Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 23    No. 3    March 2013


Structural Materials
Microstructure control of AZ31 alloy by self-inoculation method for semisolid rheocasting Bo XING, Yuan HAO, Yuan-dong LI, Ying MA, Ti-jun CHEN 567
Microstructure and mechanical properties of AZ61 magnesium alloy parts achieved by thixo-extruding semisolid billets prepared by new SIMA Ju-fu JIANG, Ying WANG, Jun LIU, Jian-jun QU, Zhi-ming DU, Shou-jing LUO 576
Influence of pre-deformation on age-hardening response and mechanical properties of extruded Mg-6%Zn-1%Mn alloy Guo-liang SHI, Ding-fei ZHANG, Hong-ju ZHANG, Xia-bing ZHAO, Fu-gang QI, Kui ZHANG 586
Microstructure evolution of Mg-9Gd-2Er-0.4Zr alloy during solid solution treatment Zhao-hui WANG, Wen-bo DU, Xu-dong WANG, Ke LIU, Shu-bo LI 593
Microstructural characteristics of joint region during diffusion-brazing of magnesium alloy and stainless steel using pure copper interlayer Xin-jian YUAN, Guang-min SHENG, Jun LUO, Jia LI 599
Effect of process parameters on tensile strength of friction stir welded cast A356 aluminium alloy joints M. JAYARAMAN, v. balasubramanian 605
Role of friction stir welding parameters on tensile strength of AA6061-B4C composite joints K. KALAISELVAN, N. MURUGAN 616
Effect of deformation temperature on microstructure and mechanical properties of 7055 aluminum alloy after heat treatment Liang-ming YAN, Jian SHEN, Zhou-bing LI, Jun-peng LI 625
Effect of solution treatment and artificial aging on microstructure and mechanical properties of Al-Cu alloy Jae-Ho JANG, Dae-Geun NAM, Yong-Ho PARK, Ik-Min PARK 631
Mechanical and electrochemical characteristics in sea water of 5052-O aluminum alloy for ship Seong-Jong KIM, Seok-Ki JANG, Min-Su HAN, Jae-Cheul PARK, Jae-Yong JEONG, Sang-Ok CHONG 636
Effects of heat treatment on microstructure and mechanical properties of ZA27 alloy Yang LIU, Hong-ying LI, Hao-fan JIANG, Xiao-chao LU 642
Influence of high-speed milling parameter on 3D surface topography and fatigue behavior of TB6 titanium alloy Chang-feng YAO, Dao-xia WU, Qi-chao JIN, Xin-chun HUANG, Jun-xue REN, Ding-hua ZHANG 650
Optimization of micro milling electrical discharge machining of Inconel 718 by Grey-Taguchi method Mao-yong LIN, Chung-chen TSAO, Chun-yao HSU, Ai-huei CHIOU, Peng-cheng HUANG, Yu-cheng LIN 661
Functional Materials
Enhancement of nucleation of diamond films deposited on copper substrate by nickel modification layer Xue-zhang LIU, Qiu-ping WEI, Hao ZHAI, Zhi-ming YU 667
Effect of boron/phosphorus-containing additives on electrodeposited CoNiFe soft magnetic thin films Jian-mei LI, Zhao ZHANG, Jin-feng LI, Min-zhao XUE, Yan-gang LIU 674
Viscoplastic friction and microstructural evolution behavior of laser-clad Co-Cr-Ni-Mo coating Rui-di LI, Jing-long LI, Yi LIANG, Cheng-zhong JI, Tie-chui YUAN 681
Microstructure, mechanical properties and dry wear resistance of β-type Ti-15Mo-xNb alloys for biomedical applications Li-juan XU, Shu-long XIAO, Jing TIAN, Yu-yong CHEN 692
Effect of fluoride treatment on corrosion behavior of Mg-Ca binary alloy for implant application Hamid Reza Bakhsheshi-Rad, Mohd Hasbullah Idris, Mohammed Rafiq Abdul Kadir, Mohammadreza Daroonparvar 699
Influence of FeCrAl fiber on microstructure and mechanical properties of FeCrAl(f)/HA composites Hai-lin YANG, Jing LI, Hua-chan FANG, Xiang ZHANG, Zhong-cheng ZHOU, Xiao-yang TONG, Jian-ming RUAN 711
Synthesis and optical properties of zinc phosphate microspheres Zhang-lei NING, Wen-jun LI, Chang-yan SUN, Ping CHE, Zhi-dong CHANG 718
Integrated process of large-scale and size-controlled SnO2 nanoparticles by hydrothermal method Xue CAO, Yong-chun SHU, Yong-neng HU, Guang-ping LI, Chang LIU 725
Rapid solidification of Cu60Co30Cr10 alloy under different conditions Jin-bo GUO, Chong-de CAO, Su-lian GONG, Rui-bo SONG, Xiao-jun BAI,Jian-yuan WANG, Jian-bang ZHENG, Xi-xing WEN 731
Structure and properties of FeCoNiCrCu0.5Alx high-entropy alloy Bao-yu LI, Kun PENG, Ai-ping HU, Ling-ping ZHOU, Jia-jun ZHU, De-yi LI 735
Computational Materials Science and Numerical Modelling
Flow stress equation in range of intermediate strain rates and high temperatures to predict roll force in four-pass continuous rod rolling Sang-min BYON, Doo-hyun NA, Young-seog LEE 742
Evaluation of varying ductile fracture criterion for 7075 aluminum alloy Guo-zheng QUAN, Feng-biao WANG, Ying-ying LIU, Yu SHI, Jie ZHOU 749
Hot deformation behavior and processing maps of Mg-Zn-Cu-Zr magnesium alloy Hui YU, Hua-shun YU, Young-min KIM, Bong-sun YOU, Guang-hui MIN 756
Oxide distribution and microstructure in welding zones from porthole die extrusion Xin-ming ZHANG, Di FENG, Xing-kuan SHI, Sheng-dan LIU 765
Grain refinement of Mg-Al alloys by optimization of process parameters based on three-dimensional finite element modeling of roll casting Hong-jun HU 773
Finite element simulation of ball spinning of NiTi shape memory alloy tube based on variable temperature field Shu-yong JIANG, Yan-qiu ZHANG, Ya-nan ZHAO, Ming TANG, Chun-feng LI 781
Prediction of mechanical properties of A357 alloy using artificial neural network Xia-wei YANG, Jing-chuan ZHU, Zhi-sheng NONG, Dong HE, Zhong-hong LAI, Ying LIU, Fa-wei LIU 788
Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering
Theory analysis and vestigial information of surface relaxation of natural chalcopyrite mineral crystal Shu-ming WEN, Jiu-shuai DENG, Yong-jun XIAN, Liu DAN 796
Comparison of Fe2+ oxidation by Acidithiobacillus ferrooxidans in rotating-drum and stirred-tank reactors Jian JIN, Shao-yuan SHI, Guo-liang LIU, Qing-hua ZHANG, Wei CONG 804
Really active form of fluorine toxicity affecting Acidithiobacillus ferrooxidans activity in bioleaching uranium Zhi-jun PENG, Run-lan YU, Guan-zhou QIU, Wen-qing QIN,Guo-hua GU, Qing-liang WANG, Qian LI, Xue-duan 812
Preservation efficiency of new cryoprotectant used for Acidithiobacillus ferrooxidans in liquid nitrogen Xue-ling WU, Qi HU, Dong-mei HOU, Xiao-hong XIN,Bo MIAO, Yang-yang WANG, Xue-duan LIU, Li SHEN 818
Depression effect of pseudo glycolythiourea acid in flotation separation of copper-molybdenum Jian-hua CHEN, Li-hong LAN, Xing-jin LIAO 824
Predominance diagrams for Zn(II)-NH3-Cl--H2O system Zhi-ying DING, Qi-yuan CHEN, Zhou-lan YIN, Kui LIU 832
Production of nanocrystalline silver particles by hydrogen reduction of silver nitrate aerosol droplets Bur?ak EBIN, Elif YAZICI, Sebahattin GüRMEN 841
Kinetics of rare earth leaching from roasted ore of bastnaesite with sulfuric acid Xing-liang FENG, Zhi-qi LONG, Da-li CUI, Liang-shi WANG, Xiao-wei HUANG, Guo-cheng ZHANG 849
Regeneration of activated carbon adsorbed EDTA by electrochemical method Xiang-yu YOU, Li-yuan CHAI, Yun-yan WANG, Yan-rong SU, Na ZHAO, Yu-de SHU 855
Electrodeposition of quarternary Mg-Zn-Li-Ca alloys from molten salts Peng CAO, Mi-lin ZHANG, Wei HAN, Yong-de YAN, Li-jun CHEN 861
Corrosion resistance of Ti and Ti-Pd alloy in phosphate buffered saline solutions with and without H2O2 addition P. HANDZLIK, K. FITZNER 866
Electrochemical evaluation of zinc and magnesium alloy coatings deposited on electrogalvanized steel by PVD Myeong-Hoon LEE, Yeon-Won KIM, Kyung-Min LIM, Seung-Hyo LEE, Kyung-Man MOON 876

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com