Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 23    No. 6    June 2013


Structural Materials
Effects of Mn content on microstructures and mechanical properties of Al-5.0Cu-0.5Fe alloys prepared by squeeze casting Wei-wen ZHANG, Bo LIN, Pei CHENG, Da-tong ZHANG, Yuan-yuan LI 1525
Influence of Bi addition on microstructure and dry sliding wear behaviors of cast Al-Mg2Si metal matrix composite Xiao-feng WU, Guang-an ZHANG, Fu-fa WU 1532
Evolution behavior of TiB2 particles during laser welding on aluminum metal matrix composites reinforced with particles Chao MENG, Hai-chao CUI, Feng-gui LU, Xin-hua TANG 1543
Constitutive relationship for high temperature deformation of Al-3Cu-0.5Sc alloy Guo-fu XU, Xiao-yan PENG, Xiao-peng LIANG, Xu LI, Zhi-min YIN 1549
Fabrication of aluminum matrix composites reinforced with Al2ZrO5 nano particulates synthesized by sol-gel auto-combustion method S. A. KHORRAMIE, M. A. BAGHCHESARA, D. P. GOHARI 1556
Enhanced grain refinement of cast aluminum alloy by thermal and mechanical treatment of Al-5Ti-B master alloy H. GHADIMI, S. HOSSEIN NEDJHAD, B. EGHBALI 1563
Multi-stage heat treatment of aluminum alloy AA7049 R. RANGANATHA, V. ANIL KUMAR, VAISHAKI S. NANDI, R. R. BHAT, B. K. MURALIDHARA 1570
Microstructure evolution of 6016 aluminum alloy during compression at elevated temperatures by hot rolling emulation Chang-qing HUANG, Jin-peng DIAO, Hua DENG, Bing-ji LI, Xing-hua HU 1576
Detachment of interfacial layers during arc-brazing of aluminum alloy to carbon steel with filler wire Hong-gang DONG, Wen-jin HU, Xu-chao ZHANG 1583
Low cycle fatigue behavior of extruded AZ31B magnesium alloy Chang-jian GENG, Bao-lin WU, Xing-hao DU, Yan-dong WANG, Yu-dong ZHANG, E. CLAUDE, W. FRANCIS 1589
Extrusion and precipitation hardening behavior of AZ91 magnesium alloy M. THIRUMURUGAN, S. KUMARAN 1595
Effects of melt temperature on as-cast structure and mechanical properties of AZ31B magnesium alloy Shu-ying CHEN, Guo-wei CHANG, Yu-duo HUANG, Sheng-yang LIU 1602
Influence of rolling on internal friction peak of Mg-3Cu-1Mn alloy Hai ZHOU, Jing-feng WANG, Fu-sheng PAN, Dan-dan XU, Ai-tao TANG, Hao LIANG 1610
Geometric precision and microstructure evolution of TA15 alloy by hot shear spinning Mei ZHAN, Qiao-ling WANG, Dong HAN, He YANG 1617
Zr-N surface alloying layers fabricated in pure titanium substrates by plasma surface alloying Xiu-yan LI, Bin TANG, He-feng WANG, Jiao-rong YE 1628
Functional Materials
Phase diagram of Sm-Nd-Fe ternary system Bo-wen WANG, Wen-mei HUANG, Zhi-chao JI, Zhi-hua WANG, Ying SUN, Ling WENG 1633
Microstructure and formation mechanism of Ni-Al intermetallic compounds fabricated by reaction synthesis Hong-zhi CUI, Na WEI, Liang-liang ZENG, Xiao-bin WANG, Hua-jie TANG 1639
Loading rate sensitivity of nanoindentation creep behavior in a Fe-based bulk metallic glass Fu XU, Zhi-lin LONG, Xu-hui DENG,Ping ZHANG 1646
Effects of heat treatment temperature on microstructure and electromagnetic properties of ordered mesoporous carbon Yu-zhao MA, Xiao-wei YIN, Quan LI 1652
Residual compressive and thermophysical properties of 4D carbon/carbon composites after repeated ablation under oxyacetylene flame of 3000 °C Wajed ZAMAN, Ke-zhi LI, Sumeera IKRAM, Wei LI 1661
Role of reactant concentration in size control of SnAgCu nanoparticles Wei-peng ZHANG, Bing-ge ZHAO, Chang-dong ZOU, Qi-jie ZHAI, Yu-lai GAO 1668
Tribological properties of sulfur-containing high-speed steels at elevated temperature Ru-tie LIU, Xiang XIONG 1674
Tribological properties of TiC particles reinforced Ni-based alloy composite coatings Bin CAI, Ye-fa TAN, Long HE, Hua TAN, Li GAO 1681
Production of in situ TiB2+TiC/Fe composite coating from precursor containing B4C-TiO2-Al powders by laser cladding Xin-hong WANG, Xiang-ning PAN, Bao-shuai DU, Shuai LI 1689
Surface nanocrystallization by mechanical punching process for improving microstructure and properties of Cu-30Ni alloy Xiang-yang MAO, Dong-yang LI, Zhang-zhong WANG, Xiu-ming ZHAO, Lu CAI 1694
Brazing diamond/Cu composite to alumina using reactive Ag-Cu-Ti alloy Mao WU, Che-zheng CAO, Rafi-ud-din, Xin-bo HE, Xuan-hui QU 1701
Influence of surfactant addition on rheological behaviors of injection-molded ultrafine 98W-1Ni-1Fe suspension Jing-lian FAN, Yong HAN, Tao LIU, Hui-chao CHENG, Yang GAO, Jia-min TIAN 1709
Synthesis and performance of LiVPO4F/C-based cathode material for lithium ion battery Jie-xi WANG, Zhi-xing WANG, Li SHEN, Xin-hai LI, Hua-jun GUO, Wei-jia TANG, Zhen-guo ZHU 1718
Preparation of current collector with blind holes and enhanced cycle performance of silicon-based anode Xing-xian TANG, Wei LIU, Bang-yan YE, Yong TANG 1723
Computational Materials Science and Numerical Modelling
Effect of heat treatment process on tensile properties of 2A97 Al-Li alloy:Experiment and BP neural network simulation Yi LIN, Zi-qiao ZHENG, Hai-feng ZHANG, Ye HAN 1728
Application of constitutive and neural network models for prediction of high temperature flow behavior of Al/Mg based nanocomposite V. SENTHILKUMAR, A. BALAJI, D. ARULKIRUBAKARAN 1737
Finite element analysis of quenching temperature field, residual stress and distortion in A357 aluminum alloy large complicated thin-wall workpieces Xia-wei YANG, Jing-chuan ZHU,, Zhong-hong LAI, Yong LIU, Dong HE, Zhi-sheng NONG 1751
Constitutive relationship model of TC21 alloy based on artificial neural network La-feng GUO, Bao-cheng LI, Zhi-min ZHANG 1761
Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering
Lead isotope composition and constraints on origin of Dafulou ore deposit, Guangxi, China Yong-sheng CHENG, Rui-zhong HU 1766
Isolation, characterization of Acidiphilium sp. DX1-1 and ore bioleaching by this acidophilic mixotrophic organism Yan-fei ZHANG, An-an PENG, Yu YANG, Jian-she LIU, Guan-zhou QIU 1774
Interaction forces between muscovite and silica surfaces in electrolyte solutions measured with AFM Hao JIANG, Zhen XIE, Guo-rong LIU, Ya-wen YU, Ding ZHANG 1783
Solution chemistry and utilization of alkyl hydroxamic acid in flotation of fine cassiterite Pei-pei WANG, Wen-qing QIN, Liu-yi REN, Qian WEI, Rui-zeng LIU, Cong-ren YANG, Shui-ping ZHONG 1789
Dissolution of thermally dehydrated ulexite in ammonium acetate solutions Nizamettin DEM?RKIRAN, Nazli BAYRAK?I, Celal AS?N 1797
Biosorption of copper(II) from aqueous solution by Bacillus subtilis cells immobilized into chitosan beads Yun-guo Liu, Ting Liao, Zhong-bing He, Ting-ting Li, Hui Wang, Xin-jiang Hu, Yi-ming Guo, Yuan He 1804
Kinetics of hydrothermal sulfidation of synthetic hemimorphite with elemental sulfur Cun-xiong LI, Chang WEI, Zhi-gan DENG, Xing-bin LI, Min-ting LI, Gang FAN, Hong-sheng XU 1815
Deeply removing lead from Pb-Sn alloy with vacuum distillation Guo-bin JIA, Bin YANG, Da-chun LIU 1822
Preparation of closed-cell Mg foams using SiO2-coated CaCO3 as blowing agent in atmosphere Guo-qiang LU, Hai HAO, Fu-yun WANG, Xing-guo ZHANG 1832
Thermodynamic study on pack aluminizing systems of pure titanium and nickel H. R. KARIMI ZARCHI, M. SOLTANIEH, M. R. ABOUTALEBI, X. GUO 1838
Alkali metals (K and Na) penetration and its effects on expansion of TiB2-C composite cathode during aluminum electrolysis Zhao FANG, Kai ZHANG, Xiao-jun Lü, Lin-bo LI, Jun ZHU,Jie Li 1847
Electrochemical noise of copper anode behaviour in industrial electrolyte using wavelet analysis F. SAFIZADEH, E. GHALI 1854

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com