Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 32    No. 4    April 2022


Materials Science and Engineering
Effect of trace boron on grain refinement of commercially pure aluminum by Al-5Ti-1B Fei XIAO, Ming-xu WU, Yi-xiao WANG, Wen-zhe ZHOU, Shu-bin WANG, Dong-hong WANG, Guo-liang ZHU, Michael JIANG, Da SHU, Jia-wei MI, Bao-de SUN 1061
Aging precipitation behavior and properties of Al-Zn-Mg-Cu-Zr-Er alloy at different quenching rates Yi-chang WANG, Xiao-dong WU, Lu YUE, Ming-xing GUO, Ling-fei CAO 1070
Superplastic behavior of friction-stir welded Al-Mg-Sc-Zr alloy in ultrafine-grained condition I. VYSOTSKIY, K. KIM, S. MALOPHEYEV, S. MIRONOV, R. KAIBYSHEV 1083
Effect of strain rate on microstructure and mechanical properties of spray-formed Al-Cu-Mg alloy Tong SHEN, Cai-he FAN, Ze-yi HU, Qin WU, Yu-meng NI, Yu-zhou CHEN 1096
Developing nacre-inspired laminate-reticular 2024Al/B4C composites with high damage resistance by adjusting compositional wettability Yang WANG, Qiang LIU, Biao ZHANG, Hao-qian ZHANG, Yi-cheng JIN, Zhao-xin ZHONG, Jian YE, Yu-han REN, Feng YE, Wen WANG 1105
Enhanced mechanical properties and formability of hot-rolled Mg-Zn-Mn alloy by Ca and Sm alloying Wen-xue FAN, Yu BAI, Guang-yang LI, Xing-yang CHANG, Hai HAO 1119
Influence of chloride ion concentration on initial corrosion of AZ63 magnesium alloy Branimir N. Grgur, Branimir Z. Jugovi?, Milica M. Gvozdenovi? 1133
Microstructures and mechanical properties of TC4/AZ91D bimetal prepared by solid-liquid compound casting combined with Zn/Al composite interlayer Jian-hua ZHAO, Jing-jing SHANGGUAN, Cheng GU, Bing-yan JIN, Yu SHI 1144
Effect of duplex aging on microstructure and mechanical properties of near-β titanium alloy processed by isothermal multidirectional forging Chang-jiang ZHANG, Xi JIANG, Zhi-dan Lü, Hong FENG, Shu-zhi ZHANG, Ying XU, Muhammad Dilawer HAYAT, Peng CAO 1159
High-strength Ti-BN composites with core-shell structured matrix and network-woven structured TiB nanowires Li-qing HUANG, Qun HUANG 1169
Phase equilibria in Ni-Ti-Ta ternary system Cui-ping WANG, Peng YANG, Yu-hui LIANG, Shui-yuan YANG, Jia-jia HAN, Yong LU, Xing-jun LIU 1178
Grain size effect on cyclic deformation behavior and springback prediction of Ni-based superalloy foil Wei-lin HE, Bao MENG, Bing-yi SONG, Min WAN 1188
Evolution of Goss texture in thin-walled copper tube at different heat treatment temperatures Song-wei WANG, Hong-wu SONG, Yan CHEN, Qi YU, Shi-hong ZHANG 1205
Effect of graphene on microstructure and properties of Gr/CuCr10 composites Jin-feng LENG, Qing-bo ZHOU, Zhan-zhi LI, Yun-fan DONG, Chang-peng XIA 1217
Influence of Cu content on microstructure, grain orientation and mechanical properties of Sn-xCu lead-free solders Kannachai KANLAYASIRI, Niwat MOOKAM 1226
Relaxor ferroelectric and dielectric properties of (1-x)Ba(Zr0.1Ti0.9)O3-xBa(Mg1/3Ta2/3)O3 ceramics Jesse Nii Okai AMU-DARKO, Chen ZHANG, Shahid HUSSAIN, Samuel Leumas OTOO, Michael Freduah AGYEMANG 1242
Hierarchical porous Co3O4 spheres fabricated by modified solvothermal method as anode material in Li-ion batteries Yan FENG, Cai-yu CAO, Jing ZENG, Ri-chu WANG, Chao-qun PENG, Xiao-feng WANG 1253
Mining, Minerals Processing and Metallurgical Engineering
Microscale deformation behavior of sandstone mineral particles based on XCT scanning Ya-guang QIN, De-sheng GU, Jian-hua HU, Dong-jie YANG, Shao-wei MA, Xin BAI, Chun-di FENG 1261
Effects of organic acids on heavy metal release or immobilization in contaminated soil Wen-bin YAO, Lei HUANG, Zhi-hui YANG, Fei-ping ZHAO 1277
φ-pH diagrams and kinetics of V2O3 prepared by solution-phase hydrogen reduction Yi-bo HU, Yi-min ZHANG, Nan-nan XUE, Peng-cheng HU, Liu-hong ZHANG 1290
Optimization of process parameters and kinetic modelling for leaching of copper from oxidized copper ore in nitric acid solutions Mehmet Kayra TANAYDIN, Zümra Bak?c? TANAYDIN, Nizamettin DEMIRKIRAN 1301
Enhancement of CaMoO4 calcine decomposition and recovery of calcium resource by HCl cycle leaching Li ZENG, Man WANG, Chao XIAO, Sheng-xi WU, Gui-qing ZHANG, Wen-juan GUAN, Qing-gang LI, Zuo-ying CAO 1314
Enhancement of leaching of cobalt and lithium from spent lithium-ion batteries by mechanochemical process Li-li QU, Ya-qun HE, Yuan-peng FU, Wei-ning XIE, Cui-ling YE, Qi-chang LU, Jin-long LI, Jia-hao LI, Zhi-bo PANG 1325
Chromatographic separation and recovery of Zn(II) and Cu(II) from high-chlorine raffinate of germanium chlorination distillation Ye-hui-zi WU, Kang-gen ZHOU, Wei CHEN, Qing-yuan LEI, Er-jun ZHANG, Yu-yao CHENG, Yang JIANG, Chang-hong PENG, Jun JIANG, Xue-kai ZHANG 1336
Preparation of low-oxygen-containing Ti-48Al-2Cr-2Nb alloy powder by direct reduction of oxides Xue-yi GUO, Zhao-wang DONG, Yang XIA, Pei-dong LIU,Han-ning LIU, Qing-hua TIAN 1351
Spillovers among China’s precious and industrial metals markets: Evidence from higher moments and jumps Cai YANG, Xiao-jie LEI, Bai-sheng SHI 1362

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com