Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 32    No. 3    March 2022


Materials Science and Engineering
Effects of Mg content on microstructure and mechanical properties oflow Zn-containing Al-xMg-3Zn-1Cu cast alloys Chuan LEI, Qu-dong WANG, Hua-ping TANG, Tian-wen LIU,Zhong-yang LI, Hai-yan JIANG, Kui WANG, Wen-jiang DING 721
Preparation of semi-solid 6061 aluminum alloy slurry byserpentine channel pouring Nai-yong LI, Wei-min MAO, Xiao-xin GENG 739
Effects of Cd addition in welding wires on microstructure and mechanical property of wire and arc additively manufactured Al-Cu alloy Ming-ye DONG, Yue ZHAO, Quan LI,Fu-de WANG, Ai-ping WU 750
Diversity of intergranular corrosion and stress corrosion cracking for5083 Al alloy with different grain sizes Jin QIN, Zhi LI, Ming-yang MA, Dan-qing YI, Bin WANG 765
Microstructure, mechanical properties andcorrosion behavior of commercial 7N01 alloys Pei-hao ZHAO, Xiao-lan WU, Yang LIU, Kun-yuan GAO, Sheng-ping WEN,Wu WEI,Li RONG, Hui HUANG,Hong WU, De-jing ZHOU, Qian ZHANG, Zuo-ren NIE 778
Microstructure and mechanical properties of 6082 aluminum alloy processed by preaging and hot forging Lin HUA, Pu-guang YUAN, Ning ZHAO, Zhi-li HU, Hui-juan MA 790
Interactive effects of porosity and microstructure on strength of6063 aluminum alloy CMT MIX + Synchropulse welded joint Qing-tao WANG, Xiao-nan WANG, Xia-ming CHEN, Peng-cheng HUAN,Qi-peng DONG, Qing-yu ZHANG, Hiromi NAGAUMI 801
Simulation on microstructure evolution andmechanical properties of Mg-Y alloys: Effect of trace Y Wei LIU, Bo-qiang WU, Hai-rong LIU, Rang-su LIU, Yun-fei MO,Ze-an TIAN,Zhao-yang HOU, Ting-fei XI, Zhi-yi WAN, Chang-xiong HUANG, Xin CHEN 812
Effect of Al addition on microstructure andmechanical properties of Mg-Gd-Zn alloys Zhi-bing DING, Shuai ZHANG, Yu-hong ZHAO, Dong-rui CHEN,Li-hua ZOU, Zhi-gang CHEN, Wen-min GUO, Zai-jun SU, Hua HOU 824
Effects of Li content on microstructure and mechanical properties ofas-cast Mg-xLi-3Al-2Zn-0.5Y alloys Xiang PENG, Wen-cai LIU, Guo-hua WU 838
Quantitative analysis of globularization and modeling ofTC17 alloy with basketweave microstructure Hao-yu PANG, Jiao LUO, Zhi-gang ZHANG, Wen-chao HAN, Keng-feng XU, Miao-quan LI 850
Corrosion and wear properties of TB2 titanium alloyborided by pack boriding with La2O3 De-yi QU, Dan LIU, Xin-yu WANG, Yong-hua DUAN, Ming-jun PENG 868
Effect of hydroxyapatite:zirconia volume fraction ratio on mechanical and corrosive properties of Ti-matrix composite scaffolds Mehmet TOPUZ, Burak DIKICI, Mehmet GAVGALI, Yasemin YILMAZER 882
Prediction of low-cycle crack initiation life of powder superalloyFGH96 with inclusions based on damage mechanics Yuan-ming XU, Shu-ming ZHANG, Tian-peng HE, Xin-ling LIU, Xia-yuan CHANG 895
Role of interlayer composition in microstructure and mechanical properties during TLP bonding of GTD-111/IN-718 superalloys Ali IZADI GHAHFEROKHI, Masoud KASIRI-ASGARANI, Kamran AMINI, Mahdi RAFIEI, Reza EBRAHIMI-KAHRIZSANGI 908
Microstructure and mechanical properties of C/C composite joint brazed with Ni-based filler He-li PENG, Yong-xin ZHANG, Xu CHEN, Hong-qiang ZHANG, Jun-liang XUE, Wei GUO 927
Fabrication of MoSi2coatings on molybdenum anditshigh-temperature anti-oxidation properties Lu ZHU, Peng CHEN, Zi-ming CAI, Pei-zhong FENG, Xue-qin KANG, Farid AKHTAR, Xiao-hong WANG 935
Effect of partial recrystallization on microstructure andtensile properties of NiFeCoCrMn high-entropy alloy Hui DU, Jia-hong CAI, Ya-song WANG, Jun-qing YAO, Qiang CHEN, Yu CUI, Xin-wang LIU 947
Deposition of nanoporous BiVO4 thin-film photocatalyst by reactive magnetron sputtering: Effect of total pressure and substrate Siavash Bakhtiarnia, Saeed Sheibani, Alain Billard, Eric Aubry, Mohammad Arab Pour Yazdi 957
Microstructure and magnetic properties ofFeAs with coarse-grain and nanocrystalline structure Yuan ZHOU, Yun-yan WANG, Yan-jie LIANG, Yi-wei ZHOU,Zhen-xing LIU, Cong PENG, Yong KE, Xiao-bo MIN 972
Mining, Minerals Processing and Metallurgical Engineering
Review on development of low-grade scheelite recovery from molybdenum tailings in Luanchuan, China: A case study of Luoyang Yulu Mining Company Xu WANG, Wen-qing QIN, Fen JIAO, Cong-ren YANG,Wei LI, Zheng-quan ZHANG, Jin-min ZHOU, Jian-gen GUO, Jian ZHANG 980
Separation of alumina and silica from metakaolinite by reduction roasting-alkaline leaching process: Effect of CaSO4 and CaO Hong-yang WANG, Xiao-xue ZHANG, Si-yuan YANG, Cheng LIU, Li-qun LUO 999
Effect of sodium carbonate addition oncarbothermic reduction of ilmenite concentrate Xiao-dong Lü, Dan CHEN, Yun-tao XIN, Wei Lü, Xue-wei Lü 1010
Spontaneous separation of Pb from PbSO4-coprecipitated jarosite using freeze-thaw cycling with thiourea Jun PENG, Yang-jin WEI, Mei-qing SHI, Jia-hui WU, Qing-wei WANG, Zhang LIN, Hui LIU, Xu YAN 1019
Electrochemical recycling of Pd andAg fromsimulated high-level liquid waste You-bin WANG, Rui ZOU, Yue-zhou WEI, Tsuyoshi ARAI, Toyohisa FUJITA 1031
Process and mechanism of hydrothermal stabilization forarsenic sulfide sludge containing elemental sulfur Hui XU, Li-wei YAO, Qiu-jing XU, Yun-yan WANG, Xiao-bo MIN,Yong KE, Yong-jian LUO, Jin-yao TANG, Si-ang PENG, Li-min ZHANG , Jia-li DU 1041
Electrochemical nucleation and growth of aluminum nanoparticles and leaf-like flat microstructures from reline deep eutectic solvent:Effect of temperature and angular speed of working electrode G. VIDAL-GARCíA, C.E. GUINTO-PANO, I. GARCíA-HERNáNDEZ, E. RODRíGUEZ-CLEMENTE,P. MORALES-GIL, M.T. RAMíREZ-SILVA,M. ROMERO-ROMO, M. PALOMAR-PARDAVé 1050

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com