Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 21    No. 7    July 2011


Structural Materials
Grain refining mechanism of Al-3B master alloy on hypoeutectic Al-Si alloys LIU Yuan, DING Chao, LI Yan-xiang 1435
Dry sliding wear behavior of Al2O3 fiber and SiC particle reinforced aluminium based MMCs fabricated by squeeze casting method WANG Yi-qi, SONG Jung-il 1441
Microstructure of Al-Zn-Mg-Cu-Zr-0.5Er alloy under as-cast and homogenization conditions WANG Shao-hua, MENG Ling-gang, YANG Shou-jie,FANG Can-feng, HAO Hai, DAI Sheng-long, ZHANG Xing-guo 1449
Effect of bismuth on microstructure of unmodified and Sr-modified Al-7Si-0.4Mg alloys S. FARAHANY, A. OURDJINI, M. H. IDRIS, L. T. THAI 1455
Influence of Si on stability of TiC in Al melts . Department of Mechanical Engineering, North China Electric Power University, Baoding , China,. Key Laboratory for Liquid-Solid Structural Evolution and Processing of Materials of Min 1465
Mechanical properties and microstructures of Al alloy tensile samples
produced by serpentine channel pouring rheo-diecasting process
CHEN Zheng-zhou, MAO Wei-min, WU Zong-chuang 1473
Prediction and optimization of friction welding parameters for
joining aluminium alloy and stainless steel
. Department of Manufacturing Engineering, Annamalai University,Annamalainagar&#,, Tamil Nadu, India,. Centre for Materials Joining &, Research (CEMAJOR), 1480
Microstructure and texture evolution during high-strain-rate superplastic deformation of coarse-grained Mg-Gd-Y-Zr rolled sheet LI Li, ZHANG Xin-ming 1491
Effect of ageing time on corrosion behavior of Mg-10Gd-4.8Y-0.6Zr extruded-alloy LI Hui-zhong, LIU Hong-ting, GUO Fei-fei, WANG Hai-jun, LIANG Xiao-peng, LIU Chu-ming 1498
Welding of Ti-6Al-4V alloy using dynamically controlled plasma
arc welding process
CHEN Jian-chun, PAN Chun-xu 1506
Morphology and chemical composition of γ/γ′ phases in
 Re-containing Ni-based single crystal superalloy during two-step aging
WANG Jing, ZHANG Lan-ting, CHEN Ke, SUN Nai-rong, SHAN Ai-dang 1513
Influence of temperature on tensile behavior and deformation mechanism of
Re-containing single crystal superalloy
LIU Jin-lai, YU Jin-jiang, JIN Tao, SUN Xiao-feng, GUAN Heng-rong, HU Zhuang-qi 1518
Oxidation behaviors of wrought nickel-based superalloys in
various high temperature environments
Changheui JANG, Daejong KIM, Donghoon KIM, Injin SAH, Woo-Seog RYU, Young-sung YOO 1524
Microstructure evolution and deformation features of
 single crystal nickel-based superalloy containing 4.2% Re during creep
TIAN Su-gui, LIANG Fu-shun, LI A-nan, LI Jing-jing, QIAN Ben-jiang 1532
Functional Materials
Preparation and oxidation property of ZrB2-MoSi2/SiC coating on carbon/carbon composites ZHANG Wu-zhuang, ZENG Yi, GBOLOGAH Lemuel, XIONG Xiang, HUANG Bai-yun 1538
Rapid synthesis of Ti(C, N) powders by mechanical alloying and
subsequent arc discharging
YUAN Quan, ZHENG Yong, YU Hai-zhou 1545
Preparation of Al-doped ZnO sputter target by hot pressing WANG Xing-ming, BAI Xue, DUAN Hua-ying, SHI Zhi-xia, SUN Jing, LU Shi-gang, HUANG Song-tao 1550
Rapid synthesis of Mo5Si3-Al2O3 nanocomposite powders by
mechanochemical reduction method
CHEN Hui, MA Qin, SONG Qiu-xiang 1557
Preparation of long alumina fibers by sol-gel method using malic acid TAN Hong-bin, GUO Cong-sheng 1563
Synthesis, characterization and gas-sensing properties of
Pd-doped SnO2 nano particles
TAN Rui-qin, GUO Yan-qun, ZHAO Jun-hua, LI Yue, XU Tie-feng, SONG Wei-jie 1568
Effect of additives on properties of aluminium titanate ceramics JIANG Lan, CHEN Xiao-yan, HAN Guo-ming, MENG Yu 1574
Influence of Ga and Bi on electrochemical performance of
Al-Zn-Sn sacrificial anodes
HE Jun-guang, WENJiu-ba, LI Xu-dong, WANG Guo-wei, XU Chun-hua 1580
Forming method of wick structure for heat column TAO Su-lian, TANG Yong, PAN Min-qiang, WAN Zhen-ping, LU Long-sheng 1587
Computational Materials Science and Numerical Mode
Numerical simulation of ductile fracture behavior for
aluminum alloy sheet under cyclic plastic deformation
HU Xing, ZHAO Yi-xi, LI Shu-hui, LIN Zhong-qin 1595
Finite element analysis of stress at implant−bone interface of
dental implants with different structures
CHEN Liang-jian, HE Hao, LI Yi-min, LI Ting, GUO Xiao-ping, WANG Rui-fang 1602
Comparison of evolution laws of stress and strain fields in hot rolling of titanium alloy large rings with different sizes WANG Min 1611
Phase-field simulation of forced flow effect on random preferred
growth direction of multiple grains
WANG Jun-wei, ZHU Chang-sheng, WANG Zhi-ping, FENG Li, XIAO Rong-zhen 1620
A first-principle calculation of structural, mechanical and
electronic properties of titanium borides
YAN Hai-yan, WEI Qun, CHANG Shao-mei, GUO Ping 1627
Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemi
Relationship and effect of redox potential, jarosites and extracellular polymeric substances in bioleaching chalcopyrite by acidithiobacillus ferrooxidans YU Run-lan, ZHONG Dai-li, MIAO Lei, WU Fa-deng, QIU Guan-zhou, GU Guo-hua 1634
Sulfur phase and sulfur removal in high sulfur-containing bauxite HU Xiao-lian, CHEN Wen-mi, XIE Qiao-ling 1641
Electrical conductivity of MO(MO=FeO, NiO)-containing CaO-MgO-SiO2-Al2O3 slag with low basicity SUN Chang-yu, GUO Xing-min 1648
Electrochemical behaviors of Mg2+ and B3+ deposition in
fluoride molten salts
SHI Zhong-ning, LI Min, LI Lan-lan, GAO Bing-liang, HU Xian-wei, WANG Zhao-wen 1655
Li+ extraction/adsorption properties of Li-Sb-Mn composite oxides in
aqueous medium
MA Li-wen, CHEN Bai-zhen, SHI Xi-chang, ZHANG Kun 1660
Effect of impurities in recycling water on Pb-Ag anode passivation in
zinc electrowinning process
LIU Hui, WANG Yun-yan, CHAI Li-yuan, XIAO Hai-juan, PEI Fei, SHU Yu-de 1665
Chemical dissolution resistance of anodic oxide layers formed on aluminum W. BENSALAH, M. FEKI, M. WERY, H. F. AYEDI 1673
Experimental verification of mathematical model for multiphase flow in air-agitated seed precipitation tank CHEN Qiao-ping, YAN Hong-jie, GE Shi-heng, ZHOU Jie-min 1680

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com