORINATION OF Ni-Cr ALLOYS IN Cl2 ENVIRONMENT AT 575℃ Tu Jiangping, Mao Zhiyuan, Li Zhizhang 66
CHEMICAL COMPOSITION AND MICROSTRUCTURE OF Ti(C,-N)-TiN COATING Ma Liuying, Bian Hengzhen, Liu, Guochun 70
EFFECT OF Pb ADDITION ON TiAl BASED ALLOYS CHEMICAL COMPOSITION ANDMICROSTRUCTURE OF Ti (C , N)-TiN COATINGO He Yuehui, Qu Xuanhui, Liu Yexiang, Huang Baiyun, Lei Changming, Zhang Bing 75
POST-DEFORMATION TENSILE PROPERTIES IN A RAPIDLY SOLIDIFIED POWDER METALLURGY MR64 ALLOY Cui Zhongqi, Liang Tongxiang, Chen Puquan, Zhang Jiren, Lu Yuxiong, Ma Zhongyi 80
ELECTRO-SUPERPLASTICITY IN 2091 Al-Li ALLOY Liu Zhiyi, Cui Jianzhong, Ying Lixin, Bai Guangrun 85
A STUDY OF THE T1' PHASE IN THE Al-2.6Li-1.3Cu ALLOY ELECTRO-SUPERPLASTICITY IN 209 1 Al-Li ALLOYO Cui Yuexian, Sun Dongli, Mao Jianfu, Yang Dezhuang 91

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com