Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 22    No. 1    January 2012


Structural Materials
Warm forming behavior of high strength aluminum alloy AA7075 WANG Hui, LUO Ying-bing, Peter FRIEDMAN , CHEN Ming-he, GAO Lin 1
Effect of pre-deformation of rolling combined with stretching on
stress corrosion of aluminum alloy 2519A plate
ZHANG Xin-ming, LIU Ling, YE Ling-ying, LIU Jun, LEI Zhao, SONG Ji-chao 8
Preparation of Mg−Li−La alloys by electrolysis in molten salt ZHANG Mi-lin, CAO Peng, HAN Wei, YAN Yong-de, CHEN Li-jun 16
Effects of activating flux on CO2 laser welding process of 6013 Al alloy QIN Guo-liang, WANG Guo-gang, ZOU Zeng-da 23
Torch brazing 3003 aluminum alloy with Zn−Al filler metal DAI Wei, XUE Song-bai, LOU Ji-yuan, LOU Yin-bin, WANG Shui-qing 30
Microstructure and mechanism of in-situ Al2O3(p)/Al nano-composites synthesized by sonochemistry melt reaction CHEN Deng-bin, ZHAO Yu-tao, ZHU Hai-yan, ZHENG Meng, CHEN Gang 36
Eutectic modification of A356 alloy with Li addition through
DSC and Miedema model
CHEN Zhong-wei, MA Cui-ying, CHEN Pei 42
Effect of quenching rate on microstructure and
stress corrosion cracking of 7085 aluminum alloy
CHEN Song-yi, CHEN Kang-hua, PENG Guo-sheng, LIANG Xin, CHEN Xue-hai 47
Comparative studies on as-cast microstructures and mechanical properties between Mg−3Ce−1.2Mn−0.9Sc and Mg−3Ce−1.2Mn−1Zn magnesium alloys YANG Ming-bo, PAN Fu-sheng 53
Sliding wear behaviour of AZ31B magnesium alloy and nano-composite M. SRINIVASAN, C. LOGANATHAN, M. KAMARAJ, Q. B. NGUYEN, M. GUPTA, R. NARAYANASAMY 60
Hot compressive deformation behavior and microstructure evolution of
HIPed FGH96 superalloy
XU Wei, ZHANG Li-wen, GU Sen-dong, ZHANG Jian-lin 66
Fabrication of wavy γ-TiAl based sheet with foil metallurgy LIU Jiang-ping, SU Yan-qing, LUO Liang-shun, CHEN Hui, XU Yan-jin, GUO Jing-jie, FU Heng-zhi 72
Tribological behavior of CNTs−Cu and
graphite−Cu composites with electric current
XU Wei, HU Rui, LI Jin-shan, ZHANG Yong-zhen, FU Heng-zhi 78
Preparation of open-celled aluminum foams by
counter-gravity infiltration casting
HUO Deng-wei, YANG Juan, ZHOU Xiang-yang, WANG Hui, ZHANG Tai-kang 85
Functional Materials
Microstructure evolution and deformation behavior of
as-cast NiTi shape memory alloy under compression
JIANG Shu-yong, ZHANG Yan-qiu 90
Composition and corrosion resistance of palladium film on
316L stainless steel by brush plating
TANG Jun-lei, ZUO Yu, TANG Yu-ming, XIONG Jin-ping 97
Mechanical properties of hydroxyapatite-zirconia coatings prepared by magnetron sputtering KONG De-jun, LONG Dan, WU Yong-zhong, ZHOU Chao-zheng 104
Effect of MoSi2 content on dielectric and mechanical properties of
MoSi2/Al2O3 composite coatings
WU Zhi-hong, ZHOU Wan-cheng, LUO Fa, ZHU Dong-mei 111
Preparation of Cu nanoparticles with NaBH4 by aqueous reduction method LIU Qing-ming, ZHOU De-bi, Yuya YAMAMOTO, Ryoichi ICHINO, Masazumi OKIDO 117
Effect of sintering atmosphere on phase composition and
mechanical properties of 5Ni/(10NiO−NiFe2O4)
CHEN Duan, ZOU Zhong, TIAN Zhong-liang, XIN Peng-fei, LIU Kai, LAI Yan-qing, LI Jie 124
Effects of synthesis temperature and raw materials composition on
preparation of β-Sialon based composites from fly ash
MA Bei-yue, LI Ying, YAN Chen, DING Yu-shi 129
Synthesis and characterization of single-phase
nanocrystalline Ag2Al particles
CHEN Shan-jun, LI Xi-bo, NIU Gao, YI Zao, CHEN Yan,LUO Jiang-shan, TANG Yong-jian, SUN Wei-guo 134
Computational Materials Science and Numerical Mode
Thermo-Calc and T−fS−CL coupling based method to determine solidification paths of alloys solidified under condition of Biot£0.1 Zhao Guang-wei, LI Xin-zhong, XU Da-ming, GUO Jing-jie, FU Heng-zhi, DU Yong, HE Yue-hui 139
Significance-based optimization of processing parameters for thin-walled aluminum alloy tube NC bending with small bending radius XU Jie, YANG He, LI Heng, ZHAN Mei 147
Numerical calculation of flow field inside TiAl melt during rectangular
cold crucible directional solidification
YANG Jie-ren, CHEN Rui-run, DING Hong-sheng, SU Yan-qing, HUANG Feng, GUO Jing-jie, FU Heng-zhi 157
3D modeling and deformation analysis for
electromagnetic sheet forming process
CUI Xiao-hui, MO Jian-hua, ZHU Ying 164
First-principles study of TiC(110) surface WANG Li, FANG Li-hong, GONG Jian-hong 170
Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemi
Failure characteristics of high stress rock induced by impact disturbance under confining pressure unloading YIN Zhi-qiang, LI Xi-bing, JIN Jie-fang, HE Xian-qun, DU Kun 175
Failure characteristics and its influencing factors of rock-like material with multi-fissures under uniaxial compression PU Cheng-zhi, CAO Ping 185
Relationships among bioleaching performance, additional elemental sulfur, microbial population dynamics and its energy metabolism in
bioleaching of chalcopyrite
XIA Le-xian, TANG Lu, XIA Jin-lan, YIN Chu, CAI Li-yuan, ZHAO Xiao-juan,NIE Zhen-yuan, LIU Jian-she 192
Statistical evaluation of flotation and entrainment behavior of an artificial ore Taki GÜ,LER, Ü,nal AKDEM&#,R 199
Extraction of cerium(IV) using tributyl phosphate
impregnated resin from nitric acid medium
O. S. HELALY, M. S. ABD EL-GHANY, M. I.MOUSTAFA,A. H. ABUZAID, N. M. ABD EL-MONEM, I. M. ISMAIL 206
Carbothermal reduction−chlorination−disproportionation of alumina in vacuum
 
FENG Yue-bin, YANG Bin, DAI Yong-nian 215
Recovery of carbon and cryolite from spent pot lining of
aluminium reduction cells by chemical leaching
SHI Zhong-ning, LI Wei, HU Xian-wei, REN Bi-jun, GAO Bing-liang, WANG Zhao-wen 222
Shot noise analysis on corrosion behavior of
zinc alloy (ZnAl4Cu1) under dry-wet cycles
CHEN An-na, CAO Fa-he, LIU Wen-juan, ZHENG Li-yun, ZHANG Zhao, ZHANG Jian-qing, CAO Chu-nan 228

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com