Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 21    Special 3    December 2011


Precise point positioning and its application in mining deformation monitoring Xu Chang-hui, Wang Jin-ling, Gao Jing-xiang, Wang Jian, Hu Hong 499
Suitability evaluation for land reclamation in mining area:
A case study of Gaoqiao bauxite mine
Wang Shi-dong, LIU Chang-hua, ZHANG He-bing 506
Analysis and application of automatic deformation monitoring data for buildings and structures of mining area XIAO Jie, ZHANG Jin 516
Quick image-processing method of UAV without
 control points data in earthquake disaster area
LI Chang-chun, ZHANG Guang-sheng, LEI Tian-jie, GONG A-du 523
Stress distribution rule of roadway affected by overhead mining in gently inclined coal seams group KANG Qin-rong, TANG Jian-xin, HU Hai, ZHANG Wei-zhong 529
Extending dynamic models of mining subsidence LIAN Xu-gang, Andrew JAROSZ, Jose SAAVEDRA-ROSAS, DAI Hua-yang 536
Pegmatite remote sensing extraction and metallogenic prediction in
Azubai area, Xinjiang
PENG Guang-xiong, YE Zhen-chao, GAO Guang-ming, FENG De-shan, XIONG Yun 543
Analysis of stability of coal pillars with multi-coal seam strip mining ZHANG Li-ya, DENG Ka-zhong, ZHU Chuan-guang, XING Zheng-quan 549
Numerical simulation analysis of covering rock strata as mining steep-inclined coal seam under fault movement MA Feng-hai, SUN Li, LI Dun 556
Calculation of maximum ground movement and deformation caused by mining LI Pei-xian, TAN Zhi-xiang, DENG Ka-zhong 562
Key technology of mine underground mobile positioning based on LiDAR and coded sequence pattern WANG Zhi, WU Li-xin, LI Hui-ying 570
Construction and application of formal ontology for mine CHENG Gang, ZHANG Yin-ling, WANG Fei, ZHANG Zhen-hui, GUO Yu-xiang 577
Annual integral changes of time serial NDVI in mining subsidence area MA Chao, GUO Zeng-zhang, ZHANG Xiao-ke, HAN Rui-mei 583
Change monitoring of earth rotation parameter with Maglev gyroscope precessional torque YANG Zhi-qiang, GONG Yun, SHI Zhen, LI Yun 589
Relationship between surface subsidence factor and
mining depth of strip pillar mining
GUO Wen-bing, HOU Quan-lin, ZOU You-feng 594
Numerical simulation of surface movement laws under different unconsolidated layers thickness DAI Hua-yang, LI Wen-chang, LIU Yi-xin, JIANG Yao-dong 599
Applications of online monitoring technology for tailings dam on digital mine YU Guang-ming, SONG Chuan-wang, ZOU Jing-bo, WU Yan-xia,PAN Yong-zhan, LI Liang, LI Ran, WANG Pei-shou 604
Vision navigation algorithm for mine agent based on quaternion LI Ke-zhao, LEI Wei-wei, GUO Zeng-zhang, WU Li-xin, ZHANG Qin 610
Spatiotemporal model of open-pit based on 3-D deposit model XIA Chun-lin, ZHOU Hui, LI Qing-yuan, MA Zhen-li 616
Rock matrix-fractured media model for heterogeneous and fractured coal bed ZHANG Chun-hui, YU Guang-ming, ZHANG Chun 621
Real estate appraisal system based on GIS and BP neural network LIU Xiao-sheng, DENG Zhe, WANG Ting-li 626
Numerical simulation of compound media coupling mechanism of deep mining overburden strata YANG Fan, CHEN Shuang 631
Real-time emergency route generating algorithm in tunnel FANG Yuan-min, CHEN Jie, AI Chun-long, ZHANG Chun-liang, ZHOU Shi-yong, FU Xia-jiang, GU De-mao 637
Endemic error correction model and quantitative analysis of
precise point positioning
JI Chang-dong, FENG Lei, XU Ai-gong 642
Terrain classification based on adaptive weights with airborne LiDAR data for mining area LI Hui-ying, WANG Zhi, SUN Ya-feng, LI Wen-hui 648
Methods of 3D map storage based on geo-referenced image database YUAN Zhan-liang, LI Xun, WANG Jin-ling, YUAN Qi-qi, XU Dan, DIAO Jing-jing 654
A new method for mining deformation monitoring with GPS-RTK GAO Jing-xiang, LIU Chao, WANG Jian, LI Zeng-ke, MENG Xiang-chao 659
Subsidence control and farmland conservation by solid backfilling mining technology GUO Guang-li, FENG Wen-kai, ZHA Jian-feng, LIU Yuan-xu, WANG Qiang 665
Mining subsidence control by solid backfilling under buildings ZHA Jian-feng, GUO Guang-li, FENG Wen-kai, WANG Qiang 670
Rational formulation of modern geoid concept GUO Zeng-zhang, XIAO Jian-hua 675
Digital close-range photogrammetric application to
 small-scale physical simulation experiment
LI Chun-yi, CUI Xi-min, YU Yi-ju 681
Mine laneway 3D reconstruction based on photogrammetry ZHANG Chun-sen 686
Conceptual design, data model and key techniques of “3D Assistant” LI Qing-yuan, ZHANG Xuan, JIN Yang, ZHOU Hui, WANG Qian-jin,WEI Zhan-yin 692
Cultivated land quantity niche regulation and its environmental effect NIU Hai-peng, FANG Guo-you, GAO Han-qi, SONG Jian-rui 699
Architecture and application of integrated spatial information service platform for digital mine ZHANG Jin, XIAO Jie 706
Extraction of vegetation fraction information from CBERS images based
on VBSI vegetation index in Kaixian county
GAO Zhi-fang, NIU Hai-peng, LIU Jin-ping 712
Evaluation of reclamation land productivity in mining districts WU Xue-qun, ZUO Xiao-qing, FANG Yuan-min 717
Water distribution extracted from mining subsidence area using Kriging interpolation algorithm DAI Hua-yang, REN Li-yan, WANG Meng, XUE Hai-bing 723
Analysis to driving forces of land use change in Lu’an mining area LIU Chang-hua, MA Xiao-xiao 727
Object oriented land cover classification using ALS and GeoEye imagery over mining area YU Hai-yang, CHENG Gang, GE Xiao-san, LU Xiao-ping 733
Land use structural optimization of Lilin based on GMOP-ESV ZHANG He-bing, ZHANG Xiao-hu 738
Algorithm of symbol generation and configuration of
land polygons in present land-use map
ZUO Xiao-qing, NIE Jun-tang 743
3D visualization model and key techniques for digital mine JIN Bao-xuan,FANG Yuan-min,SONG Wei-wei 748

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com