Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 26    No. 5    May 2016


Structural Materials
Multistage-aging process effect on formation of GP zones and mechanical properties in Al-Zn-Mg-Cu alloy Rong-xian YANG, Zhi-yi LIU, Pu-you YING, Jun-lin LI, Liang-hua LIN, Su-min ZENG 1183
Microstructure evolution of Al-Zn-Mg-Cu alloy during non-linear cooling process Hong-ying LI, Jiao-jiao LIU, Wei-chen YU, Hui ZHAO, De-wang LI 1191
Enhancing corrosion resistance of 7150 Al alloy using novel three-step aging process Rui-ji SUN, Qing-qing SUN, Yue-huang XIE, Peng-xuan DONG, Qi-yuan CHEN, Kang-hua CHEN 1201
Grain refinement of gravity die cast secondary AlSi7Cu3Mg alloys for automotive cylinder heads Giordano CAMICIA, Giulio TIMELLI 1211
Tensile fracture behavior of AA7075 alloy produced by thixocasting Volkan KILICLI, Neset AKAR, Mehmet ERDOGAN, Kadir KOCATEPE 1222
Flow stress prediction for hot deformation processing of 2024Al-T3 alloy D. TRIMBLE, G. E. O’DONNELL 1232
Influence of blank holder type on drawability of 5182-O aluminum sheet at room temperature You-gen WANG, Guang-sheng HUANG, Ding-kai LIU, Lin CHEN, Ting-zhuangHAN, Jian PENG, Fu-sheng PAN 1251
Microstructures and mechanical properties of 2024Al/Gr/SiC hybrid composites fabricated by vacuum hot pressing Cheng-jin HU, Hong-ge YAN, Ji-hua CHEN, Bin SU 1259
Interface analysis of 7B52 Al alloy laminated composite fabricated by hot-roll bonding Gu-xin ZHOU, Yu-jing LANG, Jie HAO, Wen LIU, Sheng WANG, Li QIAO, Min CHEN 1269
Production of AZ80/Al composite rods employing non-equal channel lateral extrusion Mohammad ASGARI, Faramarz FERESHTEH-SANIEE 1276
Effect of Al2Ca intermetallic compound addition on grain refinement of AZ31 magnesium alloy Zhong-tao JIANG, Bin JIANG, Jian-yue ZHANG, Jia-hong DAI, Qing-shan YANG, Qin YANG, Fu-sheng PAN 1284
Microstructure and room temperature mechanical properties of directionally solidified Mg-2.35Gd magnesium alloy Jia-he WANG, Guang-yu YANG, Shao-jun LIU, Wan-qi JIE 1294
Dynamic spheroidization kinetics behavior of Ti-6.5Al-2Zr-1Mo-1V alloy with lamellar microstructure Xian-juan DONG, Shi-qiang LU, Hai-zhong ZHENG 1301
Microstructural evolution during hot and cold deformation of Ti-36Nb-2Ta-3Zr-0.35O alloy Wei-dong ZHANG, Yong LIU, Hong WU, Bin LIU, Zi-jin CHEN, Hui-ping TANG 1310
Microstructure and interface thermal stability of C/Mo double-coated SiC fiber reinforced γ-TiAl matrix composites Xian LUO, Chao LI, Yan-qing YANG, Hai-man XU, Xiao-yu LI, Shuai LIU, Peng-tao LI 1317
Influence of welding on low cycle fatigue properties of Co-based superalloy FSX-414 Kh. RAHMANI, A. TORABIAN 1326
Functional Materials
Comparative study on corrosion behavior of plasma sprayed Al2O3, ZrO2, Al2O3/ZrO2 and ZrO2/Al2O3 coatings S. SATHISH, M. GEETHA 1336
Effect of TiO2 and ZrO2 reinforcements on properties of Al2O3 coatings fabricated by thermal flame spraying Rassim YOUNES, Mohand Amokrane BRADAI, Abdelhamid SADEDDINE, Youcef MOUADJI, Ali BILEK, Abderrahim BENABBAS 1345
Effect of hydrogen peroxide concentration on surface properties of Ni-Cr alloys Mei-feng HE, Hao WANG, Hong JIANG, Su ZHAO, Deng PAN 1353
Effect of milling energy on preparation of Cu-Cr/CNT hybrid nano-composite by mechanical alloying M. MASROOR, S. SHEIBANI, A. ATAIE 1359
Cr-poisoning under open-circuit condition in LaNi0.6Fe0.4O3-δ-based nano composite cathodes for solid oxide fuel cells prepared by infiltration process Yeong-Ju CHOE, Jeong-Uk SEO, Kyoung-Jin LEE, Min-Jin LEE, Hae-Jin HWANG 1367
Preparation and oxygen permeability of Bi26Mo10O69 porous layer modified ionic-electronic mixed conductor on air side Tai-he WANG, Rong LI, Qiang ZHEN, Lin CHENG 1373
Microstructures and electrochemical corrosion properties of Mg-Al-Pb and Mg-Al-Pb-Ce anode materials Yan FENG, Li LIU, Ri-chu WANG, Chao-qun PENG, Nai-guang WANG 1379
Electrochemical performances of Mg45M5Co50 (M=Pd, Zr) ternary hydrogen storage electrodes Le-yu ZHAN, Yao ZHANG, Yun-feng ZHU, Xiang-yang ZHUANG, Neng WAN, Yi QU, Xin-li GUO, Jian CHEN, Zeng-mei WANG, Li-quan LI 1388
Influences of transition metal on structural and electrochemical properties of Li[NixCoyMnz]O2 (0.6≤x≤0.8) cathode materials for lithium-ion batteries Cheng-chi PAN, Yi-rong ZHU, Ying-chang YANG, Hong-shuai HOU, Ming-jun JING, Wei-xin SONG, Xu-ming YANG, Xiao-bo JI 1396
Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering
Pore structure and liquid flow velocity distribution in water-saturated porous media probed by MRI Ai-xiang WU, Chao LIU, Sheng-hua YIN, Zhen-lin XUE, Xun CHEN 1403
Toxicity and bioaccumulation of heavy metals in Phanerochaete chrysosporium Mei-hua ZHAO, Chao-sheng ZHANG, Guang-ming ZENG, Dan-lian HUANG, Min CHENG 1410
Removal of S2- ion from sodium aluminate solutions with sodium ferrite Xiao-bin LI, Fei NIU, Jie TAN, Gui-hua LIU, Tian-gui QI, Zhi-hong PENG, Qiu-sheng ZHOU 1419
Hydrogenation reaction of metallic titanium prepared by molten salt electrolysis Qi-gang WENG, Rui-di LI, Tie-chui YUAN, Yu-sheng SHI, Zi-li QIU, Ming-xiang JIANG, Yue-hui HE 1425
Growth interface of CdMnTe crystal by traveling heater method Wen-qi WU, Ji-jun ZHANG, Lin-jun WANG, Jia-hua MIN, Xu-liang WEN, Xiao-yan LIANG, Jian HUANG, Ke TANG 1433
Corrosion behavior of T2 copper in 3.5% sodium chloride solution treated by rotating electromagnetic field Peng ZHANG, Qiang ZHU, Qian SU, Bin GUO, Shu-kang CHENG 1439

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com