Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 31    No. 2    February 2021


Materials Science and Engineering
Improved wettability and mechanical properties of metal coated carbon fiber-reinforced aluminum matrix composites by squeeze melt infiltration technique Jian-jun SHA, Zhao-zhao Lü, Ru-yi SHA, Yu-fei ZU, Ji-xiang DAI, Yu-qiang XIAN, Wei ZHANG, Ding CUI, Cong-lin YAN 317
Microstructures and mechanical properties of in-situ TiB2/Al-xSi-0.3Mg composites Yu-xuan LIU, Ri-chu WANG, Chao-qun PENG, Zhi-yong CAI, Zhao-hui ZHOU, Xiao-geng LI, Xuan-yang CAO 331
New constitutive equation utilizing grain size for modeling of hot deformation behavior of AA1070 aluminum H. R. REZAEI ASHTIANI, A. A. SHAYANPOOR 345
Microstructure, anticorrosion, biocompatibility and antibacterial activities of extruded Mg-Zn-Mn strengthened with Ca Bao-sheng LIU, Miao-miao CAO, Yue-zhong ZHANG, Yong HU, Chang-wei GONG, Li-feng HOU, Ying-hui WEI 358
Comprehensive study on quasi-static and dynamic mechanical properties and wear behavior of Mg–B4C composite compacted at several loading rates through powder metallurgy K. RAHMANI, G. H. MAJZOOBI, G. EBRAHIM-ZADEH, M. KASHFI 371
Basal stacking fault induced twin boundary gliding, twinning disconnection and twin growth in hcp Ti from the first-principles Qi QIAN, Zheng-qing LIU, Yong JIANG, Yi-ren WANG, Xing-long AN, Min SONG 382
Effect of cooling rate on solidification microstructure and mechanical properties of TiB2-containing TiAl alloy Yi JIA, Zhi-dong LIU, Sha LI, Hao-ming YAO, Zhong-kai REN, Tao WANG, Jian-chao HAN, Shu-long XIAO, Yu-yong CHEN 391
Microstructure and mechanical properties of friction stir processed TA5 alloy Li ZHOU, Ming-run YU, Wei-guang CHEN, Zi-li ZHANG, Shuai DU, Hui-jie LIU, Yan YU, Fu-yang GAO 404
Microstructure and mechanical properties of TC4 titanium alloy K-TIG welded joints Shu-wan CUI, Yong-hua SHI, Cheng-shi ZHANG 416
Effects of solution treatment on microstructure and tensile properties of as-cast alloy 625 Fei YANG, Jie-shan HOU, Chang-shuai WANG, Lan-zhang ZHOU 426
Correspondence between low-energy twin boundary density and thermal-plastic deformation parameters in nickel-based superalloy Guo-zheng QUAN, Yu-qing ZHANG, Pu ZHANG, Yao-yao MA, Wei-yong WANG 438
Influence of arc constriction current frequency on tensile properties and microstructural evolution of tungsten inert gas welded thin sheets of aerospace alloy Tushar SONAR, Sudersanan MALARVIZHI, Visvalingam BALASUBRAMANIAN 456
Microstructure and mechanical properties of CuAgZn/GH909 diffusion bonded joint fabricated by hot isostatic pressing Yi XIAO, Li-hui LANG, Wen-cai XU 475
Preparation and characterization of porous NiTi alloys synthesized by microwave sintering using Mg space holder Tao LAI, Ji-lin XU, Qi-fei XIAO, Yun-xiang TONG, Jun HUANG, Jian-ping ZHANG, Jun-ming LUO, Yong LIU 485
Corrosion performance and tribological behavior of diamond-like carbon based coating applied on Ni-Al-bronze alloy Seyed Elias MOUSAVI, Nastaran NAGHSHEHKESH, Mohabbat AMIRNEJAD, Hossein SHAMMAKHI, Ali SONBOLI 499
Effects of La on microstructure and mechanical properties of NbMoTiVSi0.2 refractory high entropy alloys Qin XU, De-zhi CHEN, Cong-rui WANG, Wen-chao CAO, Qi WANG, Hong-zhi CUI, Shu-yan ZHANG, Rui-run CHEN 512
Rubidium-modified bioactive glass-ceramics with hydroxyapatite crystals for bone regeneration Yan-ni TAN, Wen-juan CHEN, Wei WEI, Qian-li HUANG, Xiang HE 521
Construction of BiVO4 nanosheets@WO3 arrays heterojunction photoanodes by versatile phase transformation strategy Xin SU, Can-jun LIU, Yang LIU, Ya-hui YANG, Xuan LIU, Shu CHEN 533
Mining, Minerals Processing and Metallurgical Engineering
Cyclic voltammetry and potentiodynamic polarization studies of chalcopyrite concentrate in glycine medium Maryam KHEZRI, Bahram REZAI, Ali Akbar ABDOLLAHZADEH, Benjamin P. WILSON, Mehdi MOLAEINASAB, Mari LUNDSTR?M 545
Hydrometallurgical process for recovery of Zn, Pb, Ga and Ge from Zn refinery residues Shuai RAO, Zhi-qiang LIU, Dong-xing WANG, Hong-yang CAO, Wei ZHU, Kui-fang ZHANG, Jin-zhang TAO 555

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com