Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 20    Special 2    July 2010


Cast Magnesium Alloy
Direct-chilling casting of Mg alloy under electromagnetic and ultrasonic combined field CUI Jian-zhong(崔建忠), ZHANG Zhi-qiang(张志强), LE Qi-chi(乐启炽) 297
Effects of minor Sr, Sn and Sc addition on as-cast microstructure and mechanical properties of ZA84 magnesium alloy YANG Ming-bo(杨明波), ZHU Yi(朱翊), PAN Fu-sheng(潘复生), YANG Hui(杨惠) 306
Effects of combined addition of Y and Ca on microstructure and mechanical properties of die casting AZ91 alloy WANG Feng(王峰), WANG Yue(王越), MAO Ping-li(毛萍丽), YU Bao-yi(于宝义), GUO Quan-ying(郭全英) 311
Effect of elements Zn, Sn and In on microstructures and performances of AZ91 alloy YU Zhan(于湛), ZHAO Hong-yang(赵红阳), HU Xiao-dong(胡小东), JU Dong-ying(巨东英) 318
Effects of Ce on microstructure of semi-continuously cast Mg-1.5Zn-0.2Zr magnesium alloy ingots ZHAO Kai-yang(赵凯阳), PENG Xiao-dong(彭晓东), XIE Wei-dong(谢卫东),WEI Qun-yi(魏群义), YANG Yan(杨艳), WEI Guo-bing 324
Effects of RE and Sr additions on dendrite growth and phase precipitation in AZ91D magnesium alloy ZHOU Ji-xue(周吉学), WANG Jie(王杰), WANG Jing(王晶), YANG Yuan-sheng(杨院生) 331
Effect of rare earth additions on microstructure and
mechanical properties of AZ91 magnesium alloys
TONG Guo-dong(佟国栋), LIU Hai-feng(刘海峰), LIU Yao-hui(刘耀辉) 336
Effect of element Gd on phase constituent and mechanical property of Mg-5Sn-1Ca alloy SHI Bin-qing(施斌卿), CHEN Rong-shi(陈荣石), KE Wei(柯伟) 341
Microstructures and mechanical properties of Mg-10Ho-0.6Zr-xNd alloys LIU Bao-zhong(刘宝忠), LIU Jiao-jiao(刘娇娇), HOU Xiu-li(侯秀丽),ZHANG Zhi(张志), LI Lei(李雷), WANG Li-min(王立民) 346
Microstructures and mechanical properties of Mg-2%Zn-0.4%RE alloys LE Qi-chi(乐启炽), ZHANG Zhi-qiang(张志强), SHAO Zhi-wen(邵志文),CUI Jian-zhong(崔建忠), XIE Yi(谢一) 352
Effects of yttrium on microstructure and mechanical properties of Mg-Zn-Cu-Zr alloys BAI Yun(白云), FANG Can-feng(房灿峰), HAO Hai(郝海),QI Guo-hong(齐国红), ZHANG Xing-guo(张兴国) 357
Effects of Al and Ca on microstructure and surface defect of
 magnesium alloy thin strip
LI Xiao-ke(李小科), JIANG Bin(蒋斌), LIAO Ji-chao(廖基超) 361
Effects of Y on mechanical properties and damping capacity of
ZK60 magnesium alloys
WANG Jing-feng(王敬丰), GAO Shan(高珊), ZHAO Liang(赵亮), LIANG Hao(梁浩),HU Yao-bo(胡耀波), PAN Fu-sheng(潘复生) 366
Effect of heating-rate on failure temperature of pre-loaded magnesium alloy LUO Ji(罗吉), CHEN Bin(陈斌), YUAN Quan(袁权), ZHANG Ding-fei(张丁非), QUAN Guo-zheng(权国政) 371
Effect of high-intensity ultrasonic field on process of semi-continuous casting for AZ80 magnesium alloy billets ZHANG Zhi-qiang(张志强), LE Qi-chi(乐启炽), CUI Jian-zhong(崔建忠) 376
Numerical simulation of standing waves for ultrasonic purification of
magnesium alloy melt
SHAO Zhi-wen(邵志文), LE Qi-chi(乐启炽), CUI Jian-zhong(崔建忠), ZHANG Zhi-qiang(张志强) 382
Effects of electromagnetic stirring on microstructure and mechanical properties of super light Mg-Li-Al-Zn alloy YAO Lei(姚磊), HAO Hai(郝海), GU Song-wei(谷松伟), DONG Han-wei(董汉伟), ZHANG Xing-guo(张兴国) 388
Effect of cooling rates on as-cast microstructures of Mg-9Al-xSi (x=1, 3) alloys LI Xin-lin(李新林), CHEN Yan-bin(陈彦宾), WANG Xiang(王香), MA Guo-rui(马国睿) 393
Effect of Al5Ti1B master alloy on microstructures and
 properties of AZ61 alloys
MA Xu-liang(马旭梁), WANG Xiang(王香), LI Xin-lin(李新林), YANG Lei(杨磊) 397
Effects of semi-solid isothermal process parameters on microstructure of Mg-Gd alloy SU Gui-hua(苏桂花), CAO Zhan-yi(曹占义), LIU Yong-bing(刘勇兵), WANG Yu-hui(王玉慧),ZHANG Liang(张亮), CHENG Li-ren(程丽任) 402
Effects of trace element and purification on properties of AZ80 magnesium alloy LI Ying-ju(李应举), LUO Tian-jiao(罗天骄), YANG Yuan-sheng(杨院生) 407
Influence of Sb modification on microstructures and mechani, cal properties of Mg2Si/AM60 composites YAN Hong(闫洪), HUYong(胡勇), WU Xiao-qian(吴孝泉) 411
Effects of solution heat treatment on microstructure and
mechanical properties of AZ61-0.7Si magnesium alloy
YANG Ming-bo(杨明波), LIANG Xiao-feng(梁晓峰), LI Hui(李晖), PAN Fu-sheng(潘复生) 416
Effects of second phases on fracture behavior of Mg-10Gd-3Y-0.6Zr alloy LIN Dan(林丹), WANG Lei(王磊), MENG Fan-qiang(孟凡强), CUI Jian-zhong(崔建忠), LE Qi-chi(乐启炽) 421
Effect of temperature and heating rate on mechanical properties of
 magnesium alloy AZ31
YUAN Quan(袁权), CHEN Bin(陈斌), LUO Ji(罗吉), ZHANG Ding-fei(张丁非), QUAN Guo-zheng(权国政) 426
Effect of holding time on microstructure of Mg-9Al-1Si alloy during semisolid isothermal heat treatment MA Guo-rui(马国睿), LI Xin-lin(李新林), LI Qing-fen(李庆芬) 430
Microstructure and mechanical properties of die-cast AZ91Dmagnesium alloy by Pr additions CUI Xiao-peng(崔晓鹏), LIU Hai-feng(刘海峰), MENG Jian(孟健), ZHANG De-ping(张德平) 435
Influence of homogenizing on mechanical properties of as-cast AZ31 magnesium alloy ZHANG Bao-hong(张宝红), ZHANG Zhi-min(张治民) 439
Effect of small tensile deformation on damping capacities of Mg-1%Al alloy HU Xiao-shi(胡小石), HE Xiao-dong(赫晓东), ZHENG Ming-yi(郑明毅), WU Kun(吴昆) 444
High damping capacities of Mg-Cu based alloys WAN Di-qing(万迪庆), HE Bo-lin(何柏林), XIONG Guang-yao(熊光耀),CHEN Zhao-xia(陈朝霞), WANG Jin-cheng(王锦程), YANG Gen-cang(杨根仓) 448
Effect of precipitation on internal friction of AZ91 magnesium alloy LIU Shu-wei(刘树伟), JIANG Hai-chang(姜海昌), LI Xiu-yan(李秀艳), RONG Li-jian(戎利建) 453
Microstructures and compressive properties of AZ91D/fly-ash cenospheres composites HUANG Zhi-qiu(黄志求), YU Si-rong(于思荣), LI Mu-qin(李慕勤) 458
Microstructure of nickel foam/Mg double interpenetrating composites ZHAO Long-zhi(赵龙志), ZHAO Ming-juan(赵明娟), LI Na(李娜),YAN Hong(闫洪), ZHANG Jin-song(张劲松) 463
Constitutive description for casting magnesium alloyinvolving void evolution CHEN Bin(陈斌), YUAN Quan(袁权), LUO Ji(罗吉), FAN Jing-hong(范镜泓) 467
Microstructures and wear properties of graphite and Al2O3 reinforced AZ91D-Cex composites ZHANG Mei-juan(张美娟), CAO Zhan-yi(曹占义), YANG Xiao-hong(杨晓红), LIU Yong-bing(刘勇兵) 471
Fabrication of AZ61-1.0%Y antiburning magnesium semisolid slurry ZHAO Ming-juan(赵明娟), ZHAO Long-zhi(赵龙志), ZHOU Bing-feng(周冰峰), YAN Hong(闫洪) 476
Wrought Magnesium Alloy
Effect of heat treatment on microstructures and mechanical properties ofextruded-rolled AZ31 Mg alloys QIU Wei(邱玮),HAN En-hou(韩恩厚), LIU Lu(刘路) 481
Tensile fracture of as-cast and hot rolled Mg-Zn-Y alloy with
long-period stacking phase
WANG Bai-shu(王柏树), XIONG Shou-mei(熊守美), LIU Yong-bing(刘勇兵) 488
Microstructure and tensile properties of as-extruded Mg-Sn-Y alloys ZHAO Hong-da(赵宏达), QIN Gao-wu(秦高梧), REN Yu-ping(任玉平), PEI Wen-li(裴文利), CHEN Dong(陈冬), GUO Yun(郭运) 493
Microstructural evolution of rolled Mg-5Zn-3Nd(-Zr) alloy YANG Lin(杨林), GAO Xiao-dan(高晓丹), LIN Li(林立), ZOU Peng(邹鹏),CHEN Li-jia(陈立佳), LIU Zheng(刘正) 498
Grain refinement and plastic formability of Mg-14Li-1Al alloy JIANG Bin(蒋斌), YIN Heng-mei(殷恒梅), LI Rui-hong(李瑞红), GAO Liang(高亮) 503
Microstructure and mechanical properties of
extruded Mg-6.5Gd-1.3Nd-0.7Y-0.3Zn alloy
HOU Xiu-li(侯秀丽), CAO Zhan-yi(曹占义), ZHANG Lei-lei(张蕾蕾), FANG Da-qing(房大庆),XU Shi-wei(徐世伟), S. KAMADO, 508
Dynamic modeling of twin roll casting AZ41 magnesium alloy during
hot compression processing
WANG Min(王敏), WANG Shou-ren(王守仁), S. B. KANG,J. H. CHO, WANG Yan-jun(王砚军) 513
Molecular dynamics simulation on plasticity deformation mechanism and
failure near void for magnesium alloy
ZENG Xiang-guo(曾祥国), XU Shu-sheng(许书生), CHEN Hua-yan(陈华燕), LI Ji-liang(李济良) 519
Fatigue properties of rolled AZ31B magnesium alloy plate S. MORITA, N. OHNO, F. TAMAI, Y. KAWAKAMI 523
Effect of initial microstructure on superplastic deformation of
AZ70 magnesium alloy
WANG Pan(王盼), WU Li-hong(吴立鸿), GUAN Shao-kang(关绍康) 527
Low cycle fatigue properties and cyclic deformation behavior of
 as-extruded AZ31 magnesium alloy
S. KWON, K. SONG, K. S. SHIN, S. I. KWUN 533
High temperature tensile behaviors of extruded and rolled AZ31 Mg alloy QIAO Jun(乔军), WANG Yu(王瑜), SHI Guo-dong(史国栋) 540
Creep behavior of ageing hardened Mg-10Gd-3Y alloy LIU Xi-bo(刘喜波), GUAN Xun(关逊), CHEN Rong-shi(陈荣石), HAN En-hou(韩恩厚) 545
Microstructures and mechanical properties of cold rolled Mg-8Li and
Mg-8Li-2Al-2RE alloys
YAN Hong(闫宏), CHEN Rong-shi(陈荣石), HAN En-hou(韩恩厚) 550
Microstructures and mechanical properties of extruded Mg-1Mn-3.5Y and Mg-1Mn-1Y-2.5Nd alloys FANG Da-qing(房大庆), JIANG Zhong-hao(江中浩), BI Guang-li(毕广利),LI Rong-guang(李荣广), LI Guang-yu(李光玉) 555
Evolution of microstructure and texture of AZ61 Mg alloy during net-shape pressing of extruded perform CAO Feng-hong(曹凤红), LONG Si-yuan(龙思远), CAO Han-xue(曹韩学),PU Yi-bing(蒲怡冰), Gerald S. COLE 561
Phase structure of ZK60-1Er magnesium alloy compressed at 450 ˚C WANG Zhong-jun(王忠军), YANG Qing-xiang(杨庆祥), QIAO Jun(乔军) 567
Paint-bake response of AZ80 and AZ31 Mg alloys SHA Ming-hong(沙明红), SHI Guo-dong(史国栋), WANG Yu(王瑜), QIAO Jun(乔军) 571
Inter-granular liquid phase aiding grain boundary sliding in superplastic deformation of fine-grained ZK60 Mg alloy LEE Shyong, CHIANG Chih-te, CHU Chun-lin, HSU Chang-chuan 576
Effects of temperature and strain rate on critical damage value of
AZ80 magnesium alloy
XIA Yu-feng(夏玉峰), QUAN Guo-zheng(权国政), ZHOU Jie(周杰) 580
Relationship between mechanical properties and grain size of AZ80 at 350 ˚C under different strain rates QUAN Guo-zheng(权国政), SONG Tao(宋涛), ZHOU Yi-jun(周一俊), WANG Feng-biao(王凤彪), ZHOU Jie(周杰) 584
Influence of rolling ways on microstructure and anisotropy of AZ31 alloy sheet CHEN Xing-pin(陈兴品), SHANG Du(尚都), XIAO Rui(肖睿),HUANG Guang-jie(黄光杰), LIU Qing(刘庆) 589
Effects of strain rate and temperature on microstructure and
texture for AZ31 during uniaxial compression
XIN Ren-long(辛仁龙), WANG Bing-shu(汪炳叔), ZHOU Zheng(周正), HUANG Guang-jie(黄光杰), LIU Qing(刘庆) 594
New extrusion process of Mg alloy automobile wheels WANG Qiang(王强), ZHANG Zhi-min(张治民), ZHANG Xing(张星), LI Guo-jun(李国俊) 599
Recycling of AZ91 Mg alloy through consolidation of
machined chips by extrusion and ECAP
YING Tao(应韬), ZHENG Ming-yi(郑明毅), HU Xiao-shi(胡小石), WU Kun(吴昆) 604
Cold stamping for AZ31B magnesium alloy sheet of cell phone house HUANG Guang-sheng(黄光胜), ZHANG Lei(张雷), SONG Bo(宋波), PAN Fu-sheng(潘复生) 608
Bonding interface zone of Mg-Gd-Y/Mg-Zn-Gd laminated composite fabricated by equal channel angular extrusion WU Di(吴迪), CHEN Rong-shi(陈荣石), HAN En-hou(韩恩厚) 613
Dissimilar friction stir welding between 5052 aluminum alloy and
AZ31 magnesium alloy
YAN Yong(鄢勇), ZHANG Da-tong(张大童), QIU Cheng(邱诚), ZHANG Wen(张文) 619
Hydriding/dehydriding properties of Mg-Ni-based ternary alloys
synthesized by mechanical grinding
CHEN Yu-an(陈玉安), YANG Li-ling(杨丽玲), LIN Jia-jing(林嘉靖),CHENG Ji(程绩), PAN Fu-sheng(潘复生) 624
Corrosion and Surface Finishing of Magnesium Alloy
Progress of electroplating and electroless plating on magnesium alloy WU Li-ping(伍立坪), ZHAO Jing-jing(赵京京), XIE Yong-ping(谢永平),YANG Zhong-dong(杨中东) 630
Corrosion behavior of AZ31 magnesium alloy in simulated acid rain solution LIU Feng(刘锋), SONG Ying-wei(宋影伟), SHAN Da-yong(单大勇), HAN En-hou(韩恩厚) 638
Organic-magnesium complex conversion coating on
 AZ91D magnesium alloy
CHEN Xiao-ming(陈晓明), LI Guang-yu(李光玉), LIAN Jian-she(连建设) 643
Preparation and characterization of Ca-P coating on AZ31 magnesium alloy TAN Li-li(谭丽丽), WANG Qiang(王强), GENG Fang(耿芳), XI Xiao-song(席小松), QIU Jian-hong(邱剑红), YANG Ke(杨柯)< 648
Preparation of calcium phosphate coatings on Mg-1.0Ca alloy ZHANG Chun-yan(张春艳), ZENG Rong-chang(曾荣昌), CHEN Rong-shi(陈荣石),LIU Cheng-long(刘成龙), GAO Jia-cheng(高家诚) 655
Effects of electric parameters on corrosion resistance of anodic coatings formed on magnesium alloys ZHANG Shu-fang(张淑芳), HU Guang-hui(胡光辉), ZHANG Rong-fa(张荣发), JIA Zhi-xiang(贾志翔), WANG Li-jun(王丽君), WANG Yi-jun(王义君) 660
Comparison in characterization of composite and
 sol-gel coating on AZ31 magnesium alloy
ZHOU Wan-qiu(周婉秋), SHAN Da-yong(单大勇), HAN En-hou(韩恩厚), KE Wei(柯伟) 665
Influence of pH values on electroless Ni-P-SiC plating on
AZ91D magnesium alloy
GOU Yin-ning(沟引宁), HUANG Wei-jiu(黄伟九), ZENG Rong-chang(曾荣昌), ZHU Yi(朱翊) 674
Structure and wear resistance of TiN and TiAlN coatings on AZ91 alloy deposited by multi-arc ion plating ZHAO Hui(赵晖), WANG Xiao-hui(王晓辉), LIU Qiu-lei(刘秋雷), CHEN Li-jia(陈立佳), LIU Zheng(刘正) 679
Effects of sodium tungstate on properties of micro-arc coatings on magnesium alloys ZHAO Fang(赵芳), LIAO Ai-di(廖爱娣), ZHANG Rong-fa(张荣发), ZHANG Shu-fang(张淑芳),WANG Hai-xia(王海霞), SHI Xing-mei(史兴梅) 683
Effect of current density on corrosion resistance of micro-arc oxide coatings on magnesium alloy YANG Yue(杨悦), WU Hua(吴化) 688
Corrosion protection of composite coating combining ceramic layer, copper layer and benzotriazole layer on magnesium alloy JIANG Yong-feng(蒋永锋), BAO Ye-feng(包晔峰), ZHANG Guo-wei(张国伟) 693
Corrosion properties of plastically deformed AZ80 magnesium alloy ZHANG Zhi-min(张治民),XU Hong-yan(徐宏妍), LI Bao-cheng(李保成) 697
Effects of ultrasonic dispersion on structure of electrodeposited Ni coating on AZ91D magnesium alloy WU Hua(吴化), ZHAO Guo-liang(赵国良), MU Jun-wei(穆君伟), LI Xue-song(李雪松), HE Yi(何毅) 703
Shot lining of magnesium alloy with hard powders Y. HARADA, I. FUKUDA 708

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com