Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 24    No. 12    December 2014


Proceedings of the Fifth Chinese–Norwegian Symposium on Light Metals and New Energy Materials
Grain refinement of magnesium alloys processed by severe plastic deformation Yong-jun CHEN, Qu-dong WANG, Jin-bao LIN, Man-ping LIU, Jarle HJELEN, Hans J. ROVEN 3747
Microstructure and mechanical properties of AZ31-Mg2Si in situ composite fabricated by repetitive upsetting Wei GUO, Qu-dong WANG, Bing YE, Hao ZHOU, Jian-feng LIU 3755
Effect of heat treatment on microstructures and mechanical properties of high vacuum die casting Mg-8Gd-3Y-0.4Zr magnesium alloy Zhi-qin WANG, Bin ZHANG, De-jiang LI, Robert FRITZSCH, Xiao-qin ZENG, Hans J. ROVEN, Wen-jiang DING 3762
Microstructure and mechanical properties of Mg-6Gd-3Y-0.5Zr alloy processed by high-vacuum die-casting Sheng-yong LI, De-jiang LI, Xiao-qin ZENG, Wen-jiang DING 3769
Effect of electropulsing rolling on mechanical properties and microstructure of AZ31 magnesium alloy Chun XU, Ya-nan LI, Xiao-hua RAO 3777
Microstructure and tribological behavior of Mg-Gd-Zn-Zr alloy with LPSO structure Li-jie CAO, Yu-juan WU, Li-ming PENG, Qu-dong WANG, Wen-jiang DING 3785
Effect of Zn addition on microstructure and mechanical properties of as-cast Mg-2Er alloy Qing-feng WANG, Wen-bo DU, Ke LIU, Zhao-hui WANG, Shu-bo LI 3792
Microstructure and biocorrosion behaviors of solution treated and as-extruded Mg-2.2Nd-xSr-0.3Zr alloys Xiao-bo ZHANG, Zhi-xin BA, Zhang-zhong WANG, Ya-jun XUE, Qiang WANG 3797
Primary and secondary modes of deformation twinning in HCP Mg based on atomistic simulations Hong-lu XU, Xiao-ming SU, Guang-yin YUAN, Zhao-hui JIN 3804
Electrodeposition of Cu coating with high corrosion resistance on Mg-3.0Nd-0.2Zn-0.4Zr magnesium alloy Shao-hua WANG, Xing-wu GUO, Can SUN, Jia GONG, Li-ming PENG, Wen-jiang DING 3810
Electric field assisted chemical conversion process of AZ91D magnesium alloy in HCO3-/CO32- solution Zhi-xin BA, Xiao-bo ZHANG, Zhang-zhong WANG, Xin-xian FANG, Qiang-sheng DONG, Qiang WANG 3818
Homogenization pretreatment and electroless Ni-P plating on AZ91D magnesium alloy Can SUN, Xing-wu GUO, Shao-hua WANG, Jia-cheng GUO, Wen-jiang DING 3825
Hydrogen storage properties of Mg-TiO2 composite powder prepared by arc plasma method Yin-cheng PAN, Jian-xin ZOU, Xiao-qin ZENG, Wen-jiang DING 3834
Isothermal annealing of cold-rolled Al-Mn-Fe-Si alloy with different microchemistry states Ke HUANG, Yan-jun LI, Knut MARTHINSEN 3840
Microstructure evolution and dislocation configurations in nanostructured Al-Mg alloys processed by high pressure torsion Man-ping LIU, Ting-hui JIANG, Xue-feng XIE, Qiang LIU, Xue-feng LI, Hans J. ROVEN 3848
Aging behavior and mechanical properties of 6013 aluminum alloy processed by severe plastic deformation Man-ping LIU, Ting-hui JIANG, Jun WANG, Qiang LIU, Zhen-jie WU, Ying-da YU, P?l C. SKARET, Hans J. ROVEN 3858
Effect of minor Sc and Zr addition on microstructure and properties of ultra-high strength aluminum alloy Wei ZHANG, Yuan XING, Zhi-hong JIA, Xiao-fang YANG, Qing LIU, Chang-luo ZHU 3866
Effect of Zr addition on microstructure and properties of Al-Mn-Si-Zn-based alloy Jun-chao ZHANG, Dong-yan DING, Wen-long ZHANG, Shao-hai KANG, Xing-long XU, Yong-jin GAO, Guo-zhen CHEN, Wei-gao CHEN, Xiao-hua YOU 3872
Microstructure characterization and quasi-static failure behavior of resistance spot welds of AA6111-T4 aluminum alloy Sai-nan WU, Bita GHAFFARI, Elizabeth HETRICK, Mei LI, Zhi-hong JIA, Qing LIU 3879
Novel method of screw extrusion for fabricating Al/Mg (macro-) composites from aluminum alloy 6063 and magnesium granules Kristian Gr?tta SKORPEN, Eirik MAULAND, Oddvin REISO, Hans J?rgen ROVEN 3886
Preparation and wear properties of TiB2/Al-30Si composites via in-situ melt reactions under high-energy ultrasonic field Song-li ZHANG, Xian-wei DONG, Yu-tao ZHAO, Man-ping LIU, Gang CHEN, Zhen-kun ZHANG, Yu-ying ZHANG, Xue-hua GAO 3894
Effect of CuO particle size on synthesis temperature and microstructure of Al2O3p-Al composites from Al-CuO system Ge ZHAO, Zhi-ming SHI, Na TA, Rui-ying ZHANG 3901
Characterization of pitting corrosion of 7A60 aluminum alloy by EN and EIS techniques Xue-hui WANG, Ji-hui WANG, Cong-wei FU 3907
SnO2-based gas (hydrogen) anodes for aluminum electrolysis Sai-jun XIAO, Tommy MOKKELBOST, Ove PAULSEN, Arne P. RATVIK, Geir M. HAARBERG 3917
Wetting behavior of aluminium and filtration with Al2O3 and SiC ceramic foam filters Sarina BAO, Martin SYVERTSEN, Anne KVITHYLD, Thorvald ENGH 3922
Characterization of microstructure and strain response in Ti-6Al-4V plasma welding deposited material by combined EBSD and in-situ tensile test Martin BORLAUG MATHISEN, Lars ERIKSEN, Yingda YU, Ola JENSRUD, Jarle HJELEN 3929
Electrical conductivity and viscosity of cryolite electrolytes for solar grade silicon (Si-SoG) electrowinning Michal KORENKO, Zuzana VASKOVá, Frantisek SIMKO, Michal SIMURDA, Marta AMBROVá, Zhong-ning SHI 3944
Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering
Signal extraction for GPS deformation monitoring in mining survey Jing-xiang GAO, Hong HU, Fei LIU, Zeng-ke LI, Yi-fei YAO 3949
Adsorption and activation of copper ions on chalcopyrite surfaces: A new viewpoint of self-activation Jiu-shuai DENG, Shu-ming WEN, Jian LIU, Dan-dan WU, Qi-cheng FENG 3955
Mechanism of exogenous selenium alleviates cadmium induced toxicity in Bechmeria nivea (L.) Gaud (Ramie) Chun-lin WANG, Yun-guo LIU, Guang-ming ZENG, Xin-jiang HU, Yi-cheng YING, Xi HU, Lu ZHOU, Ya-qin WANG, Hua-ying LI 3964
Adsorption of glutamic acid from aqueous solution with calcined layered double Mg-Fe-CO3 hydroxide Fei-peng JIAO, Li SHUAI, Jin-gang YU, Xin-yu JIANG, Xiao-qing CHEN, Shao-long DU 3971
Dechromization and dealumination kinetics in process of Na2CO3-roasting pretreatment of laterite ores Qiang GUO, Jing-kui QU, Bing-bing HAN, Guang-ye WEI, Pei-yu ZHANG, Tao QI 3979
Thermodynamics for chemical vapor synthesis of Nb nanopowder in NbCl5-H2-Ar system Jun ZHU, Kai HUANG, Jun-gang HOU, Hong-min ZHU 3987
Arrhenius parameters determination in non-isothermal conditions for mechanically activated Ag2O-graphite mixture Seyed Hadi SHAHCHERAGHI, Gholam Reza KHAYATI 3994
Dielectric properties and temperature increase characteristics of zinc oxide dust from fuming furnace Li-bo ZHANG, Ai-yuan MA, Chen-hui LIU, Wen-wen QU, Jin-hui PENG, Yong-guang LUO, Yong-gang ZUO 4004
Effects of substituting La with M (M=Sm, Nd, Pr) on electrochemical hydrogen storage characteristics of A2B7-type electrode alloys Yang-huan ZHANG, Peng-xin LI, Tai YANG, Ting-ting ZHAI, Ze-ming YUAN, Shi-hai GUO 4012
Effect of sintering temperature on cycling performance and rate performance of LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 Xiang-qun LI, Xun-hui XIONG, Zhi-xing WANG, Qi-yuan CHEN 4023
Hydrogen diffusion coefficient in liquid metals evaluated by solid-gas eutectic unidirectional solidification Qian-qian YANG, Yuan LIU, Yan-xiang LI 4030
Non-equilibrium grain-boundary segregation of Bi in Cu bicrystals Wu-qiang YANG, Min XU, Jian-xiong LIANG, Ye MENG, Lei ZHENG 4038
Effect of growth rate and diameter on microstructure and hardness of directionally solidified Ti-46Al-8Nb alloy Guo-huai LIU, Xin-zhong LI, Yuan ZHANG, Rui-run CHEN, Yan-qing SU, Jing-jie GUO, Heng-zhi FU, Zhao-dong WANG, Guo-dong WANG 4044
Formation mechanism of periodic layered structure in Ni3Si/Zn system Ya LIU, Zhen DONG, Yuan-yuan SONG, Xu-ping SU, Hao TU 4053
Electron beam welding of 304 stainless steel to QCr0.8 copper alloy with copper filler wire Bing-gang ZHANG, Jian ZHAO, Xiao-peng LI, Ji-cai FENG 4059

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com