Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 27    No. 4    April 2017


Structural Materials
Effect of 0.3% Sc on microstructure, phase composition and hardening of Al-Ca-Si eutectic alloys Nikolay BELOV, Evgenia NAUMOVA, Torgom AKOPYAN 741
Microstructure evolution during homogenization of Al-Mg-Si-Mn-Fe alloys: Modelling and experimental results C. L. LIU, H. AZIZI-ALIZAMINI, N. C. PARSON, W. J. POOLE, Q. DU 747
Thermal stability evaluation of nanostructured Al6061 alloy produced by cryorolling M. ABBASI-BAHARANCHI, F. KARIMZADEH, M. H. ENAYATI 754
Temperature dependence of microstructure and texture in cold drawn aluminum wire Xiao-guang MA, Jian CHEN, Yang YANG, Lei LI, Zheng CHEN, Wen YAN 763
Influence of TiB2 nanoparticles on elevated-temperature properties of Al-Mn-Mg 3004 alloy Kun LIU, A. M. NABAWY, X. G. CHEN 771
Fabrication of Al/Al2Cu in situ nanocomposite via friction stir processing M. AZIZIEH, D. IRANPARAST, M. A. G. DEZFULI, Z. BALAK, H. S. KIM 779
Influence of multi-pass friction stir processing on microstructure and mechanical properties of 7B04-O Al alloy Yu CHEN, Hua DING, S. MALOPHEYEV, R. KAIBYSHEV, Zhi-hui CAI, Wen-jing YANG 789
Effect of Dy addition on microstructure and mechanical properties of Mg-4Y-3Nd-0.4Zr alloy Hong-hui LIU, Zhi-liang NING, Jun-ying YI, Qian MA, Hai-chao SUN, Yong-jiang HUANG, Jian-fei SUN 797
Machining characteristics of fine grained AZ91 Mg alloy processed by friction stir processing G. V. V. SURYA KIRAN, K. HARI KRISHNA, Sk. SAMEER, M. BHARGAVI, B. SANTOSH KUMAR, G. MOHANA RAO, Y. NAIDUBABU, RAVIKUMAR DUMPALA, B. RATNA SUNIL 804
Microstructure characteristics and liquation behavior of fiber laser welded joints of Mg-5Zn-1Mn-0.6Sn alloy sheets Qing-yuan SHE, Hong-ge YAN, Ji-hua CHEN, Bin SU, Zhao-hui YU, Chao CHEN, Wei-jun XIA 812
Influence of Mo content on microstructure and mechanical properties of β-containing TiAl alloy Wen-chen XU, Kai HUANG, Shi-feng WU, Ying-ying ZONG, De-bin SHAN 820
Wear behavior of Ti6Al4V biomedical alloys processed by selective laser melting, hot pressing and conventional casting F. BARTOLOMEU, M. BUCIUMEANU, E. PINTO, N. ALVES, F. S. SILVA, O. CARVALHO, G. MIRANDA 829
Functional Materials
Sliding wear characteristics of solid lubricant coating on titanium alloy surface modified by laser texturing and ternary hard coatings M. PREM ANANTH, R. RAMESH 839
Mechanical and corrosion properties of Ti-35Nb-7Zr-xHA composites fabricated by spark plasma sintering Zheng-yuan HE, Lei ZHANG, Wen-rui SHAN, Yu-qin ZHANG, Rong ZHOU, Ye-hua JIANG, Jun TAN 848
Glass formation and magnetic properties of Fe-based metallic glasses fabricated by low-purity industrial materials Man ZHU, Yang FA, Zeng-yun JIAN, Li-juan YAO, Chang-qing JIN, Jun-feng XU, Rui-hua NAN, Fang-e CHANG 857
Optical properties and magnetic properties of antisite-disordered Ni1-xCoxCr2O4 spinels Yu GAO, Hong CHANG, Qiang WU, Hong-yan WANG, Yan-bo PANG, Fang LIU, Hong-jing ZHU, Yue-hou YUN 863
Hydrothermal synthesis and enhanced photocatalytic activity of hierarchical flower-like Fe-doped BiVO4 Hai-bin LI, Jian ZHANG, Guo-you HUANG, Sheng-hao FU, Chao MA, Bai-yu WANG, Qian-ru HUANG, Hong-wei LIAO 868
Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering
Relationship between loading angle and displacing angle in steel bolt shearing Yu CHEN, Ping CAO, Ke-ping ZHOU, Yun TENG 876
Depressing behaviors and mechanism of disodium bis (carboxymethyl) trithiocarbonate on separation of chalcopyrite and molybdenite Zhi-gang YIN, Wei SUN, Yue-hua HU, Qing-jun GUAN, Chen-hu ZHANG, Yue-sheng GAO, Ji-hua ZHAI 883
Leaching of chromite ore in concentrated KOH by catalytic oxidation using CuO as catalyst Long-jie LIU, Hao DU, Yang ZHANG, Shi-li ZHENG, Yi ZHANG 891
Leaching of iron concentrate separated from kiln slag in zinc hydrometallurgy with hydrochloric acid and its mechanism Hong-jun WANG, Zhi-yong LIU, Zhi-hong LIU, Yu-hu LI, Si-wei LI, Wen-Hai ZHANG, Qi-hou LI 901
Effects of iron-containing phases on transformation of sulfur-bearing ions in sodium aluminate solution Xiao-bin LI, Fei NIU, Gui-hua LIU, Tian-gui QI, Qiu-sheng ZHOU, Zhi-hong PENG 908
Selection of reductants for extracting selenium and tellurium from degoldized solution of copper anode slimes Fu-yuan ZHANG, Ya-jie ZHENG, Guo-min PENG 917
Cascade sulfidation and separation of copper and arsenic from acidic wastewater via gas-liquid reaction Guo-min JIANG, Bing PENG, Li-yuan CHAI, Qing-wei WANG, Mei-qing SHI, Yun-yan WANG, Hui LIU 925
Electrochemical response to biomass of bacterial cells of Achromobacter sp. CH-1 growth Yun-yan WANG, Li-yuan CHAI, Qing-wei WANG, Zhi-hui YANG, Rong DENG 932
Physiological characteristics of Ficus tikoua under antimony stress Li-yuan CHAI, Yong WANG, Zhi-hui YANG, H. MUBARAK, N. MIRZA 939
Copper smelting mechanism in oxygen bottom-blown furnace Qin-meng WANG, Xue-yi GUO, Qing-hua TIAN 946
Hot corrosion of modified Ti3Al-based alloy coated with thin Na2SO4 film at 910 and 950 °C in air Yu-hai QIAN, Xi-chao LI, Mei-shuan LI, Jing-jun XU, Bin LU 954
Interfacial microstructure evolution and mechanical properties of Al/Sn joints by ultrasonic-assisted soldering Wei-bing GUO, Tian-min LUAN, Xue-song LENG, Jing-shan HE, Jiu-chun YAN 962

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com