Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 4    No. 4    December 1994


MEASURING PRECISION OF INDUCED POLARIZATION METHOD He Jishan 1
CHARACTERIZATION OF VELOCITY SINGULARITY AND SUPPRESSION OF NOISE Song Shougen ,Tang Jintian 7
CARRIER FLOTATION OF ULTRAFINE PARTICLE WOLFRAMITE Hu Yuehua, Qiu Guanzhou, Luo Lin, Xu Jin, Wang Dianzuo 10
THERMODYNAMICS OF Cu-Y-M(M=Al,Si,Ti,Fe)LIQUID SOLUTIONS Du Ting ,Li Guodong 16
PRESSURE DISTRIBUTION IN THE AIR-SPARGED HYDROCYCLONE Chu Liangyin, Luo Qian 20
CALCULATION OF PHASE DIAGRAM FOR PSEUDOBINARY GaAs-InAs Qiao Huan, Shen Jianyun, Li Guoxun, Chatillon, C 25
MECHANISM OF ELECTRODEPOSITION OF TUNGSTEN IN MOLTEN KF-B2O3-K2WO4 Wen Zhenhuan, Li Guoxun 29
THERMAL DECOMPOSITION BEHAVIOUR OF NATURAL BASTNASITE CRYSTAL IN CALCINATION Xiang Jun, Zhang Chengxiang, Tu Ganfeng ,Ren Chengzhi 34
THERMOCOUPLE USED FOR TEMPERATURE MEASUREMENT OF ALUMINIUM CELLS BY DYNAMIC METHOD Yu Xuebin ,Wang Huazhang, Xue Jian, Liu Yexiang 39
BEHAVIOUR OF ELEMENTAL SULPHUR IN BIOOXIDATION OF GOLD-BEARING SULPHIDE ORES Xiang Lan, Ke Jiajun, Qiu Rongqing 42
QUANTUM CHEMISTRY ON FLOTATION BEHAVIOR OF KYANITE-GROUP POLYMERPHOUS MINERALS Dong Hongjun, Chen Jin 47
CAUSE OF FORMATION OF NODULAR COPPER PARTICLES ON ELECTROREFINED COPPER SUBSTRATE Lin Jianxin, Li Xueliang, Chen Hanhe, He Jianbo, Wu Jilie 52
EFFECTS OF NUCLEATION AGENTS ON EFFICIENCY OF BORON EXTRACTION FROM MgO-B2O3-SiO2 SLAGS Zhang Peixin, Lou Hailing, Sui Zhitong, Ma Rongjun 56
SURFACE CARBURIZATION OF TiAl BASED ALLOY Huang Baiyun, He Yuehui, Qu Xuanhui, Kong Gaoning 59
A SURFACE DEFECT PREDICTION METHOD FOR METAL FORMING PROBLEM Peng Yinghong, Ruan Xueyu, Zuo Tieyong 62
PROTECTION AND DAMAGE OF PREFORMED OXIDE SCALES OF Fe-25Cr-5Al AND-10Al ALLOYS DURING THEIR SUBSEQUENT SULFIDATION Qi Huibin, Zhu Rizhang ,He Yedong ,Wang Shujuan, 66
INFLUENCE OF CYCLE PHASE TRANSFORMATION ON TEXTURE AND YIELD STRESS ANISOTROPY IN TITANIUM SHEET Zhu Zhishou, Gu Jialin, Chen Nanping 72
MECHANICAL PROPERTIES AND MICROSTRUCTURES OF Al-Mg-Li-Zr ALLOYS-CONTAINING SILVER Zhang Siqi ,Yin Zhimin ,Shen Jian ,Lu Bin ,Liang Ying , 78
FORMATION OF AMORPHOUS Ni-Ti ALLOY BY MECHANICAL ALLOYING Liang Guoxian, Wang Erde ,Li Zhimin 83
BAINITE STRUCTURE IN Cu-Zn-Al ALLOY OBSERVED BY SCANNING TUNNELING MICROSCOPE Li Chunming, Fang Hongsheng, Feng Qingling, Zheng Yankang 87
SUBSTRUCTURE OF BONDING ZONE IN AN EXPLOSIVE CLADDED TITANIUM-MILD STEEL SYSTEM Yang Yang, Zhang Xinming, Li Qingyun, Li Zhenghua 91
EFFECT OF EXTRUSION TEMPERATURE ON PROPERTIES OF Al-Fe-X ALLOY Wang Richu, Li Wenxian, Li Shongrui, Zen Yuxiao 97
PHASE TRANSFORMATION AND BIOMECHANICAL COMPATIBILITY OF CALCIUM-PHOSPHATE BIOCERAMICS Ruan Jianmin, Huang Baiyun 101
PRIMARY RECRYSTALLIZATION TEXTURES OF 70-30 BRASS ROLLED BY CROSS SHEAR ROLLING IN SINGLE DIRECTION Zhao Xiang, Liu Yansheng, Xu Jiazhen, Liang Zhide 105
MICROSTRUCTURE AND DECOMPOSITION OF RS Al-Fe-Cr-Zr ALLOY Xiao Yude, Li Shongrui, Xie Yongan, Xu Yiheng 109

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com