Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 21    No. 9    September 2011


Structural Materials
Superplasticity of AZ31 magnesium alloy prepared by friction stir processing ZHANG Da-tong, XIONG Feng, ZHANG Wei-wen, QIU Cheng, ZHANG Wen 1911
Effects of laser beam welding parameters on mechanical properties and
microstructure of AZ31B magnesium alloy
G. PADMANABAN,V. BALASUBRAMANIAN 1917
Mechanical properties and wear resistance of aluminum composite
welded by electron beam
PENG Kun, CUI Hai-chao, LU Feng-gui, WU Xiao-min, TANG Xin-hua, YAO Shun, LOU Song-nian 1925
Morphology modification of Mg2Si by Sr addition in Mg-4%Si alloy TANG Shou-qiu, ZHOU Ji-xue, TIAN Chang-wen, YANG Yuan-sheng 1932
Microstructure evolution and mechanical properties of ultrasonic-assisted soldering joints of 2024 aluminum alloys LI Yuan-xing, ZHAO Wei-wei, LENG Xue-song, FU Qiu-jiao, WANG Lei, YAN Jiu-chun 1937
Establishment of continuous cooling transformation diagrams of
aluminum alloys using in situ voltage measurement
LI Hong-ying, BIN Jie, ZHAO Yan-kuo, WANG Xiao-feng 1944
Effect of heat treatment on microstructure and
tensile properties of A356 alloys
PENG Ji-hua, TANG Xiao-long, HE Jian-ting, XU De-ying 1950
Effect of pre-stretching on microstructure of aged 2524 aluminium alloy QUAN Li-wei, ZHAO Gang, Sam GAO, Barry C. MUDDLE 1957
Dynamic globularization kinetics during hot working of TA15 titanium alloy with colony microstructure WU Cheng-bao, YANG He, FAN Xiao-guang, SUN Zhi-chao 1963
Effect of electropulsing treatment on corrosion behavior of
nickel base corrosion-resistant alloy
LIU Yang, WANG Lei, LIU Hong-yan, ZHANG Bei-jiang, ZHAO Guang-pu 1970
Effect of traveling magnetic field on dendrite growth of Pb-Sn alloy
during directional solidification
MIN Zhi-xian, SHEN Jun, WANG Ling-shui, LIU Lin 1976
Effect of traveling magnetic field on gas porosity during solidification XU Yan-jin, SU Yan-qing, LUO Liang-shun, LI Xin-zhong, LIU Jiang-ping, GUO Jing-jie, CHEN Rui-run, FU Heng-zhi 1981
Modeling and analysis of surface roughness on machining of
Nimonic C-263 alloy by PVD coated carbide insert
C. EZILARASAN, V. S. SENTHIL KUMAR, A. VELAYUDHAM, K. PALANIKUMAR 1986
Functional Materials
Influence of pretreatment process on structure, morphology and electrochemical properties of Li[Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2 cathode material YANG Shun-yi, WANG Xian-you, LIU Zi-ling, CHEN Quan-qi, YANG Xiu-kang, WEI Qi-liang 1995
Enhanced hydrogen storage kinetics of nanocrystalline and
amorphous Mg2N-type alloy by substituting Ni with Co
ZHANG Yang-huan, SONG Chun-hong, REN Hui-ping,LI Zhi-gang, HU Feng, ZHAO Dong-liang 2002
Template synthesis of MnO2/CNT nanocomposite and its application in rechargeable lithium batteries ZOU Min-min, AI Deng-jun, LIU Kai-yu 2010
Ferroic domain characterization of Ni55Mn20.6Ga24.4
ferromagnetic shape memory alloy
SONG Hong-zhang, ZENG Hua-rong, LI Yong-xiang, YIN Qing-rui, HU Xing 2015
Annealing effects of Sn-Al and Sn-Cu nano thin films on mechanism of electromagnetic interference shielding HUNG Fei-shuo, HUNG Fei-yi, CHIANG Che-ming, LUI Truan-sheng 2020
Characterization of carbon encapsulated Fe-nanoparticles prepared by
 confined arc plasma
WEI Zhi-qiang, LIU Li-gang, YANG Hua, ZHANG Cai-rong, FENG Wang-jun 2026
Effects of cooling rate on thermal expansion of Cu49Hf42Al9 metallic glass WANG Ying-ying, BIAN Xiu-fang, JIA Ran 2031
Structure and properties of nanostructured Cu-13.2Al-5.1Ni
shape memory alloy produced by melt spinning
M. IZADINIA, K. DEHGHANI 2037
Microstructure and properties of laser micro welded joint of
TiNi shape memory alloy
GONG Wei-huai, CHEN Yu-hua, KE Li-ming 2044
Triangular Au-Ag framework nanostructures prepared by multi-stage replacement and their spectral properties YI Zao, ZHANG Jian-bo, CHEN Yan, CHEN Shan-jun, LUO Jiang-shan, TANG Yong-jian, WU Wei-dong, YI 2049
Morphology and optical properties of tetrapod-like zinc oxide whiskers synthesized via equilibrium gas expanding method FAN Xi-mei, ZHOU Zuo-wan, WANG Jie, TIAN Ke 2056
Preparation of MgO whisker from magnesite tailings and its application WANG Nan, CHEN Min, LI Yue-yuan, NI Hong-wei 2061
Fabrication and testing of phase change heat sink for high power LED XIANG Jian-hua, ZHANG Chun-liang, JIANG Fan, LIU Xiao-chu, TANG Yong 2066
Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemi
Gold occurrence of Jiaojia gold mine in Shandong province YANG Hong-ying, WANG Si-hui, SONG Xiang-ling, PAN Hao-dan, MA Peng-cheng 2072
φ−pH diagram of V−Ti−H2O system during pressure acid leaching of
converter slag containing vanadium and titanium
MU Wang-zhong, ZHANG Ting-an, DOU Zhi-he, LÜ, Guo-zhi, LIU Yan 2078
Thermal decomposition of ammonium hexafluoroaluminate and
preparation of aluminum fluoride
HU Xian-wei, LI Lin, GAO Bing-liang, SHI Zhong-ning, LI Huan, LIU Jing-jing, WANG Zhao-wen 2087
Equilibrium analysis of solvent extraction of yttrium (III) and
europium (III) from hydrochloric acid with P507
FU Nian-xin, SUI Zhi-tong, Mikiya Tanaka 2093
Preparation of porous Mg electrode by electrodeposition ZHENG Wei-wei, XU Qiang, DING Fei, ZHANG Jing, LIU Xing-jiang 2099
electrodeposition of Al on AZ31 magnesium alloy in
TMPAC-AlCl3 ionic liquids
LIU Kui-ren, LIU Quan, HAN Qing, TU Gan-feng 2104
Surface pretreatment of Mg alloys prior to Al electroplating in
TMPAC-AlCl3 ionic liquids
LIU Quan, LIU Kui-ren, HAN Qing, TU Gan-feng 2111
Recovery of cobalt from converter slag of Chambishi Copper Smelter using reduction smelting process ZHAI Xiu-jing, LI Nai-jun, ZHANG Xu, FU Yan, JIANG Lan 2117
Microwave assisted grinding of ilmenite ore GUO Sheng-hui, CHEN Guo, PENG Jin-hui, CHEN Jin, LI Dong-bo, LIU Li-jun 2122

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com