Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 28    No. 8    August 2018


Structural Materials
Improvement of deformation capacity of gas-atomized hypereutectic Al-Si alloy powder by annealing treatment Zhi-yong CAI, Chun ZHANG, Ri-chu WANG, Chao-qun PENG, Xiang WU, Hai-pu LI, Ming YANG 1475
Prediction on hot deformation behavior of spray-formed 7055 aluminum alloy via phenomenological models Xiang-dong WANG, Qing-lin PAN, Shang-wu XIONG, Li-li LIU, Yuan-wei SUN, Wei-yi WANG 1484
Hot forging of Mg-4Al-2Ba-2Ca (ABaX422) alloy and validation of processing map K. SURESH, K. P. RAO, Y. V. R. K. PRASAD, N. HORT, H. DIERINGA 1495
Hot tearing behaviors and in-situ thermal analysis of Mg-7Zn-xCu-0.6Zr alloys Zhi WANG, Ye ZHOU, Yi-zhou LI, Feng WANG, Zheng LIU, Ping-li MAO, Xiao-ping JIANG 1504
Mechanism of burst feeding in ZL205A casting under mechanical vibration and low pressure Ru-jia WANG, Shi-ping WU, Wei CHEN 1514
Precipitation location of secondary phase and microstructural evolution during static recrystallization of as-cast Ti-25V-15Cr-0.3Si titanium alloy Yan-chun ZHU, Qing-xue HUANG, Xiao-hui SHI, Mei-rong SHUAI, Wei-dong ZENG, Yong-qing ZHAO, Zhi-quan HUANG, Li-feng MA 1521
Microstructural characterization of Inconel 718 alloy after pulsed laser surface treatment at different powers Lin-jiang CHAI, Shan-shan YUAN, Wei-jiu HUANG, Xu-sheng YANG, Fang-jun WANG, Dong-zhe WANG, Jun-jun WANG 1530
Atomic scale structural characterization of twin boundaries in zinc Hai-chen WU, You-xing YU, Xiao-fang BI 1538
Functional Materials
Zr-Co(Cu)-Al bulk metallic glasses with optimal glass-forming ability and their compressive properties Masoud MOHAMMADI RAHVARD, Morteza TAMIZIFAR, Seyed Mohammad Ali BOUTORABI 1543
Bioactivity, in-vitro corrosion behavior, and antibacterial activity of silver-zeolites doped hydroxyapatite coating on magnesium alloy H. R. BAKHSHESHI-RAD, E. HAMZAH, A. F. ISMAIL, M. AZIZ, E. KARAMIAN, N. IQBAL 1553
Effects of Sr incorporation on surface structure and corrosion resistance of hydroxyapatite coated Mg-4Zn alloy for biomedical applications Da-peng ZHAO, Wei SHI, Peng SHANG, He-min NIE, Yuan ZHANG, Jin-cheng TANG 1563
Antibacterial activities and corrosion behavior of novel PEO/nanostructured ZrO2 coating on Mg alloy Mohammadreza DAROONPARVAR, Muhamad Azizi MAT YAJID, Rajeev KUMAR GUPTA, Noordin MOHD YUSOF, Hamid Reza BAKHSHESHI-RAD, Hamidreza GHANDVAR, Ehsan GHASEMI 1571
Evaluation of LaAlO3 as top coat material for thermal barrier coatings N. VOURDAS, E. MARATHONITI, P. K. PANDIS, Chr. ARGIRUSIS, G. SOURKOUNI, C. LEGROS, S. MIRZA, V. N. STATHOPOULOS 1582
Fretting wear behavior of Ti/TiN multilayer film on uranium surface under various displacement amplitudes Yan-ping WU, Zheng-yang LI, Wen-jin YANG, Sheng-fa ZHU, Xian-dong MENG, Zhen-bing CAI 1593
Fabrication and application of nano/microcrystalline composite diamond coated drawing dies using alternative carbon sources Cheng-chuan WANG, Xin-chang WANG, Fang-hong SUN 1602
Tunable emission of cadmium-free transition metal (Cu, Mn, Ag) co-doped ZnInS/ZnS core-shell quantum dots Qiu-hang CHEN, Shi-liang MEI, Wu YANG, Wan-lu ZHANG, Gui-lin ZHANG, Jia-tao ZHU, Rui-qian GUO 1611
Enhanced dehydrogenation kinetic properties and hydrogen storage reversibility of LiBH4 confined in activated charcoal He ZHOU, Hai-zhen LIU, Shi-chao GAO, Xin-hua WANG 1618
Washing effect on properties of LiNi0.8Co0.15Al0.05O2 cathode material by ethanol solvent Wan-min LIU, Mu-lan QIN, Lü XU, Su YI, Ji-yong DENG, Zhong-hua HUANG 1626
Mining, Mineral Processing, and Metallurgical Engineering
Cu-state evolution during leaching of bornite at 50 °C Cong-ren YANG, Fen JIAO, Wen-qing QIN 1632
Mineralogy, liberation and leaching characteristics of iron oxide phases in an Indian diaspore sample Danda Srinivas RAO, Swagat S. RATH, Nilima DASH, Swagatika MOHANTY, Surendra K. BISWAL 1640
Dissolution of lateritic nickel ore using ascorbic acid as synergistic reagent in sulphuric acid solution Sait KURSUNOGLU, Zela Tanlega ICHLAS, Muammer KAYA 1652
Direct extraction of Mo(VI) from acidic leach solution of molybdenite ore by ion exchange resin: Batch and column adsorption studies Yun-feng FU, Qing-gui XIAO, Yi-ying GAO, Peng-ge NING, Hong-bin XU, Yi ZHANG 1660
Numerical modeling of effect of slot on bubble motion in aluminum electrolytic process Qiang WANG, Mei-jia SUN, Bao-kuan LI, Guang-qiang LI, Jian-ping PENG 1670
Cellular/dendritic transition, dendritic growth and microhardness in directionally solidified monophasic Sn-2%Sb alloy O. L. ROCHA, T. A. COSTA, M. DIAS, A. GARCIA 1679

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com