Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 30    No. 7    July 2020


Materials Science and Engineering
Effect of thermal exposure on microstructure and mechanical properties of Al-Si-Cu-Ni-Mg alloy produced by different casting technologies Jia-ying ZHANG, Li-jie ZUO, Jian FENG, Bing YE, Xiang-yang KONG, Hai-yan JIANG, Wen-jiang DING 1717
Microstructure, mechanical and wear properties of aluminum borate whisker reinforced aluminum matrix composites Neeraj PANDEY, I. CHAKRABARTY, Kalpana BARKANE, N. S. MEHTA, M. R. MAJHI 1731
Characterization of aluminum based functionally graded composites developed via friction stir processing Venkatesh BIKKINA, Sadasiva Rao TALASILA, Kumar ADEPU 1743
Microstructural characterization and mechanical properties of friction surfaced AA2024-Ag composites Parisa PIRHAYATI, Hamed JAMSHIDI AVAL 1756
High temperature mechanical properties and microstructure of die forged Al-5.87Zn-2.07Mg-2.42Cu alloy Yao LI, Guo-fu XU, Xiao-yan PENG, Shi-chao LIU, Yu-hai DOU, Xiao-peng LIANG 1771
Relationship between microstructure and mechanical properties of 5083 aluminum alloy thick plate Xin-wei SHE, Xian-quan JIANG, Pu-quan WANG, Bin-bin TANG, Kang CHEN, Yu-jie LIU, Wei-nan CAO 1780
Enhancing mechanical properties and corrosion performance of AA6063 aluminum alloys through constrained groove pressing technique Ren-jie FAN, Shokouh ATTARILAR, Mahmoud SHAMSBORHAN, Mahmoud EBRAHIMI, Ceren G?DE, Hatice Varol ?ZKAVAK 1790
Microstructure and thermophysical properties of Mg-2Zn-xCu alloys Wan-peng ZHANG, Ming-long MA, Jia-wei YUAN, Guo-liang SHI, Yong-jun LI, Xing-gang LI, Kui ZHANG 1803
Effect of rolling reduction and annealing process on microstructure and corrosion behavior of LZ91 alloy sheet Li-na MA, Yan YANG, Gang ZHOU, Feng-juan REN, Hong-ju DENG, Guo-bing WEI, Xiao-dong Peng 1816
Multiple eutectic orientation relationships in undercooled Ni-38wt.%Si eutectic alloy Fan ZHANG, Hai-feng WANG, Cun LAI, Jian-bao ZHANG, Ya-chan ZHANG, Qing ZHOU 1826
Crystal structures and elastic properties of Ti(Cu,Pt)2 and Ti(Cu,Pt)3 phases Wei-jing ZENG, Kun HU, Hua-shan LIU, Hai-long PENG, Ge-mei CAI, Zhan-peng JIN 1839
In situ TiB2/Cu composites fabricated by spray deposition using solid-liquid and liquid-liquid reactions Dan CHEN, Yi-hui JIANG, Yu-fa LI, Di LIU, Jiang-tan HE, Fei CAO, Shu-hua LIANG 1849
Cross-sectional structure, microstructure and mechanical property evolutions of brass cladding pure copper stranded wire composite during drawing Yan-bin JIANG , Yong-shuai LI , Yu LEI , Jian-xin XIE 1857
Effects of Sr addition on microstructure, mechanical properties and in vitro degradation behavior of as-extruded Zn-Sr binary alloys Gui-zhou KE, Rui YUE, Hua HUANG, Bin KANG, Hui ZENG, Guang-yin YUAN 1873
Decomposition kinetics of carbon-doped FeCoCrNiMn high-entropy alloy at intermediate temperature Jian PENG, Zi-yong LI, Xin-bo JI, Yan-le SUN, Li-ming FU, Ai-dang SHAN 1884
Effect of chromium substitution on structural, electrical and magnetic properties of NiZn ferrites Guang-sheng LUO, Yu-hao HONG, Wei-ping ZHOU, Zhen-zhi CHENG, Chi-cheng MA, Zhong-kai WU, Huan-huan HUANG 1895
Enhancement of lithium storage capacity and rate performance of Se-modified MnO/Mn3O4 hybrid anode material via pseudocapacitive behavior Lie-wu LI, Li-ping WANG, Ming-yu ZHANG, Qi-zhong HUANG, Ke-jian HE, Fei-xiang WU 1904
Mining, Minerals Processing and Metallurgical Engineering
Three-dimensional upper bound limit analysis of underground cavities using nonlinear Baker failure criterion Zhi-zhen LIU, Ping CAO, Hang LIN, Jing-jing MENG, Yi-xian WANG 1916
Oxidation of chalcopyrite in air-equilibrated acidic solution: Inhibition with phenacyl derivatives Paul CHIRI??, M?d?lina I. DUINEA, Laura G. S?RBU, Lucian M. B?RS?, Mihaela BAIBARAC, Florinel SAVA, Elena MATEI 1928
Physicochemical and environmental properties of arsenic sulfide sludge from copper and lead-zinc smelter Li-wei YAO, Xiao-bo MIN, Hui XU, Yong KE, Yun-yan WANG, Zhang LIN, Yan-jie LIANG, De-gang LIU, Qiu-jing XU, Yu-yang HE 1943
Footprint of harmful substances in spent pot lining of aluminum reduction cell Feng-qin LIU, Ming-zhuang XIE, Wei LIU, Hong-liang ZHAO 1956
Differences of cyanide leaching between calcine and dust from refractory gold concentrates Pan CAO, Shang-hua ZHANG, Ya-jie ZHENG, Han-bing HE, Shen-zhi LAI, Xing-jun WANG, Bing TAN 1964
Enrichment and separation of iron minerals in gibbsitic bauxite residue based on reductive Bayer digestion Xiao-bin LI, Zhao-yu ZHOU, Yi-lin WANG, Qiu-sheng ZHOU, Tian-gui QI, Gui-hua LIU, Zhi-hong PENG 1980
Nonlinear correlation between RMB internationalization and nonferrous metal prices Xue-hong ZHU, Zi-tao ZHANG, Hong-wei ZHANG, Qiu-fen WANG 1991

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com